Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Если это история, я предпочитаю о ней читать, а не участвовать в ней." Эдит Пиаф
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Aukštaičių identiteto paieškos (2004 10 15)
[Frozen]

View previous thread :: View next thread
  Frozen      RESOURCES -> Naujienos / Новости / News Message format 
 
Tomas Baranauskas
Posted 2004-10-08 00:58 (#17403)
Subject: Aukštaičių identiteto paieškos (2004 10 15)Administrator

Posts: 6986
5000500500500200200501010105
Location: Vilnius
KONFERENCIJA
2004 10 15
PANEVĖŽYS

AUKŠTAIČIŲ
IDENTITETO
PAIEŠKOS:
praeities paveldas,
nūdienos problemos,
ateities perspektyvos


Aukštaičių gentis susiformavo V-VI amžiuje Nevėžio upės baseine ir šiaurinėje Užnemunės dalyje - dabartinės Lietuvos centrinėje srityje. Pirmą kartą aukštaičiai paminėti Petro Dusburgiečio kronikoje. Kalbėdamas apie 1294-1300 metų įvykius, teritoriją prie Nevėžio jis vadina Austechia, terra regis Lethowie (Aukštaitija, lietuvių karaliaus žemė). Žodžio "Aukštaitija" reikšmė laikui bėgant keitėsi. Jau XV amžiuje aukštaičiais vadinami ir kiti lietuviai, gyvenę į rytus nuo žemaičių. Šiandien Aukštaitija didžiausias ir margiausias Lietuvos etnografinis regionas.


KONFERENCIJOS
PROGRAMA

10.00 - 10.15 - Įžangos žodis.

AUKŠTAIČIŲ IŠTAKOS
Posėdžio pirmininkė - Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Liudvika Trasykytė.

10.15 - 10.30
Akad. habil. dr. Zigmas Zinkevičius. Etnonimas "aukštaičiai" amžių bėgyje.
10.30 - 10.45
Dr. Algirdas Girininkas. Aukštaičių etnogenezė.
10.45 - 11.00
Dr. Valdemaras Šimėnas. Rytų Lietuvos pilkapių kultūros bendrieji bruožai ir aukštaičių etnogenezė.
11.00 - 11.15
Dr. Gintautas Zabiela. Aukštaitijos žemės Lietuvos valstybės kūrimosi metu.
11.15 - 11.30
Tomas Baranauskas. Aukštaitija XIII-XV amžiuje.

11.30 - 12.00 - Kavos pertrauka.

AUKŠTAIČIŲ DVASINĖ KULTŪRA
Posėdžio pirmininkė - Aukštaitijos etninės kultūros globos tarybos narė Rima Garsonienė.

12.00 - 12.15
Dr. Vykintas Vaitkevičius. Aukštaitiški aukurai: sena mįslė ir naujos idėjos.
12.15 - 12.30
Doc. dr. Daiva Račiūnaitė-Vyčinienė. Aukštaitija - daugiabalsio dainavimo tradicijos Lietuvoje židinys.
12.30 - 12.45
Dr. Gaila Kirdienė. Aukštaitiškos muzikos bendrieji bruožai bei savitas smuikų ir armonikų repertuaras.
12.45 - 13.00
Marija Kuodienė. Panevėžio apylinkių mūrinės koplytėlės.

13.00 - 14.00 - Pietų pertrauka.

AUKŠTAIČIŲ ETNOGRAFIJA IR SAVIMONĖ
Posėdžio pirmininkas - Etninės kultūros globos tarybos narys Jonas Vaiškūnas.

14.00 - 14.15
Doc. dr. Žilvytis Bernardas Šaknys. Aukštaičių kalendoriniai papročiai: praeitis, dabartis, rytdiena.
14.15 - 14.30
Dr. Rasa Bertašiūtė. Aukštaičių kaimo architektūros savitumai.
14.30 - 14.45
Teresė Jurkuvienė. Aukštaičių tautinis kostiumas.
14.45 - 15.00
Dr. Petras Kalnius. Aukštaitiškumas lietuviškosios tapatybės kontekste.
15.00 - 15.15
Dr. Kazimieras Garšva. Aukštaičiai ir lietuviai: ištakos, perspektyvos.
15.15 - 15.30
Aušra Zabielienė. Etnokultūrinio identiteto kūrimas Aukštaitijos folkloro ansambliuose.
15.30 - 16.00 - Diskusijos.
16.00 - 16.15 - Konferencijos rezoliucija.
16.30 - 19.00 - Aukštaitiška vakaronė Panevėžio bendruomenių rūmuose (Kranto g. 28).

RĖMĖJAI:
Kultūros ir sporto rėmimo fondas
Panevėžio apskritis
Utenos apskritis
Panevėžio miesto savivaldybė
Panevėžio kraštotyros muziejus

INFORMACINIAI RĖMĖJAI:
Aukštaitijos radijas
Aukštaitijos televizija
Dienraščiai:
Panevėžio balsas
Panevėžio rytas

Konferencijos rengėjas -
Aukštaitijos etninės kultūros globos taryba
Tel. +370 45 581694
etnoaukstaitija@one.lt

Konferencijos vieta -
Panevėžio miesto savivaldybės salė
Laisvės a. 20, I a.


Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software