Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Hegel was right when he said that we learn from history that man can never learn anything from history." George Bernard Shaw (1856 - 1950)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
dzukas
Posted 2009-09-09 15:42 (#67725 - in reply to #67631)
Subject: RE: tušti pliurpalai


Extreme Veteran

Posts: 412
20020010
Linas Kondratas - 2009-09-08 11:50 PM


Nežinau ar galima pavyzdžiui akciją "Ostra Brama" 1944 laikyti "antilietuviška" akcija, nes akcija buvo nukreipta tiesiogiai prieš vokiečius ir netiesiogiai prieš sovietus, bet jokiu būdu ne prieš Lietuvą. Į Lietuvą prieškarinėmis sienomis(1939.08.31) nei AK, nei lenkų emigracinė vyriausybė kiek žinau nesikėsino. O lietuvių okupacijos Vilniuje 1939.10.26 - 1940,06,15 Lenkija nepripažino. Lenkija pretendavo tik į žemes, kurias jai buvo priskyrusi 1923 Ambasadorių konferencija.
 


Kaip ir minėta, tai pirmiausia buvo lenkiška akcija, kurios tikslas buvo apginti Lenkijai priklausantį miestą. Lietuviai čia buvo šalutinis veiksnys, bet teigiamas akcijos rezultatas, be abejo, būtų turėjęs neigiamų implikacijų lietuviams.

Nors lietuviškai savimonei ir labai nemalonu tai suvokti, bet po 1923 Lenkija Vilnių valdė visiškai teisėtai ir jei ne "draugo" Stalino "geradarystės" 1939 ir 1944, kada jis atidavė Vilnių Lietuvai/LTSR ir jei ne Jaltos ir Potsdamo sprendimai - Lietuva Vilnių būtų mačiusi kaip savo ausis.  


Šiek tiek keista. Nėra taip jau visiškai teisėtai. Primenu, jog pagal tarptautinės teisės principus (galiojusius ir tuomet) valstybių siena yra nustatoma abipusiu nutarimu, delimituojant ir demarkuojant sieną. Lietuva, apskritai, nepripažino Lenkijos valstybingumo de jure. Netgi ir ambasadorių konferencijos apkeitė statusą iš demarkacinės į administracinę liniją, o ne kitaip.

Be abejo, Lietuva nebūtų atgavusi Vilniaus, jei tarptautiniai įvykiai nebūtų sutrikdę esamo status quo. Bet jei Lietuviai nebūtų reiškę pretenzijų į Vilnių, atmesdami ir tarptautinio arbitražo rezultatus, tai Vilnius, turbūt, būtų atiduotas baltarusiams, o ne lietuviams.

Kiek žinau, dabartinė Lenkija pripažįsta po II pasaulinio karo susidariusias sienas, laimingi dėl tų pokarinių pokyčių jie nėra ir kvaila būtų reikalauti, kad džiaugtųsi praradę teritorijas, bet niekas iš atsakingų žmonių Lenkijoje tikrai sienų revizijos idėjos nesiims, manau, kad galima tuo neabejoti. 


Lietuva irgi pripažįsta tarptautines sienas, kaip praktiškai visos valstybės Europoje. Juk ne apie tai diskutuojame. O tam tikra, mažu masteliu, revizija vyksta- kitaip "lenko kortos" dalybų ir nepavadinčiau.
Lenkija vis dar neatsikrato to didingumo komplekso ir vis prikiša savo ,kaip labiausiai nuskriaustųjų, statusą. Ko vertas vien išsišokimas Europos Vadovų Taryboje prieš Vokietiją, reikalaujant daugiau balsų pagal naują sutartį- juk lenkams reikėtų daugiau balsų, nes jei ne vokiečiai lenkų būtų 60 mln Juokinga. Laikas imti iš kitų valstybių pavyzdį, baigti pūstis, ir nesikišti į kitų valstybių reikalus, apsiribojant kultūros plėtra.

