Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities." Voltaire (1694 - 1778)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2009-09-09 14:35 (#67710 - in reply to #67700)
Subject: RE: tušti pliurpalai50050050050050050050020020010101010
Linas Kondratas - 2009-09-09 11:01 AM
Tarpusavio karas be abejo vyko, bet žiūrint viešųjų ryšių ir pasaulio opinijos požiūriu, Lietuvai yra labai nepalanku, kad lietuviškoji to konflikto pusė buvo lietuvių saugumo policija, pavaldi SD, gestapui ir reichskomisarui(taigi lyg ir nusikalstamos organizacijos dalis), o lenkų pusė - oficialiai antihitlerinės koalicijos dalimi pripažįstamas judėjimas, ir kad lenkai, kada jie kovojo prieš lietuvišką administraciją ir su ja bendrdarbiaujančius lietuvius, gali visiškai įtikinamai tvirtinti, kad kovoję prieš antihitlerinės koalicijos priešus.

Voluinėje tai buvo tikras košmaras, nes ukrainiečių UPA partizanai išskerdė apie 60000-120000 lenkų, be to dar ir nemažą skaičių nenacionalistinių(ar kitokių nacionalistinių) pažiūrų ukrainiečių. Glitiškių-Dubingių incidentas ir kiti panašūs lyginant su Voluine atrodo gan nežymus ir nereikšmingi. Be to ten nukentėjo ir lietuvių, ir lenkų. Manyčiau, kad abiems pusėms reiktų vengti šią temą eskaluoti, geriau jau bendrai pagerbti žuvusiuosius.

O dėl Szendzielarzo-Lupaszkos, kuriam Lechas Kaczynskis paskyrė pomirtinį ordiną, tai sunku ką ir pasakyti. Be jokios abejonės, jis įvykdė prie Dubingių nusikaltimą prieš žmoniškumą, bet paskui vėliau kovodamas jau Lenkijos teritorijoje pasižymėjo didvyriškumu ir buvo lenkų komunistų nukankintas 1951. Būta juk ir lietuvių partizanų, kurie 1941-44 buvo nacių policajai, kai kurie gal ir dar ir holokauste dalyvavo, bet vėliau narsiai kovėsi prieš sovietus ir žuvo didvyrių mirtimi. Ar juos laikyti didvyriais, ar visgi nusikaltėliais?
Beje, kai kas iš lenkų politikų ir politikos ekspertų patarinėjo Kaczynskiui neskirti ordino Lupaszkai. 
Kas padarė nusikaltimą, tas jau ne didvyris, o nusikaltėlis.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software