Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Vytauto Didžiojo žirgo išmaudymas Juodojoje Jūroje mums ne ką tepadėjo. Geriau jis būtų pajodinėjęs Baltijos pakrante ir čia išmaudęs savo žirgą." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Antianarchizmas
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Sakmius
Posted 2009-01-28 04:29 (#57781 - in reply to #57761)
Subject: Apie Šėtonizmą


Extreme Veteran

Posts: 487
200200501010105
Visų pirma, ko jūs kabinėjatės prie to Velnio, nieko jis bendro neturi su krikščionybe.

Kalbant apie Šėtoną:

Po šių trumpų ir glaustų apmąstymų šėtono figūra nebeturi tos jėgos, kurią galėtų turėti, jei nepažinotume nei jo, nei Kristaus, kuris jį nugalėjo. Iš tikrųjų šėtonas gali tapti šventumo ir garbės įrankiu, kaip tai atsitiko daugybei krikščionių. Dar kartą sugrįžtu prie šv. tėvo Pijaus, kuris daug kovojo su šėtonu. Jėzaus galia, kurią jis turėjo savyje, jo pasitikintis atsidavimas Viešpačiui, jo nuolankumas, jo apsimarinimas, jo meilės ryšys su Kristaus atperkamuoju kryžiumi atvedė jį prie šventumo aukštumų.
Vertė ses. Asta Venskauskaitė ACJ ir br. Ramūnas Mizgiris OFM
Jolantos Klietkutės nuotrauka


http://www.bernardinai.lt/index.php?url=articles/12014Pagaliau žinome, jog šiandien šėtonas triumfuoja satanistinėse sektose , kai kurių stilių muzikoje ir kitur. Ir vėl: viena vertus – neigimas, kita vertus – išaukštinimas. O kaip iš tiesų yra?


Svarbiausias dalykas, kuriuo turės užsiimti naujasis Šventasis Tėvas, be abejonės, didžiulį susirūpinimą keliantis reiškinys, kuris dažnai įvardijamas kaip „virtualinis krikščionybės kolapsas Europoje“. Dabar dažnai kalbama, kad naujasis Popiežius galėtų būti iš Afrikos, kur katalikybė sparčiausiai auga, arba iš Lotynų Amerikos, kur jau dabar gyvena beveik pusė (48,6 proc.) pasaulio katalikų. Tačiau iš tikrųjų Bažnyčios dėmesys turi likti sutelktas į nerimą keliančią padėtį krikščioniškosios civilizacijos lopšyje Europoje, nuo kurios daug priklauso ir visos pasaulinės krikščionybės ateitis.

Europos naujosios evangelizacijos prioritetas
Svarbiausiu uždaviniu Bažnyčiai Europoje ir toliau lieka visuomenės reevangelizacija – arba naujoji evangelizacija, kaip dažnai pabrėždavo popiežius Jonas Paulius II, – ir tvirtas pasipriešinimas vadinamajai sekuliaristinei ideologijai, kuri stengiasi tikėjimą išstumti iš viešumos ir vis aiškiau kelia grėsmę pačiai religijos laisvei.

Kalbama apie „mirties ir kultūros“ apraiškas, kada nusikaltimas prieš gyvybę tampa „teise“, visuotinai pripažįstant eksperimentą su gyvybe, abortų, kai kur netgi eutanazijos leistinumą bei įstatymines pastangas legalizuoti homoseksualų santuoką. Esant tokiam dehumanizacijos procesui, visuomenėje, deja, nesulaukiama katalikų bendruomenės aktyvesnio pasipriešinimo, neretai tai priimamam su tyliu pritarimu arba netgi paraginimais pačiai Bažnyčiai atsisakyti savojo mokymo principų. Todėl nėra ko stebėtis, kad Kardinolų kolegijos dekanas kardinolas Jozefas Ratcingeris savo praėjusio Didžiojo penktadienio mąstymuose kalbėjo apie Bažnyčioje susikaupusį purvą, kad už „tuščių žodžių“ beveik nematyti tikrojo tikėjimo.


Kardinolas dabartinę Bažnyčios padėtį apibūdino kaip laivo, kuris sunkiai laikosi audringo vandens paviršiuje, ir kaip dirvos, kurioje „daugiau piktžolių nei kviečių“. Didžiojo penktadienio mąstymuose, kuriuos mirties patale dar kartą pageidavo maldoje išgirsti popiežius Jonas Paulius II, kardinolas J.Ratcingeris pastebėjo, jog šių dienų krikščionybė, atrodo, vis labiau pavargsta nuo savojo tikėjimo, apleidžia Kristų, tuo tarpu įvairaus pobūdžio naujoji pagonybė, eliminavusi pačią Dievo idėją, tampa vis populiaresnė.

Bažnyčiai toliau lieka svarbi tarpreliginio dialogo sritis, kurio specifiką dabartiniu metu iš dalies apsprendžia „multi-kulti“ situacija Vakarų visuomenėje, islamo stiprėjanti ekspanscija daugelyje Afrikos ir Azijos šalių bei šios religijos radikali apraiška tarptautinio terorizmo reiškinyje. Tuose Azijos regionuose, – visame žemyne tik 3 proc. gyventojų yra krikščionys, – kur krikščionys yra aiški mažuma, bus aktualu toliau išlaikyti pusiausvyrą tarp Bažnyčios misijinės veiklos ir dialogo. Evangelizacijos uždavinys skelbti Jėzų Kristų, kaip vienintelį Išganytoją, išlieka, tačiau kada jis yra efektyviau vykdomas?

(Šventinis pokalbis prie „Žinių radijo“ „Apskrito stalo“ - penktadienį 17.05 val. (kart. šeštadienį 19.05 val., sekmadienį 8.05 val., 15.30 val.).
RELIGIJOS KOMENTARAI
POPIEžIUS IR PASAULIS
Mindaugas BUIKA: Konklavos belaukiant)Įdomu, ar fanatizmą galima priskirti Šėtono dabui? Šėtonas bažnyčią žudo iš vidaus

Edited by Sakmius 2009-01-28 04:34
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2019 PD9 Software