Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "People ask for criticism, but they only want praise." W. Somerset Maugham (1874 - 1965)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Sarunas
Posted 2009-09-09 12:07 (#67684 - in reply to #67631)
Subject: RE: tušti pliurpalai


Elite Veteran

Posts: 1039
5005001010105
> Nežinau ar galima pavyzdžiui akciją "Ostra Brama" 1944 laikyti "antilietuviška" akcija, nes akcija buvo nukreipta tiesiogiai prieš vokiečius ir netiesiogiai prieš sovietus, bet jokiu būdu ne prieš Lietuvą.

Jei jos metu buvo vykdomos vienokios ar kitokios represijos prieš lietuvius, tada galima (specialiai šia tema nesidomėjau, bet teko girdėti, kad ta proga buvo sušaudyta "pasipainiojusių po ranka" lietuvių). Be to, lietuviai juk laikė Vilnių Lietuvos sostine, o AK vykdė Aušros vartų operaciją, kad parodyti, jog lenkų pajėgos užėmė stambų Lenkijos miestą. Tad viskas ne taip paprasta.

> Į Lietuvą prieškarinėmis sienomis(1939.08.31) nei AK, nei lenkų emigracinė vyriausybė kiek žinau nesikėsino. O lietuvių okupacijos Vilniuje 1939.10.26 - 1940,06,15 Lenkija nepripažino. Lenkija pretendavo tik į žemes, kurias jai buvo priskyrusi 1923 Ambasadorių konferencija.

Tačiau Lietuva nepripažino 1923 m. sienų. Beje, ir 1938 m., prieš imdamos spausti Lietuvą priimti Lenkijos reikalavimą užmegzti diplomatinius santykius, JK ir Prancūzija pirmiau pasistengė, kad Lenkija neakcentuotų Vilniaus klausimo. Ir 1938 m. konstitucijoje Vilnius liko Lietuvos sotine.

> Nors lietuviškai savimonei ir labai nemalonu tai suvokti, bet po 1923 Lenkija Vilnių valdė visiškai teisėtai ir jei ne "draugo" Stalino "geradarystės" 1939 ir 1944, kada jis atidavė Vilnių Lietuvai/LTSR ir jei ne Jaltos ir Potsdamo sprendimai - Lietuva Vilnių būtų mačiusi kaip savo ausis.

Nežinau. Pirmojo Lenkijos karo ataše Kaune Leon'o Mitkiewicz'iaus atsiminimuose yra tokia mintis, kad jei Lenkija nori išlaikyti nors kokią nors įtaką Lietuvoje, jai visgi reikia kažkaip susitarti su Lietuva dėl Vilniaus. Beje, pati Lenkija 1938 m. pasinaudodama Miuncheno sandėriu savo naudai persprendė pasienio konfliktą dėl ginčytinų teritorijų, kurios 1920 m. atiteko Čekoslovakijai.

> Kiek žinau, dabartinė Lenkija pripažįsta po II pasaulinio karo susidariusias sienas, laimingi dėl tų pokarinių pokyčių jie nėra ir kvaila būtų reikalauti, kad džiaugtųsi praradę teritorijas, bet niekas iš atsakingų žmonių Lenkijoje tikrai sienų revizijos idėjos nesiims, manau, kad galima tuo neabejoti.

Lenkija ne tik prarado, bet ir nemažai gavo. Daug platesnis priėjimas prie Baltijos jūros su Gdansko ir Ščecino uostais su didesne dalimi rytų Prūsijos bei rytų Pomeranija visai neblogas kasnelis. Jau nekalbant apie Sileziją, dėl kurios 1920-1923 m. Lenkija kariavo tris neoficialius karus.

> Kas dėl AK, tai jie be jokios abejonės buvo antihitlerinės koalicijos dalis ir, skirtingai nuo Stalininės SSSR, Vakarų Sąjungininkų dalis. Patinka tai ar ne patinka, bet tai faktas ir to nepakeisi. Jei neigiamą Lietuvos požiūrį į Sovietų Sąjungą kitos šalys dar supranta, tai prieš AK nukreiptos lietuvių tirados gali tik nuteikti pasaulio opiniją prieš Lietuvą, priminti, kad kovose prieš AK dalyvavo ir naciams tarnavę lietuvių policajai.

Vilniaus krašte vyko kova, kurioje dalyvavo keletas pusių - vokiečiai, provokiška lietuvių administracija, AK ir raudonieji sovietiniai partizanai. Ir viskas buvo kiek sudėtingiau nei naciai ir jų parankiniai prieš antihitlerinės koalicijos dalyvius. AK kariavo ir su raudonaisiais partizanais (ar raudonieji kariavo su AK, jei norite). O lietuvių administracija Švenčionyse kurį laiką buvo sudariusi slaptas paliaubas su raudonaisiais ir net pastariesiems pagelbėjo nukaunant Švenčionių komendantą, su kuriuo turėjo savų saskaitų. Tiesiog šalia II pasaulinio vyko ir nedidelis lokalinis karas - jei norite, lenkų nacionalistai prieš lietuvių nacionalistus - savo intensyvumu ir žiaurumu gal ir nesulyginamas su ukrainiečių ir lenkų karu Volynėje, bet vis tiek. O šiaip, tai Graikijoje ELAS 1944 m. kariavo su EDES - formaliai abi grupuotės antinacistinės koalicijos dalyvių sajungininkės. 1945 m. italų partizanai (tie kur neraudonieji) kovojo ir su Broz Tito pajėgomis. Ir t.t.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software