Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Если хочешь видеть, что было тысячу лет назад, вникай в современность; если хочешь познать огромное множество вещей, начинай их изучение с одной или двух." Сюнь-цзы
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-08 16:45 (#67584 - in reply to #67566)
Subject: RE: tušti pliurpalai


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
tikras lietuvis - 2009-09-08 12:23 PM

Linas Kondratas - 2009-09-08 11:44 AM

aurimass - 2009-09-08 10:53 AM

Na vieno iš kolegų pritarimas-nepritarimas ir yra, manau, šio forumo tikslas, bet dažnai mes "išliejam kūdikį kartu su vandeniu" - grįžkim prie klausimo esmės - ar viena Lietuvos Respublikos kalbinė grupė (tautinė mažuma etc.) gali reikalauti sau išskirtinių teisių. Vienas klausimas - užsieniečių pavardžių rašymas viešoje erdvėje - būčiau už tai, kad jeigu pateikiama originali rašyba, šalia skliausteliuose būtų pateikiama lietuviška tarimo transkripcija - mano bobutei 90, bet 'gazietas' skaityti ji mėgsta, paskui man pasakoja - koks debilas Shirackas (o gal Šilanskas ar Šapranauskas ), kad paskui mergas bėgioja. Kitas klausimas nelietuvių pavardžių rašyba oficialiuose Lietuvos R. dokumentuose - jeigu pilietis pageidauja, lai būna užrašyta dviem būdais - lietuviška forma ir pageidaujama kitos tautos kalbos gramatikos reglamentuota forma, kad ir piktogramomis, bet oficialia ar kitos tautos kalbininkų įteisinta (gramatika, įstatymais ir etc.). Tai būtų ,manau, normalus tolenrancijos ir lietuviškumo interesų suderinimas. Bet jei kalbam, kad tik lenkams suteikti tokią teisę/privilegiją - esu kategoriškai prieš. 


Suteikimas privilegijų konkrečiai grupei prieštarauja pamatiniam teisinės valstybės principui - visų lygybei prieš įstatymą. Visų Lietuvos piliečių pavardės, jeigu jos yra nelietuviškos kilmės ir anksčiau buvo rašomos sudarkytai, turėtų būti rašomos taip kaip pats pilietis pageidauja, jokių paralelinių "lietuviškų formų" iš principo būti neturėtų, nebent jeigu pilietis, kurio pavardė anksčiau buvo sudarkyta, norėtų kad pase ar kitame dokumente būtų nurodomas ir anksčiau jo turėtas pavardės darkinys(dėl teisinio patogumo). Aišku vieną kartą pageidaujamą formą užfiksavus dokumentuose, ji paskui jau turėtų būti keičiama tik labai išskirtiniais atvejais, taip pat nebekeičiama forma perduodama palikuonims.

Jei užsienietis naujai tampa Lietuvos piliečiu ar lietuvė išteka už užsieniečio, tada į pasą tiesiog turėtų būti tiesiog perrašoma tiksliai ta pati forma, kokia buvo jų asmens dokumentuose.

Nelietuviška pavardė nėra lietuvių kalbos faktas, ji iš principo nesulietuvinama, todėl pasakymas - nelietuviškos pavardės "lietuviška" forma - yra prasmės neturintis žodžių kratinys, tarsi kvadratinis apskritimas. Vadinama "lietuviška forma" tėra darkalas ar kraipinys.

Reikalauti, kad jos būtų rašomos "kitos tautos gramatikos forma" yra nepagrįstas, kadangi tiek lenkų, tiek ir kitų tautų esama nemažai pavardžių, korių rašyba yra istorinė, tradicinė, o kartais ir dėl kažkada padarytos atsitiktinės klaidos atsiradusi ir neatitinka šiuolaikinių tų kalbų rašybos normų. Civilizuotos ir kultūringos europietiškos tautos laiko, kad pavardės rašyba yra šventas ir brangintinas daiktas ir netgi pakeitus rašybos taisykles, pavardės nekeičiamos. Pavardes kraipo tik nelabai susitupėjusios ir nepilnavertiškumo kompleksų kamuojamos tautos. 
Tame ir blogumas dabartinių jų reikalavimų, kad Lietuvos "lenkų" pavardės būtų sulenkintos.Tai, kaip jau minėta, išskirtų vieną tautinę mažumą (nors to daryti negalima), bet (svarbiausia) būtų pabaigtas kažkada aplenkintų lietuvių sulenkinimo procesas (jau minėjau tuos Lietuvos lenkus - Paukštelo, Gaidel ir pan.). Ir dar. Šitai būtų tik pradžia jų norų, nes toliau jie reikalauja gatvių lenkiškų pavadinimų (po to žydas Maumas pareikalaus :sm15:) ir t.t, ir pan., kol vieną dieną tas teritorijas priglaus Lenkija. Todėl būtina nedelsiant panaikinti nelietuviškas partijas ir mokyklas (tame tarpe žydų), kad žmones ruošti Lietuvai, o ne kitoms šalims. Kartu būtų sprendžiamas Lietuvos visuomenės vienijimo klausimas, o tai dabar visokie žydai (šį kartą žodį naudoju pagal prasmę žydas - blogas žmogus, o ne pagal prasmę - tautos žmogus) vis reikalauja, reikalauja, reikalauja... O kas turėtų mokėti? Dauguma. O kas dauguma - lietuviai. Tai vėlgi pažeistų Konstituciją, nes būtų išskirta viena visuomenės grupė. 


Visų pirma jeigu žmogus nori, kad jo pavardė būtų rašoma Pauksztełło, o ne Paukštelis ar Paukštelo, niekuo tas valstybei pakenkti negali. Ten kur esama etninių mažumų - gali būti ir gatvių ar miestų pavadinimai ir iškabos mažumos kalba, net ir ultranacionalistinėje Prancūzijoje esama kai kur dvikalbių užrašų bretoniškai, baskiškai, korsikietiškai, elzasietiškai, oksitaniškai. Bet jeigu panašių pasirodytų Lietuvoje - tikriausiai kiltų isterika.

Žydų mokykla, kiek žinau, yra vienintelė Lietuvoje, o viso žydų Lietuvoje - 5000, ko jau čia tamsta jų bijai. Gal jau greičiau jie tamstos bijo

O žodžio "žydas" vartojimas "blogo žmogaus" prasme jau peržengia bet kokias padorumo ribas
()
()Attachments
----------------
Attachments 240px-Gap006.jpg (14KB - 11 downloads)
Attachments 300px-Road_signs_bilingual_Breton_in_Quimper.jpg (30KB - 11 downloads)
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software