Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "If you have knowledge, let others light their candles at it." Margaret Fuller (1810 - 1850)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Вітень і Ріга
[Frozen]

Moderators: Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      ФОРУМЫ -> Форум истории Литвы Message format 
 
gervasij
Posted 2009-04-19 16:20 (#60771 - in reply to #60766)
Subject: RE: Вітень і Ріга


Elite Veteran

Posts: 1072
500500501010
слабое утешеніе,но спасібо.))

в історіі лівонского ордена(вашей) упомянут,едва лі не первый конфлікт ордена с горожанамі. помніте із-за чего? із-за моста на остров,который якобы ослаблял обороноспособность орд.замка...
т.е. прічіна была не "экономіческая" і не "релігіозная". вылілось это в недержаніі эмоцій...

вобшем-то,орден туда і не пріходіл-уходіл, стоял на своем подворье. стало быть....
-----------------------
вот что інтересно.
чітаю сборнік статей посвяшенный речі Посполітой,выпушенный под Нашей Нівой,2007г.

Андрэй Катлярчук "першы у сьвеце дзяржауны банк і першыя банкноты:беларускі сьлед".
ціт.
"эканамічны патэнцыял Рыгі грунтовауся на гандлі зь Беларусьсю. менавіта Рыга была "нашай брамай у Заходнюю Эуропу". места была аснаванае немцамі у1201г.,а ужо у1229г.паустала першая гандлевая дамова паміж Рыгай і Полацкам,Віцебскам і Смаленскам. Гэта ,дарэчы,першы вядомы помнік на старабеларускай мове. Дамова дазваляла нашым продкам вольна гандляваць і жыць у Рызе. гэтак у13 ст. у старой Рызе паустау значны беларускі квартал,што гуртавауся вакол праваслаунай царквы Сьвятога Міколы.царква была пад юрысдікцыяй палацкага уладыкі. такім чынам,беларусау,а не латышоу трэба лічыць другімі пасьля немцау гістарычнымі жыхарамі сталіцы сучаснай Латвіі"...

-------------------------

понімаете,что меня вдохновіло? (нет,не слово Беларусь)


Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software