Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Antianarchizmas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Sakmius
Posted 2009-01-23 23:13 (#57471 - in reply to #57470)
Subject: RE: Antianarchizmas


Extreme Veteran

Posts: 487
200200501010105
tiek Hitleris, tiek Stalinas buvo kosmopolitai - nei vienas iš jų nepripažino besąlyginės visų pasaulio tautų teisės į savo nepriklausomą valstybę. O būtent tai yra pagrindinis nacionalizmo principas.  


Taip, Hitleris buvo ultrakosmopolitas, o vokiečiai matyt kosmopolitinė visuomenė, ir germanizuojamos tautos pagal jo planą irgi kosmopolitizmo apraiška, ką jau bekalbėt apie kai kurių menkų tautelių, kaip baskai ar čigonai visišką išnaikinimą. Juos reikia išnaikinti, kad pasiekti kosmopolitizmo idealą.

Stalinas ir jo pasekėjai sovietų politikieriai draudę tremtiniams grįžti į tėvynes ir rusų kalbos skiepijimas mokyklose irgi matyt kosmopolitizmo apraiškos.


Dėl elementarios priežasties - tai buvo daugianacionalinė imperija (tokia pati, kaip dabar Rusijos imperija), 


1. Tai nebuvo imperija
2. Nacija buvo viena

1918 metais Lietuva buvo atkurta jau ne kaip imperija, o būtent kaip Lietuvių Tautinė Valstybė, ir tai labai aiškiai buvo deklaruota Nepriklausomybės atkūrimo deklaracijoje, oficialiai atsisakant visų Lietuvos Valstybės valdytų ne lietuviškų žemių.  


Bet praūžus karams 1990 atkurta dabartinė Lietuva


Deja, mūsų kaimynai lenkai užgrobė nemažą dalį mūsų etninių žemių, o iš Vokietijos nepavyko atsiimti pietinę Mažosios Lietuvos dalį - tik šiaurinę - Klaipėdos kraštą - 1923 m. atmušė iš prancūzų Lietuvos armija, perrengta "sukilėliais". 


Kodėl manot, kad Mažoji Lietuva - mūsų etninės žemės? Tai visai kitos etnogenezės ir istorinių aplinkybių suformuota visuomenė, nauja etninė grupė - lietuvininkai. Mažoji Lietuva Lietuvai niekada nepriklausė, nes kuomet ten įsikūrė Ordinas, Lietuvos ten dar nebuvo. Sakyti, kad ten mūsų etninės žemės tas pats, kas britams sakyti, jog JAV - jų etninės žemės.

Įdomus teiginys - "ne maža dalis lietuvių - iš vis ne lietuviai".

Gal būt susipainiojote - norėjote pasakyti: Lietuvos respublikos piliečiai? 


Mintį puikiai pagavot, taigi niekur nesusipainiojau.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software