Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Все исторические законы имеют свой срок давности." Мария фон Эбнер-Эшенбах
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Rusija nori Krymo, o mes - Pskovo?
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
incognito
Posted 2006-06-07 08:33 (#37825 - in reply to #37814)
Subject: RE: teisių perėmimas500500500500500501010
Ibicus - 2006-06-06 4:04 PM

Būtent Rusijos Federacija ir yra Tarybų Sąjungos teisių peremėja. Bet čia ir visas įdomumas...  


Įdomumas visų pirma tame, kad 1991 m. Belovežo girioje 1922 m. sąjunginė sutartys buvo denonsuota. Kalbos apie TSRS teisių bei pareigų perėmimo prasidėjo vėliau, kai paaiškėjo, kad pasaulyje gali atsirasti dar 3 branduolinės valstybės (Baltarusija, Ukraina ir Kazachstanas). Viso to sureguliavimo eigoje Rusijai teko savanoriškai prisiimti atsakomybę už labai daug ką - nusiginklavimo sutarčių vykdymą; Baltarusijos, Ukrainos ir Kazachstano branduolinius ginklus; TSRS skolas etc. Beje, Ukraina nesutiko su "nuliniu" variantų (kad Rusija pripažįsta TSRS skolas mainais už TSRS turtą užsienyje), tad tas teisių perėmims atrodo sąlyginis. 

Čia jau Rusijos vidaus ir Rusijos istorijos reikalas.


Okupacija ir po to sekusi aneksija ir yra to pakto pasekmė.  

Okupacija ir aneksija yra teisiniai, ne emociniai terminai. Prieš juos naudojant, reikia bent žinoti definicijas. 

Okupacija, iš lotynų k. occupatio - užėmimas, kitos valstybės teritorijos užėmimas ir faktiškas valdymas.
Aneksija, iš lotynų k. annetio - prijungimas, svetimos valstybės teritorijos prijungimas prie savosios. Žinoma, būtų galima išplėsti.


Susitarimas tarp dviejų šalių dėl trečiosios šalies, trečiajai šaliai nedalyvaujant yra niekinis. 

Nėra teisėje tokio principo. O politikoje dar įdomesnių dalykų pasitaiko, pvz. JAV paskelbė Kaspijos jūros regioną savo gyvybiškai svarbių interesų zona. Kuo tai skiriasi nuo RM pakto "įtakos zonų"? 

Vis dėlto yra, nors pavadinimas skamba kiek ir kitaip, bet kalba vyksta apie tą patį: dvišalės sutartys trečiajai šaliai yra niekinės, jos nei įpareigoja, nei suteikia teisių.
Dabartinė politika - subtilus dalykas, čia istorijos forumas, bet kokiu atveju esu ramus, nes masinių trėmimų JAV nevykdys. O antra daugelis šalių su mielu noru stengiasi atsidurti JAV įtakos zonoje, neseniai to norėjo ir Lietuva. Šito nori ir Gruzija su Azerbaidžanu. Kažin kodėl?

Ribentropo - Molotovo paktas vakaruose tapo žinomas iškart po karo, ir pačios Vokietijos (VFR) buvo panaikintas. 

RM paktas, tiksliau nepuolimo sutartis nustojo galioti 1941 m. birželio mėn. 22 d. 4 val. ryto. 

Taip, bet tik nustojo galioti. Palačiajai TSRS visuomenei tapo žinomas tik 1989. Visiškai suprantu Rusiją kodėl taip sunkiai sekasi jį priimti į istorinę sąmonę, bet buvo taip kaip buvo.

Tai kas gi vertė pasirašyti sutartį 1920? Sutartys yra sutartys. 

Sutartį pasirašė neteisėtai sudaryta vyriausybė. Kas dar neaišku? 

Dėl Latvijos-Rusijos ginčo dėl Pytalovo rajono: čia Rusijos vidaus reikalas ar 1920 bolševikų valdžia buvo teisėta. Visos Baltijos šalys sutrtis pasirašė su realią valdžią turinčiais bolševikais. Romanovų dinastija nuo 18 amžiaus vidurio taip pat turėjo legitimumo problemų (bet čia Rusijos istorijos forume reikalas).
Kita vertus Lietuva šiame ginče turėtų paremti Rusiją (!), nes Lietuvoje vyravo etnografinis sienų nustatymo principas (etnografinė Lietuva, Lituania Propria), nes Pytalovo rajonas yra tikrų tikriausia etnografinė Rusija, absoliuti dauguma gyventojų rusai, latvių padaugėjo tik po 1920, istoriškai niekada nepriklausė nei Livonijai, nei LDK. Kita vertus sutartys yra sutartys ir formaliai žiūrint tai Latvijos Respublikos teritorijos dalis, nes siena iki šiol nenustatyta. Štai tokia dilema.Edited by incognito 2006-06-07 08:37
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software