Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "History is the science of what never happens twice." Paul Valery
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Lietuva XIV a ne kunigaikštystė, o karalystė
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Sakmius
Posted 2009-03-01 23:16 (#59743 - in reply to #59731)
Subject: etimologijos ir kritika


Extreme Veteran

Posts: 487
200200501010105
Etimologijos yra labai spekuliacinis dalykas, Būgos išmįslams per 100 metų daug kas paprieštaravo, pvz. A. J. Greimas analizuodamas baltų religiją. Žodį karalius labai lengvai galima paaiškinti kaip bendrą baltų ir slavų leksiką, pvz. su priesaga -al-(ius)
plg gagalius iš gaguoti
pūtalius iš putuoja
rašalius - kas rašo

ši priesaga visuose žodžiuose
bezalius
būbalius
gagalius
išgalius
karalius
koralius
kosalius
myžalius
paralius
pūtalius
rakalius
rašalius
sabalius
sapalius
šikalius
tabalius
topalius
vapalius
vazalius
vėmalius
žabalius1
žabalius2
žadalius

susijusi su išskirtine ypatybe, taigi karaliuje pabrėžiama išskirtinė ypatybė susijusi su šaknimi kar- (kariauti)

jeigu priesaga susijusi su kamienu, galime aptikti archaizmų kuriuose išlaikyta uo kamienas:
karúomenė sf. (1) Prn, Vlkv žr. kariuomenė 2: Tada karuomenėn paėmė Gg. Visi karuomenėj vaikinai – nėr kam šokt Kš.

karauna sf. žr. kariauna 2: Karauna, stodama į kovą, turėjo vėliavą S.Dauk.

karáuti, -áuja, -ãvo K, Š, K.Donel; SD390, R, MŽ292 žr. kariauti


Taigi, karalius - išskirtinis, kare pasižymėjęs karys, kuris tampa karinės institucijos - karalystės valdovu.

Beje, karalius įsišaknijęs balto-slavų archajinėje tautosakoje, mitologijoje, stebuklinėse pasakose, karalius visada atstovauja tam tikram pasauliui arba karalystei, dažnai susijęs su senaisiais mitologiniais vaizdiniais.

Beje, germani6kasis karolis vedamas iš senųjų šiaurės germanų kalbų, kur ši šaknis siejasi su lasvas vyras, arba tiesiog vyras. Galbūt kariavimą galima sieti su išskirtiniu vyrų verslu, turint omeny, kad tiek latvių, tiek lietuvių tautosakoj dažnas motyvas vyrą asocijuoti su karu karys - karo vyras. Beje, pagrindinis archajiškas tautosakos archetipas būtent yr yra vyras karys, išlydymas į karą. tai vyro egzistencijos pagrindas.

Žodį kunigas tai pat galima išvesti iš ypač archajiškos baltiškos leksikos, kuri galbūt bendra tiek baltams tiek slavams, plg.:

kùngti, -ia, -ė intr. eiti dideliais žingsniais: Iš ryto mačiau Alpensas kùngė prieš kalną Užp.

kuncyti, -ija, -ijo intr. eiti: Vai, kur tu kunciji, vaikeli?! Šk.

kunčiótis, -iójasi, -iójosi K juok. vargingai, su nešuliu vilktis.

4. stulpas paremti kam: Nors ir vienuolika kunigų pastatė, lubos vis tiek įgriuvo Vb. Kluonas su kunigaĩs Švnč.

2 kùnigė sf. (1)
1. vidurių skausmai, pjūtis, gumbas: Jam vakar buvo kùnigė užėjus Lš. Pupalaiškiai pamačina nuog kùnigės Mrc. Kap užėjo kùnigė, tai ledva likau Lp.
2. rožė (liga): Tep aptino mamai burna, gal bus kùnigė Rdm.


Galbūt germaniškas kionigas irgi susijęs su panašiais žodžiais.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2018 PD9 Software