Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Any fool can criticize, condemn, and complain - and most fools do." Dale Carnegie
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Antianarchizmas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Tomas Baranauskas
Posted 2009-01-21 21:42 (#57316 - in reply to #57314)
Subject: Demokratija ir diktatūraAdministrator

Posts: 6986
5000500500500200200501010105
Location: Vilnius
3. Beje, o kaip jūs - kaip istorikas ir "žiūrint šių dienų akimis" - vertinate 1926 metų perversmą? (Kriterijai - Lietuvių Tautos ir Lietuvos Valstybės išlikimas bei gyvavimas). 


Kaip istorikas aš suprantu, kad demokratija nebuvo vienintelė įmanoma valstybės santvarka. Pavyzdžiui, būtų kvaila Vytautui Didžiajam priekaištauti, kad jis nebuvo demokratas. Tomis aplinkybėmis nebuvo nė tokio poreikio. Vėliau jis atsirado, atsirado ir demokratinės santvarkos poreikis, tačiau juk nebuvo taip, kad vieną dieną demokratijos sampratos ir poreikio nebuvo, o kitą rytą visi atsibudo su tuo poreikiu ir samprata.

1926 m. Lietuva (ir didžioji Europos dalis) kaip tik ir gyveno tokį laikotarpį, kai demokratijos poreikis jau buvo atsiradęs, bet visuomenė dar nebuvo tam subrendusi. Nebuvo atitinkamų tradicijų ir poltinės kultūros. Jei dabar kalbame apie manipuliavimą demokratinėmis procedūromis, tai tuo metu tos manipuliacijos buvo gerokai didesnio masto. Hitleris atėjo į valdžią demokratiniu keliu, Stalinas - nedemokratiniu, bet vis tiek naudojo daug demokratinės retorikos. Kuo jie skyrėsi? Ir ar jie buvo geresni už nedemokratiniu keliu į valdžią atėjusį Smetoną? Akivaizdu, kad Smetona buvo nepalyginamai geresnis variantas ir už vieną, ir už kitą. O perversmo išvakarėse į anarchiją perauganti demokratija galėjo į valdžią atvesti ir hitlerinio arba stalininio tipo demagogus.

Taigi, demokratija yra vertybė tik tai visuomenei, kuri jai pribrendusi, kurios nariai bent kiek domisi politika ir nori dalyvauti valstybės valdyme. Tarkim, labai abejotina, kad ji yra vertybė kokiam nors Afganistanui. O kaip Lietuva? Manau, šiuo metu mūsų visuomenė yra daug brandesnė nei 1926 m., todėl apie jokius perversmus negalima nė kalbėti.

Žinoma, yra neigiamų tendencijų, pavyzdžiui, susidaro įspūdis, kad 1990-aisiais visuomenės branda (t.y. noras dalyvauti politikoje, domėjimasis valstybės reikalais) buvo aukštesnio lygio (gal taip yra tik todėl, kad tuometinės politinės problemos buvo suprantamesnės platesniems visuomenės sluoksniams). Dabar vyksta tam tikras regresas, kalamos primityvios ideologemos "politika - purvas", "visi politikai - vagys" ir pan. Visuomenė tokiu būdu yra bukinama, verčiama regresuoti. Vis dėlto tai dar ne pats baisiausias dalykas. 20 a. I pusėje didžiausia demokratijos problema buvo ne visuomenės nesidomėjimas valstybės reikalais, o primityvus jų supratimas. Tai darė ją imlią radikalioms totalitarinio pobūdžio ideologijoms. Dabar gi kraštutinės ideologijos neturi jokio pasisekimo, blogiausiu atveju žmogus pasidaro apatiškas ir pats nusišalina nuo valstybės reikalų. Tai yra blogai, bet geriau, nei noras patikėti tuos reikalus kuo garsiau ir radikaliau šaukiančiam vadui.

Apibendrinkim. Numatomoje ateityje aš nematau situacijos, kai demokratija taptų netinkama valdymo forma. O jeigu - tarkim - visuomenė regresuotų tiek, kad demokratija jai nebetiktų, reikėtų kalbėti, kokio diktatoriaus reikia. Iš esmės tokios visuomenės išsigelbėjimas - aksominė diktatūra, tokia, kaip Smetonos (nes ji palaiko ir formuoja visuomenės kultūrą civilizuotose ribose - tokiose, kuriose ji gali pamažu bręsti demokratijos atkūrimui), o pražūtis - totalitarinė diktatūra, tokia kaip Hitlerio. Kalbant konkrečiai apie Murzą, jis kur kas panašesnis į Hitlerį, nei į Smetoną, o ir visa savo simbolika bei retorika orientojasi į pirmąjį. Todėl net jei galėtume įsivaizduoti situaciją, kad demokratija Lietuvoje žlugtų, negalima įsivaizduoti situacijos, kurioje Lietuvos išsigelbėjimas būtų Murza.

Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software