Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Anybody can make history. Only a great man can write it." Oscar Wilde
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Czerniewski genealogine mįslė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Valius
Posted 2008-11-09 00:00 (#54959)
Subject: Czerniewski genealogine mįslėExtreme Veteran

Posts: 361
2001005010
Neleidau laiko veltui – „atkasiau“ kai ką įdomaus.
Tikriausiai nusibodau su savo Černevskiais, tačiau be profesionalų pagalbos negaliu įminti istorinių mįslių.

Daugiatomėje šlėktų enciklopedijoje teigiama kad Černevskiai ( Czerniewski h.Srzeniawa ) buvo nobilituoti 1500 m.

O genealogas A.Bonieckis rašydamas apie giminės ištakas išskiria tris genealogines šakas ( na Wolyniu, Rusi i Litwie ) ir tikriausiai sumini pirmuosius : „Piotr z Czyrniowa, 1500 r., podstarosci, a Olechno Czyrniowski w latach 1520-1522 sedzia-grodzcy chelmscy ( Akta XIX ). Krzystof Czerniowski, w ziemi chelmskiej 1577 r. ( Ibid.). Jacko, dziedzik czesci Czerniowa w chelmskiem 1564 r.“ Taigi, supraskite, chelmiečiai ( na Rusi ).

Antrą genealoginę šaką : „Jacko hajewnik brzeski. Urzad ten wymogl 1537 r. Na krolu ... „ ir daugelį kitų – vėliau paminėtų, iš Lietuvos Brastos vaivadijos. Bene tas pats Jacko Černevskis iš Kameneco minimas 1525 bajorų – karių saraše. Taigi, supraskite, brestiečiai ( na Litwe ).

Trečia – voluinėnų genealoginė šaka turėjusi valdas Vladimiro ir Lucko apylinkėse. Seniausią, šia giminę liečiantį dokumentą surado ne A.Bonieckis, o aš. Tai dvarelio Voinov ( dabar gyvenvietė netoli Vladimiro m. Ukrainoje ) valdytojo Pavelo Černevskio testamentas surašytas dar iki Liublino unijos. O pirmieji Lucko apylinkėse apsigyvenę Černevskiai minimi dar vėliau - tik XVII a., pr. Taigi, supraskite, voluinėnai ( na Wolyniu ).

Taigi, žvelgdami į to laikotarpio ( XVI a., pr. ) administracinį žemėlapį matome kad visų šių pirmūjų Černevskių nedidelį gyvenamąjį arealą ( visi jų dvarai čia pat, vienas šalia kito ) skiria valstybinė siena. Glumina ne jų priklausomybė skirtingoms valstybėms ( žinant kaip lietuviai gavo savo herbus dar „iki Liublino“ ), bet tai kad skirtingų valstybių piliečiai - chelmiečiai ir brastiečiai buvo pripažinti ( gavo herbą „Šreniava“ ) sąlyginai vienu metu. Noriu pasakyti kad buvo įprasta jog LDK bajorai gaudavo herbą iš senos lenkų magnatų giminės ( kuri turi savo herbą senai ). Kaip, kuo tai paaiškinti ?

Toliau.

Domėdamasis herbo „Šreniava“ istorija sužinojau kad šio herbo turėtojai ( savininkai ) daugiau Mažosios Lenkijos ponai : Kmitos, Liubomirskiai, Kurovskiai, Stadnickiai. Faktiškai jie ir „užnešė“ savo herbą į Raudonąją Rusią ( Galiciją ) ir Voluinę. Viena lenkė, genealogė rašydama apie herbo „Šreniava“ istorija pastebėjo kad XVI a., pr., Voluinėje atsirado daug giminių turinčių šį herbą. Nieko stebėtino žinant kad bene 1500 m., Raudonosios Rusios vaivada tapo ponas Kmita ( h.“Šreniava“ ). Štai pvz., Kurovskis atvykęs iš Mozūrijos į M.Lenkiją pateko į tarnybą pas Kmitą. Finale, Kurovskis pakeitė savo herbą „Kur“ į Kmitos - „Šreniavą“. Neabejoju kad panašiai šis herbas plito ir Raudonojoje Rusioje kuri dar iki Liublino unijos priklausė Lenkijai.
-------------------------------------------------------------------
Taigi, scenarijus lyg ir būtų aiškus - Černevskiai iš Chelmo Černievo tarnavo Kmitai ( ar kitam M.Lenkijos ponui ) Raudojojoje Rusioje, 1500 m., gavo iš Kmitos savo pripažinimą ir jo herbą „Šreniavą“. Neužilgo vienas iš jų – Jacko Čerievskis kažkokiu būdu įgijęs valdas L.Brastos vaivadijoje ( LDK ) tarp Kameneco ir Lietuvos Aukštojo ( dabar miestelis Vysokoje Kameneco rajone, Brastos srityje ) įkūrė savo Černievą. Tačiau...

...būtent, 1525 m., bajorų-karių sąrašas ( minimas bajoras Jacko Černevskis iš Kameneco ) ir „Slownik geograficzny“ padėjo nustatyti kur randasi mano tyrinėjamos Černevskių giminės valdytas Černievas. Genealoginiuose dokumentuose pristatytuose Rusijos heraldikos komisijai Vilniuje rašoma kad protėvio Aleksandro z Karebka Černevskio krikšto vieta 1656 m., – Rasnianų ( Rassniany ) bažnyčia. Radau šį bažnytkaimį šalia miestelio Vysokoje. O netoli ( vos keli kilometrai ) randasi Černievo kaimelis. Įdomu kad šios vietovės buvo Lietuviškos Brastos vaivadijos ir Palenkės vaivadijos ( kurios, kiek žinau, iki Liublino unijos sudarė vieną administracinį kūną ) paribėje.
------------------------------------------------------------------------------------
Logiška manyti kad pradėjau ieškoti bajoro pavarde Karabka. Ir aptikau tokį tame pačiame 1525 m., bajorų – karių saraše - zemianin Petras Karabka, ne kur nors toli, čia pat - iš Palenkės vaivadijos, Palenkės Bieleko apylinkėse gyvenusį. Kaip visa tai paaiškinti ?

Papildoma informacija.

Kuomet pradėjau domėtis sužinojau kad Palenkėje, netoli Bielsko ir Drohičino buvo kelios vietovės pavadinimu – Korabie. Abu šios vietovės valdytojai XVII a., pr., dar turėjo herbą „Korab“. O vienos vadinosi ne kaip kitaip, o Korab-Bzestowski. Palenkėje bajorų turinčių herbą „Šreniavą“ nebuvo.


Klausimas.
Kaip visą šią informaciją susieti ir logiškai paaišinti ( ar įmanoma ). Kokios būtų versijos ?


Šaltiniai:
http://www.herbarz.neostrada.pl/str/rody/k.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/SgKP_(U)
http://www.kurier.iap.pl/historia/2007_11_24herb_szreniawa/drukuj.p...
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_horodelska
http://kdkv.narod.ru/1528-VKL/index.htm
http://www.szlachta.org/szlachtapodlaska.htm
Edited by Valius 2008-11-09 00:09
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software