Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Any fool can criticize, condemn, and complain - and most fools do." Dale Carnegie
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Žvilgsnis į praeitį
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
viestaras
Posted 2005-03-22 10:29 (#23036)
Subject: Žvilgsnis į praeitįElite Veteran

Posts: 922
5002002001010
Cituoju knygą -Žukas K. Žvilgsnis į praeitį. Vilnius, "Mintis" 1992
Psl.-71
Kartą jam(1) buvo atsiųstas didelis, gal 250-300 spausdintų puslapių veikalas "Miasojevo byla". Tai buvo prancūzų žvalgybos duomenų apie špionažą vokiečių naudai Rusijos imperijoje ir prieš karą, ir jo metų vertimas.
Beveik pusė to veikalo buvo apie šnipinėjimą Kybartuose ir Kaune, kur Miasojedovas buvo žandarų viršininku. Ten buvo smulkiai aprašyti ir paties Miasojedovo, ir jo padėjėjų Kaune - brolių Tilmansų, Geblerio, Kaplano ir vieno aukšto dvasininko darbai.
(...)
Kaip gaila, kad šito veikalo neatsivežiau į Lietuvą. 

Gal kas turi išsamesnių žynių apie vokiečių šnipų artėlę Kaune?
Psl.-112
Gandai apie "Raseinių respubliką"(2) paplito.
(...)
Kartą iš Tautagės du žmonės, kurie siūlė sukurti "Žemaičių respubliką" ir gyventi visai nepriklausomai nuo Lietuvos Valstybės Tarybos. Šis pasiūlymas nesulaukė jokio atgarsio mūsų komitete.  

Kas tie žemaičių separatistai, garbiojo J. Burbos idėjiniai tėvai?
Psl.-145-147
1919.IX.05 derybos su lenkais.
Pasiuntinis iš Kauno su instrukcijomis vėlavo. Galiausiai atvyko ir...
... Atvežė paketą. Ten buvo suklijuotas Suvalkijos žemėlapis su riebiai pabrėžta numatoma demarkacijos linija. Daugiau nieko nebuvo. Varge mano!
(...)
Kuomet sulyginome abu žemėlapius(3) pamatėme kažką baisaus. Pagal man atsiustą žemėlapiį mūsų demarkacijos linja ėjo į rytus nuo Vižainio, Liubavo, toliau pro pat Kalvariją Simno ir Alytaus link, palikdama visa Dzūkiją lenkams. Kas čia per velniava?  

Lietuviams nieko kitą neliko, kaip priimti "Fošo liniją", siulomą lenkų, kadangi ji buvo palankesnė Lietuvai už "nurodymus" iš Kauno.
Raportą premjerui M. Sleževičiui K. Žukas pradėjo rusiškai keiksmažodžiais.
... Gerokai išsikeikęs, smulkiai informavau jį ir baigdamas pareikalavau ištirti kieno čia judiškas darbas, aiškiausias mūsų krašto išdavimas.
(...)
Tolesnis gyvenimas kaip verdančiame katile nedavė man galimybės sužinoti, kieno čia buvo "darbas". 

Niekur kitur šito įvykio minint neradau.
Psl.-155-156
1919m. rudenį komendantas kpt. Skučas pranešė, kad Kazlų Rudos apylinkėse smarkiai veikia bolševikai.
(...)
Suėmė visus vietinius bolševikus su dokumentai ir knygomis.
(...)
Čia krito į akis vienas dalykas: visų "jačeikų" buhalterijose pajamų šaltinis buvo tas pats. Vienur buvo parašyta:"iš iždininko Švarco gauta 40 000 markių", kitur - 70 000, vėl kitur - 50 000.
Kvosdami iš visų penkių "jačeikų" narių sužinojome, kad "iždininkas Švarcas" buvo... žydų reikalų ministras Soloveičikas.
Nors dauguma suimtų bolševikų buvo žydai, bet toks jų parodymas buvo tiesiog neįtiketinas. Kas tai gali buti? Ar bolševikų noras sukompromituoti "buržuazinį" ministrą, ar žiauri teisybė?
(...)
Klausimas pasiekė ministrą pirmininką E. Galvanauską, kuris visą bylą liepė perduoti teismui. Kuo ji paigėsi - nežinau. 

Man regis Soloveičikas išsisuko, nes ministrų žydų reikalams buvo iki 1923.II.23
-----------
1.- t.y. - plk. Gerua, tuometiniam divizijos, kur tarnavo K. Žukas, štabo viršininkui.
2.- Iš tikrųjų Raseiniuose jokių separatizmo apraiškų nebuvo, tiesiog Raseinių savivaldos komitetas, išrinktas 1918.IX.30, apie pusę metų veikė be jokių ryšių su Valstybės Taryba.
3.- savo ir lenkų

Edited by viestaras 2005-03-22 10:33
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software