Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Scalovian names
[Frozen]

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMS -> Forum of Lithuanian history Message format 
 
Nevertis
Posted 2006-08-21 19:26 (#39493 - in reply to #39477)
Subject: RE: Scalovian names 2Expert

Posts: 1745
500500500200101010105
Names Arvydė (Arwyde), Dainė (Thoyne), Eitelis (Eytel), Gailinė (Gayline), Gedas (Gedaw), Jomė (Jome), Kantutis (Cantut), Kęsminas (Kassman), Lykė (Lycke), Pobiltė (Pobilte), Poviltė (Powilthe), Regė (Rege), Dangis (Tangis), Tulvirdė (Tulewirde), Vaigedė (Woygede), Visgedė (Wyssegede), Vaišnoras (Wissenar) are in the book "Lietuvių vardų kilmės žodynas".
Names Arvydutė (Arwedethe), Baidikė (Boydike), Baisė (Boyse), Gerkantas (Gerkant), Globūnė (Glabune), Kirsnutė (Kirsnute), Mateika (Matheike), Nauvaldė (Nawalde), Rūstė (Ruste), Sagė (Sage), Vaišylė (Woysile), Visgardas (Vissegar) can be of Lithuanian origin too.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2019 PD9 Software