Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mėgstu puodus daužyt. Šukes išvežu Kernavėn ir užkasu. Ateity čia bus daugiau praeities." Juozas Erlickas
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Slavisms in Prussian-Lithuanian
[Frozen]

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMS -> Forum of Lithuanian history Message format 
 
incognito
Posted 2007-06-14 17:28 (#45093 - in reply to #45073)
Subject: RE: Slavisms in Prussian-Lithuanian500500500500500501010
Velnias - 2007-06-14 12:30 AM

Eastern is the greatest orthodox day, more important than Christmas 


In polish it's the same. Poles are not orthodox. 

Velnias, in polish Eastern is Wielkanoc, so if this loanword would came from polish so in lithuanian should be something like vielkynės, vielkanočius or similar. Eastern is much more important in orthodox culture.

know what latvians are celebrating: Ligo festival, because I am living not so far, and from childhood I was visiting Latvia, so it is natural to knew neighbours. 

How is this connected with prechristian pagan and christian relations? 

y the way, it was orthodox comunities in ethnic Lithuania, in Vilnius and Kernavė towns allready in 14 century.  

And what? Does this mean that pagans should copy customs of Christians? 

Normal people knows what neighbours are celebrating Belarusians are closest geogaphicla neighbours to lithuanians. Orthodox comunities are living in Vilnius allready in 14 century. Son of king Mindaugas was orthodox. Both wifes of Algirdas were orthidox. If you don't know it, that's you problem.
And why lithuanians should copy? Pagan lithuanians knew that neighbouring orthodox are celebrating resurrection, when lithuanian became christians they named that day the same way that neighbors did. Are you thinking lithuanians were dumb and not understood that this is the same day?

There are lots of slavic loanwords in lithuanian.  

Yes, this is incredible :sm16: Topic is about how slavic loanwords appeared among prussian lithuanians, how explain appearence. 

Now here is subtopic about Velykos origins in Lithuanian. And the conclusion is that there is no enough facts to state that Velykos is slavism. The chance that Velyka in slavic is Baltism is easily explained too.
What looks to you wrong?  

Nothing wrong to me. I don't agree with doubted explanation of Velyka origins.
And if you are not professional, so do not invent bicycle. 

Wow, so if I see that professionals are doing nonsences, i must agree with them?
Etimology of Velykos is explained long time ago, by professional linguists, much wiser than you. I 

Show me study where all aspects of Velyka origin are researched. Professionals are not gods. They just can create wrong fact. We can use metodology of professionals and we see, that some of their discoveries are doubted.
but no one from professionals denies etimology of Velykos. And if no one denies, than it is so. 

How are you so sure that it's the only etimology?

Velykos yra kilnojama šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Velykas Bažnyčia susijo su Kristaus prisikėlimo švente. Velykinis laikas tęsiasi nuo Verbų sekmadienio iki Atvelykio. Kiekviena diena kupina senų papročių ir tikėjimų, tai - verbos, margučiai, ugnies ir vandens atnaujinimas.
Velykų vardas mūsų tradicijoje sutapo su Vėlių vardu. Kaip tik tuo metu nuo amžių buvo švenčiamos pavasarinės Vėlinės, vadintos "Vėlių Velykomis" - jos pradeda Didįjį arba Žaliąjį ketvirtadienį ir tęsiasi iki šeštadienio.
"Seniau per Velykas eidavę į kapines savo artimų mirusiųjų lankyti ir dėdavę ant jų kapų kiaušinių" (B.Buračas, LKP, p.223). Po vakarienės nenukrausto stalo, arba palieka bent kokio maisto mirusiems. Velykų metas - tai susitikimas ir atsisveikinimas su artimųjų vėlėmis (jos lankosi šventose vietose, šventovėse). Vėlės išeina visai vasarai į atgimstančią gamtą. "Po numirimo kožnasis dar iki žaliojo četvergo saviškius lanko, ale po šitos dienos ant visados atsisveikina" (J.Basanavičius, BLV, p. 112). Po pirmo pavasarinio Perkūno vėlės pasitraukia, dingsta iš mūsų aplinkos (J.Basanavičius, LT. Kn.III.d.2.,V. 1923).
Prasmingos dienos tęsiasi ir po Velykų. Pasak P.Dundulienės, pirmoji Velykų diena senovėje vadinta Ugnies, vakare per kaimą eina lalauninkai, antroji - Perkūno, trečioji - gegužės, o ketvirtoji - Ledų diena, tada negalima judinti žemės. 

Velnias, are you joking? Neither Buračas, nor Basanavičius, nor Dundulienė were linguists. In all lithuanian festivals could be traced connections with spirits (lt. vėlės) if you want so. Even Kalėdos (Christmas) - don't forget people were leaving food on table because believed that spirits of ancestors will eat meals.
Don't make interpretations from customs.

Edited by incognito 2007-06-14 17:32
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2019 PD9 Software