Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Если хочешь видеть, что было тысячу лет назад, вникай в современность; если хочешь познать огромное множество вещей, начинай их изучение с одной или двух." Сюнь-цзы
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Стародуб
[Frozen]

Moderators: Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      ФОРУМЫ -> Форум истории Литвы Message format 
 
Alexander
Posted 2008-04-16 01:54 (#50869 - in reply to #50867)
Subject: RE: Стародуб


Regular

Posts: 66
50105
Roman Gastunsky - 2008-04-16 12:44 AM

Вот что пишет Кучиньский (с.178):

"Sąsiadująca z brjańską włość starodubowska występuje w źródłach doby litewskiej po raz pierwszy pod fałszywą datą r. 1379 (zamiast 1380), w wzmiance, którą już wyżej omawialiśmy. Ze wzmianki tej nie widać, czyim był Starodub tego roku. Domyślaliśmy się jedynie, w związku z inną wzmianką o żonie Witołdowej, Mar j i Andrzejównie Łukomskiej i Starodubowskiej, że pierwszym lub jednym z pierw¬szych posiadaczy dzielniczki Starodubowskiej był Andrzej Olgierdo-wicz Łukomski i Starodubowski, później Połocki. Co było ze Staro-dubem w latach 1380-88, pozostaje wolnem polem dla domysłów 452)".

 


Спасибо за цитаты!
Приблизительно то же самое пишет Русина:

"За Кучинським, Стародуб належав Андрію у 70-х pp. XIV ст. (Ziemie... - S. 159-160, 178) - хоча Ю. Пузина, який наштовхнув його на цю думку, відзначав, що даний князь міг титулуватися "Стародубським . здобувши місто у 1379 p. ( Puzyna J. О pochodzeniu kniazia Fedka Nieswizkiego/' MH. - 1911.-S. 80)."

Мнение Пузыны выглядит вроде как более вероятным. С таким же успехом Стародубом мог владеть и Патрикей Наримонтович, у который он был отобран Андреем, а в 1380-х гг. возвращен Патрикею, где впоследствии правил его сын Александр (с 1388г.).
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software