Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "History is the science of what never happens twice." Paul Valery
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2009-09-09 13:18 (#67693 - in reply to #67679)
Subject: RE: tušti pliurpalai50050050050050050050020020010101010
Linas Kondratas - 2009-09-09 8:49 AM

1. Patariu nors retkarčiais pavartyti lietuvių kalbos žodyną ( http://www.lkz.lt/startas.htm ) - tada sužinosite, kad jame tik viena (iš gal 20 to žodžio reikšmių ir, beje, neigiamų) tėra apie tautą. Yra ir reikšmė, kurią aš pavartojau. Negerai, kad Tamsta puoli piktintis, tartum koks žydomasonas, vien tik kažką nugirdęs apie žydus, bet nepasistengi net pasigilinti. O maniau, kad esate mokslininkas.  


Tamstai vertėtų atkreipti dėmesį, kad tai yra ne šiuolaikinės kalbos norminis-rekomenduojamasis žodynas, kuris registruotų žodžius ir reikšmes, rekomenduojamus dabartinei kalbai. Tai yra mokslinis žodynas, registruojantis visus kada nors realiai egzistavusius ir užfiksuotus lietuvių kalbos faktus, tame tarpe ir labai retus bei egzotiškus. Ne viskas, kas ten užrašyta, tinka vartoti dabartinėje kalboje.

2.Jau aiškinau, kad galutinis sulenkinimas tų žmonių galiausiai atimtų iš Lietuvos žmogų, o po to, galimai, ir teritoriją. Betgi neskaitote. 


Visi tie Paukštel, Gaidel ir Kiškel lietuviškai nešneka, nešnekėjo nė jų tėvai ir ko gero, jau ir seneliai. Taip kad jie yra ir taip visiški lenkai, nieko lietuviško neturintys, ir niekaip dar labiau jų "sulenkinti" negalima. Galų gale jų pavardės ir dabar rašomos, Paukštel, Kiškel o ne Paukštelis, Kiškelis. Dabartinės tų pavardžių formos yra tiesiog transkribuotos lietuviško alfabeto raidėmis iš kirilicos, tad iš esmės rusiškos. Jeigu jie taptų Pauksztel ir Kiszkiel, nieko iš esmės nepasikeitų, jos liktų kaip buvo slaviškos, tik jau lenkiškos, o be rusiškos. Be to yra daugybė lenkų pavardžių visai nelietuviškos kilmės - Narkiewicz, Kowalewski, Tomaszewski, Lawrynowicz. Kokia prasmė rašyti juos LR piliečio pasuose iš kirilicos lietuviškai transliteruota forma - Narkevič, Kovalevski, Tomaševski, Lavrinovič, užuot rašius žmoniškai? Sovietų valdžia rusino lenkus, o dabar lietuvių valdžia nori to rusinimo rezultatus įteisinti.

 

1. Svarbu esmė, ko kaip tik pasigedau Jūsų tvirtinimuose;
2. Visi tie Paukštel, Kiškel, Gaidel aiškiai yra sulenkinti lietuviai - nesvarbu, kad jau antiek sulenkinti, kad nebemoka lietuviškai. Todėl nebūkite lenkomanu.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software