Angliškai  Rusiškai

Lietuvos istorijos forumo taisyklės

1. Forumo paskirtis. Lietuvos istorijos forume svarstomos temos, tiesiogiai ar netiesiogiai susiję su Lietuvos istorija (skyriuje „Apie viską...“ leidžiama diskutuoti ir kitomis temomis).

2. Forumo kalbos – lietuvių, rusų ir anglų. Jos vartojamos kiekviena savo sekcijoje. Rusiškoje sekcijoje leidžiama vartoti baltarusių ir ukrainiečių kalbas, jei tam neprieštarauja kiti diskusijos dalyviai. Šių kalbų vartojimas kitose forumo sekcijose (pavyzdžiui, anglų kalbos rusiškoje versijoje ir pan.) draudžiamas. Išimtimi gali būti tik citatos, pateikiamos aptarimui.

3. Diskusijų klasifikacija. Kiekviena kalbinė forumo sekcija padalinta į pagrindinį forumą, kuriame svarstomi klausimai, neperžengiantys istorijos mokslo ribų, ir forumą „Šalia istorijos“, į kurį nukreipiamos diskusijos apie nemokslines ir diletantiškas Lietuvos istorijos interpretacijas. Tokių teorijų svarstymas pagrindinėje forumo dalyje draudžiamas. Jeigu diskusijų dalyvis žinutę apie nemokslines problemas nusiunčia į pagrindinį forumo skyrių, šią žinutę moderatoriai gali perkelti į skyrių „Šalia istorijos“ arba panaikinti be atskiro įspėjimo.

Nemokslinės teorijos yra: a) teorijos, LDK traktuojančios kaip iš esmės baltarusių valstybę, o taip pat keičiančios etnonimų „lietuviai“, „žemaičiai“ ir kt. turinį (Mikolos Jermalovičiaus, Paulos Urbano, Vitauto Čaropkos ir jų pasekėjų kūriniai); b) etnosų, kurie mokslinėje istoriografijoje nelaikomi baltais, priskyrimas baltams (Aleksandro Račkaus, Česlovo Gedgaudo ir pan. teorijos dėl gotų ir baltų tapatumo, lietuvių kildinimas iš trakų-dakų, sarmatų, herulių ir pan., daugelis etnogenetinių teorijų, sukurtų iki XIX a. vidurio, jeigu jos traktuojamos ne kaip jas sukūrusios epochos produktas); c) lingvistinės interpretacijos, nepagrįstos šiuolaikinės lingvistikos pasiekimais; d) kitos teorijos, fundamentaliai prieštaraujančios pripažintoms mokslinėms pažiūroms.

4. Etika. Draudžiamas storžieviškas elgesys, etninių ir kitokių pravardžių vartojimas, tyčinis forumo dalyvių vardų ir pseudonimų iškraipymas, kalbos šaržavimas ir pan.

5. Gijos tema. Diskusijos gijose vyksta tik tos temos ribose, kurią suformulavo temą pradėjęs forumo dalyvis. Draudžiama gijose nuklysti į kitą temą arba diskutuoti pagal asociacijas kurias sukelia gijos tema.

6. Dalyvio vardas. Kiekvienas forumo dalyvis gali užsiregistruoti tik vieną kartą ir privalo visas savo žinutes pasirašyti tik vienu slapyvardžių arba savo tikruoju vardu ir/arba pavarde, inicialais.

7. Sankcijos. Forumo dalyviai, nuolat pažeidinėjantys taisykles arba grubiai pažeidę 4-ąjį šių taisyklių punktą, gali būti pašalinti iš forumo dalyvių tarpo arba gali būti apribotos jų dalyvavimo forume galimybės.  Dalyviui, kuris sistemingai pagrindiniame forume pradeda diskusijas dėl nemokslinių istorijos interpretacijų, gali būti atimta teisė dalyvauti pagrindinio forumo diskusijose.

www.istorija.net