Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mes, lietuviai, esam mįslinga tauta. Mes vis dar savo dvasioje tebesiblaškom tarp buvusių valdovų imperinės pilies ant Gedimino kalno ir susmegusios į žemę vargdienio lūšnos, vis dar nedrįsdami praverti langų ir mesti drąsų žvilgsnį į Lietuvos rytojaus viziją." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Apie Rusijos neonacius, riaušes ir identitetą
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Sakmius
Posted 2009-01-23 01:28 (#57412)
Subject: Apie Rusijos neonacius, riaušes ir identitetą


Extreme Veteran

Posts: 487
200200501010105
Šita tema iš ties aktuali šiandien, nes visi kasdieniai įvykiai turi tarpusavy bendrumų.

Turbūt dauguma matėt latvių inicijuotą filmą "The soviet story", kurio esmė buvo ta, jog Hitleris mokėsi iš Stalino, o Stalinas išgelbėjęs pasaulį nuo fašizmo toliau naudojo fašistų koncentracijos lagerius, kokiu būdu Ukraina keliais šimtais procentų viršijo maisto atsargų eksportą, dėl kurio badu išmirė 7 milijonai žmonių, o visi kurie bandė misti laukų liekanomis arba tranzuoti į miestus buvo šaudomi. Turbūt niekam nepaslaptis, kas yra Rusijos neonaciai, kokių jie pažiūrų ir kaip visa tai susiję su kai kuriais jaunais Rusijos dūmos nariais.

Pasaulį sukrėtė drastiški Rusijos įvykiai, žurnalistės atlikinėjusios žurnalistinį tyrimą susijusį su kai kuriais politikais ir kai kuriom organizacijom mirtis, įvairios Rusijos neonacių nebaudžiamai vykdomos žmogžudystės.

Niekam nepaslaptis, jog stačiatikių bažnyčia pavaldi Kremliui, nors ji yra internacionalinė, veikia netgi Baltijos šalyse.

Niekam ne paslaptis Rusijos politika, pvz. pasiūlymas Baltarusijai prisijungti prie Rusijos ir ekonominė blokada, Ukrainos įvykiai (pasikėsinimas į provakaritiška prezidentą) ir parlamento žlugimas. Galų gale visą pasaulį sukrėtę įvykiai susiję su Gruzija, į kuriuos visi reagavo bejėgiškai.

Tačiau visa esmė liečia Baltijos šalių rusakalbius. Žinome, jog daugelyje maištų dėl įvairos propagandos prieš latvių ir estų vyriausybes maištauja daugiausiai rusakalbiai.

Lietuvoje tų rusakalbių yra gerokai mažiau, tačiau situacija daug rimtesnė. Smagiausias paradoksas tas, jog rusakalbiai visiškai nėra rusai, tačiau baltijos šalių rusakalbių mokyklose formuojama ir greičiausiai kultūros ir mokslų ministerijos ignoruojama prorusiška savimonė. Dauguma rusakalbių net nebesuvokia, jog jie nėra rusai, ir kad jų tėvų ar senelių tėvynių: Ukrainos, Baltarusijos, Gruzijos, Kazakstano ir kt. politiniai priešai yra Rusija.

Nesniai teko pabendrauti su grupele rusakalbio jaunimo, ir propagandos įtaka jų mąstysenoje labai akivaizdi. Jie pasiėmę gitarą dainavo sovietines daneles, pvz. apie penkiametį planą ne su ironija, o su pasididžiavimu ir nostalgija, daugumos jų nuomonė lietuvių atžvilgiu - nacionalistinė ir su tam tikru nusistatymu. Netgi kalbant apie Kalėdas jie griežtai pasipriešina, neva jų Kalėdos daug vėliau, o lošiant kortomis lenkišką "Kaladę" kai pabrėžiu, jog čia maždaug tinkamas žaidimas Kalėdoms (nes kelmo-kaladės tempimas per saulėgrįžos ciklo šventes yra bendras baltų ir slavų ikikrikščioniškas paprotys) jie susipriešina, pareikšdami jog jie pravoslavai, o ne katalikai.

Taigi, sovietmečiu aktyviai vykdyta žmonių maišymo, mankurtinimo ir prorusiško orientavimo politika tebesitęsia šiandien, įdomiausia, jog niekas į tai nekreipia dėmesio. Įdomu, kas rūpinasi rusakalbių mokyklų veikla, ar Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija atkreipia dėmesį į tai, kokia savimonė formuojama tose mokyklose. Beje, įdomu, jog seime vis dar sėdi nemažai žmonių, tarnavusių sovietiniam saugumui (nuo Prunskienės iki visai neseniai atstatydintų prezidento patarėjų).

Edited by Sakmius 2009-01-23 01:32
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software