Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "История вынуждена повторяться, потому что никто ее не слушает." Лоренс Питер
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Bruno Querfurtensis
[Frozen]

Moderators: Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      ФОРУМЫ -> Форум истории Литвы Message format 
 
k999
Posted 2008-12-02 01:10 (#56042 - in reply to #56031)
Subject: RE: А экземпляр...Elite Veteran

Posts: 630
500100101010
A. K. - 2008-12-01 10:09 PM
В ответ на это я написал, что существование прусского (кто хочет – ятвяжского или литовского) христианского королевства не могло пройти незамеченным и не отразиться в источниках и исторической памяти. А рассуждения о гидронимах интересны, но ничего не могут доказать. Можно сослаться на мнение Зигмаса Зинкявичюса, отрицательно высказывавшегося по поводу возможности этимологизации имени Netimeras из литовского.  


Зинкявичюс сомневается в литовском происхождении имени, но не отрицает возможность его балтийского происхождения. Дословно он пишет:

Raštas į vidurio ir rytų Europos tautas atėjo su krikščionybe. Lietuviai nesudarė jokios išimties. Jų sąlytis su krikščionybe (taigi ir raštu) įvyko anksti ir iš dviejų pusių: vakarų ir rytų. Mums rūpi vakarų kryptis, nes iš ten atnešta krikščionybė (ir raštas) Lietuvoje įsigalėjo. Prof. Edvardas Gudavičius mano, kad pirmasis bandymas pakrikštyti lietuvius iš vakarų buvo atliktas šv. Brunono ir su tuo yra susijęs Lietuvos vardo pirmą kartą paminėjimas 1009 m. Kvedlinburgo analuose. Tada buvęs pakrikštytas lietuvių (iki šiol manyta, kad prūsų) valdovas Netimeras. Tačiau valdovo vardą Netimeras sunku paaiškinti lietuvių kalbos duomenimis. Mūsų senieji dvikamieniai asmenvardžiai neturi dėmens Neti-. Tas pat ir su Netimero brolio Zebedeno vardu. Gudavičiaus siejimas su Živinbutu labai jau dirbtinis. Todėl šie asmenys vargu ar galėjo būti lietuviai, galbūt tai prūsai ar kurios kitos vakarų baltų genties žmonės.  


К тому же Зинкявичюс пишет о том, что слово mieras в значении "мир" у М.Мажвидаса не является славянским заимствованием, а, скорее всего, древнее чередование суффикса -r- в производную от него -l- и слово mielas. Также как mirъ - мир 'taika' и milъ - милый 'mielas'. Следовательно, второй корень имени вполне балтийский.

Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software