Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Все в руках Господа, и только История ускользнула из-под Его контроля." Збигнев Ежина
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Гербы Литвы
[Frozen]

Moderators: Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      ФОРУМЫ -> Форум истории Литвы Message format 
 
aurimass
Posted 2009-07-21 02:10 (#64370 - in reply to #64318)
Subject: RE: Metrica


Expert

Posts: 1280
50050020050101010
skyth - 2009-07-20 4:22 PM

Inga - 2009-07-20 1:44 PM

Хватит сказать то, что в Гародле польские гербы приняли лишь несколько десятков литовских родов. Среди них не было даже жмудской зныти, не говоря уж о русинах. Тем не менее гербы в итоге появились у всех, включая мелкую шляхту, которая исчичлялась десятками тысяч. 


И все эти тысячи шляхты были приписаны к тем или иным польским гербам.
Ни одного самобытного (оригинального) герба НЕ БЫЛО. 


Nespeszite kaznit' , vot mnenije bratjev poliakov, kotoryje ustroili vystavku "Heraldyka litewska" (kotoroi nebylo i v princype byt' nemoglo, zemoity vsz...vyje ):
http://www.herby.umk.pl/wystawa/heraldyka/
"Ogółem przedstawiciele 47 polskich rodów heraldycznych adoptowali swoich litewskich braci herbowych. Na Litwę przeniesione zostały następujące znaki heraldyczne, prezentowane na omawianej wystawie: Awdaniec, Borogria, Ciołek, Dębno, Doliwa, Dołęga, Drya, Działosza, Gierałt al. Osmoróg, Godziemba, Gryf, Grzymała, Janina, Jastrzębiec, Jelita, Kopacz (Topacz), Korczak, Kot Morski, Kuszaba, Leliwa, Lis, Łabędź, Łodzia, Nałęcz, Nowina, Odrowąż, Ogończyk, Oksza, Ossoria, Pierzchała, Pobóg, Pomian, Poraj, Półkozic, Rawicz, Rola, Sulima, Syrokomla, Szreniawa, Świnka, Topór, Trąby, Trzaska, Wadwicz, Wężyk, Zadora, Zaremba. Polskie herby przyjęli w Horodle przodkowie wielu wybitnych litewskich rodów możnowładczych. Wojciech Moniwid i jego bracia, którzy przyjęli herb Leliwa, byli przodkami m.in. Zabrzezińskich, Dorohostajskich i Hlebowiczów. Herb Awdaniec przyjął przodek wybitnego rodu Gasztołdów. Herb Zadora otrzymał ród Jawnuty Wolimuntowicza, z którego wywodzą się m.in. Kieżgajłowie. Herb Pomian otrzymał Stanisław Sak, protoplasta Sakowiczów. Wreszcie do rodu Trąbów adoptowany został Krystyn Ościk, od którego pochodzą Radziwiłłowie i Ościkowicze. Wymieniamy tutaj bezpośrednich przodków wybitnych rodzin, którzy uzyskali herby w Horodle. Były też litewskie rodziny bojarskie bądź nawet książęce, które herby polskie uzyskiwały drogą pośrednią. Przykładem tego może być ród kniaziów Świrskich, którzy używali już w I połowie XV w. herbu Lis, podczas gdy w Horodle przyjął ten znak Sunigajło. Władysław Semkowicz domyślał się, że Świrscy i Sunigajło pochodzili od wspólnego przodka. Tradycja dziedziczenia dóbr i znaków rodowych na Litwie jest nieco odmienna od tradycji polskiej, bowiem dziedziczono też po kądzieli. W przypadku Sunigajły i Świrskich zapewne miało miejsce przejęcie herbu drogą małżeństwa. Jest możliwe, że w podobny sposób herb ten trafił do Sapiehów, którzy w Horodle jako prawosławni nie byli obecni.
Nie zawsze jednak proces heraldyzacji wiązał się ściśle z pokrewieństwem. Wiele rodzin kniaziowskich wywodzących się od Giedymina przyjęło za swój herb Pogoń, ale np. kniaziowie Bielscy używali herbu własnego. Proces heraldyzacji społeczeństwa litewskiego wymusił na elicie szlachty prawosławnej (kniaziowie, panowie, bojarzy) dostosowanie się do obowiązujących w tym zakresie norm. Książeta Czartoryscy wymogli na królu Władysławie Warneńczyku przywilej zezwalający im na używanie Pogoni Litewskiej jako herbu własnego. Książęta Holszańscy używali herbu Hipocentaur, którego odmianę przyjęli również Giedroyciowie, co jednak nie znaczy że oba te rody książęce miały wspólnego przodka. W XV w. do społeczeństwa heraldycznego dołączyły rodziny tatarskie, reprezentowane na wystawie przez herby Aksaków, Beyzymów i Glińskich.
Z prezentowanych na wystawie herbów własnych do rodzin książęcych należały: Druck (herb Druckich-Lubeckich i Sokolińskich), Gedroyć (Hipocentaur odm.), Hipocentaur (herb Holszańskich), Hołownia (herb Ostrożeckich), Korybut (herb Wiśniowieckich, Woronieckich, Zbaraskich), Massalski, Puciata.
Do herbów kreskowych, wywodzących się ze znaków własnościowych można zaliczyć herby: Boreyko, Bouffał, Brzuska, Charyton, Deszpot, Karp, Kimbar, Kirkor, Klamry, Kozieł, Odyniec, Piłsudski, Rozmiar, Siestrzeńcewicz, Sołtan, Żaba. "
(pervod nenuzen ?)
I eto eszczio neves' spysok.
www.bajorusajunga.lt - tut naidiote sporo litovskich i sovsem herbov, tak czto - herby - v studiju !
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software