Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Dar ir šiandien mes mėgstame pasididžiuoti garsiąja lietuviška tolerancija, kuri betgi pražudė imperiją ir vos nepražudė pačios tautos." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Visuomene XIII amziaus pradzioje
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Velnias
Posted 2007-07-13 23:04 (#45474 - in reply to #45472)
Subject: RE: Visuomene XIII amziaus pradziojeExpert

Posts: 3839
5005005005005005005002001001010105
Location: Klaipėda
Spekuliacijas reikia grįsti turimais faktais, pvz. archeologiniais radiniais, rašytiniais šaltiniais ir tt... Kitaip tai ir liks tik bergždžios spekuliacijos. O iš tiesų mes nieko daugiau ir negalime pasakyti apie laikus iki 13 a., nes nėra šaltinių, apie tai rašančių. Galime tai sieti su tradicija.
1. Žinom, kad buvo pirkliai, nes lietuvoje randama įvairių dirbinių ir medžiagų iš tolimų kraštų. Taip pat apie prekybą gintaru liūdija dar antikiniai šaltiniai, pvz. Tacitas "Germanijoj".
2. Žinom, jog visuomenę sudarė žemdirbiai bei negausus amatininkų būrelis.
3. Žinom, jog egzistavo žynių luomas, kuriam (bent Gedimino laikais) atstovavo luomo galva - Krivių Krivaitis. Vaidilos yra iš prūsų romantizmo epochoje perimti personažai. Šaltiniai mini, jog lietuviai žynius vadino "žnič". Tai gali būt klaidingai užrašytas "žinčius" (tarminis žodis) ar kas nors panašaus.
4. Dar žinom jog nebuvo vietiso kulto, skirtingose vietovės žiniai turėjo veikti autonomiškai, nes nėra vientiso panteono. Skirtingos socialinės grupės garbino skirtingus dievus. Šaltiniuose jų labai daug. Nebuvo standartinės religinės koncepcijos, nes tautosakoje išlikę labai daug įvairių aiškinimų apie visatos kilmę, sandarą ir žmonių santikius. Dauguma tų mitų ir dievybių yra skirtingos kilmės, pvz. vieni žinomi ir tarp fino-ugrų genčių, kiti kilę iš indoeuropiečių, treti iš pirmykščių vietinių bendruomenių, ketvirti nauji ir tt... Iš to galim padaryt išvadą, jog nuo seniausių laikų buvo daug maišaties ir greta egzistavo didelė religinių koncepcijų įvairovė, kuri nuolat tarpusavy pynėsi ir maišėsi.
4. Žinom jog 13 a. visuomenė jau pamažu formavosi kaip feodalinė (galutinai susiformavo Vytauto laikais ir 16, kuomet įteisinta baudžiava ir galų gale įvykdyta valakų reforma). Ta 13 a. visuomenę sudarė laisvi žemdirbiai ir ne visai laisvi (pagrobti per kampanijas, Livonijos kronikoj 13 a. minima, kai žemaičiai išsivesdavo daug belaisvių latvių ir lyvių). Pagrobtieji valstiečiai beabejo turėjo dirbti stambesnių karių - kunigaikščių dvaruose, jie praktiškai buvo vergai. Žemių laisvieji valstiečiai turėjo šiaip mokėti duokles kunigaikščiams, jog šie išlaikytų kariauną ir gintų žemes. Žemes vienijo didesni kunigaikščiai, kurie priklausė vienai giminei - genčiai. Reikalui esant genties žemės susivienydavo. Buvo didžiausias genties autoritetas - didysis kunigaikštis.

Teisėjų vaidmenį turėjo atlikti gyvenviečių seniūnai - išrinkti vyriausieji ir išmintingiausieji žmonės. Tai gyva tradicija, šiandien ji jau ne paprotinė, o teisinė, tačiau teisėjų funkcijas atlieka teisėjai. Ten kur nebuvo seniūnų teisėjo vaidmenį atliko kunigaikščiai. Ši tradicija tęsiama ir vėlesniais laikais, įtvirtinama dokumentuose.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software