Kasdieniniam gyvenime daug tenka bendrauti su lenkais. Dauguma jauni ir išsilavinę žmonės, kuriems istorinės nuoskaudos dėl kresų visiškai nerūpi. Jie jų nežino ir nesupranta.

Kas dėl AK, tai jie be jokios abejonės buvo antihitlerinės koalicijos dalis ir, skirtingai nuo Stalininės SSSR, Vakarų Sąjungininkų dalis. Patinka tai ar ne patinka, bet tai faktas ir to nepakeisi. Jei neigiamą Lietuvos požiūrį į Sovietų Sąjungą kitos šalys dar supranta, tai prieš AK nukreiptos lietuvių tirados gali tik nuteikti pasaulio opiniją prieš Lietuvą, priminti, kad kovose prieš AK dalyvavo ir naciams tarnavę lietuvių policajai.  


Iš principo nematau problemų dėl argumentų, kurie yra faktiškai pagrįsti. Tai, kad sąjungininkai irgi vykdė karo nusikaltimus yra faktas ir įvairūs istorikai tai iškelia. Keistas tas lietuviškas būdas- jokiu būdu nepasisakykime prieš mainstream'ą, nes kaip visi į mus žiūrės?
Šiaip, pasaulio opinija apie AK apkritai nelabai ką žino Nereikia eskaluoti ir politizuoti kai kurių dalykų, bet tirti ir iškelti reikia (nepamirštant ir savo veiksmų).

Dar kartais pasigirstantys iš lietuvių lūpų raginimai, kad lenkai "atsiprašytų" už 1920m. Želigovskio žygį. manau irgi ne kas kita, kaip "priešpriešą skaitinančių įvykių demonstravimas". Galima būti 100,1 proc. tikriems, kad jie neatsiprašys. Galima dar tikėtis, kad Rusija atsiprašys Lietuvos už 1940 ir vėlesnius Stalino nusikaltimus, kada taps demokratinė ir pasmerks nusikaltėlį Staliną. Bet lenkai Pilsudskio ir Želigovskio niekad nepasmerks, nes bet kokiais matais matuojant, jie nusikaltėliai nebuvo. 


Atsiprašo brandžios tautos, įvertinusios istorinę patirtį, ją prisimenančios ir norinčios turėti prieš save švarų lapą ateičiai, neišpurvintą jokiomis tamsiomis dėmėmis. Vokiečiai bene geriausias to pavyzdys. Galima rasti Vilniaus ir Sudetų okupacijos analogijas. Tai, jog visos aplinkinės tautos- Lietuva, Baltarusija, Ukraina ir Čekoslovakija vertina Lenkiją kaip agresorę jau daug ką pasako.
Atsiprašymo nesulauksime, tam laikas buvo ir praėjo bene prieš 20 metų. Svarbu rasti bendrus interesus ir dirbti kartu vardan jų.

O tokios vis dar pasitaikančios "Vilnijos" klubo šalininkų isteriškos tirados tarpusavio susipratimo tikrai negerina. Net jeigu ten ir yra dalis tiesos, tai forma, kuria tai pateikiama - tiesiog tragiška:

http://www.voruta.lt/archyvas/105/760
„Lenkijos kariuomenė ir Armija Krajova Lietuvoje nužudė apie 2 tūkst. gyventojų, dar 100 tūkst. kalino, plėšė, trėmė, baudė, kankino, prievartavo, persekiojo. Dėl Lenkijos okupacijos ir aneksijos Lietuva visam laikui neteko ketvirtadalio savo ploto ir gyventojų, buvo uždarytos lietuviškos mokyklos, skaityklos, organizacijos, nutautintos seniausios indoeuropiečių šnektos. Nežmoniška ir nusikalstama iš šių aukų ir praradimų tyčiotis, dėl tų barbarizmų džiūgauti ir švęsti“.

Beje už netikusią tautinę politiką Vilniaus krašte 1919-1939(kaip ir prieš kitas taitines mažumas kai kuriose kitose 2-osios Respublikos vietose) būtų protinga iš lenkų tikėtis atsiprašymo, nes tai šiaip ar taip buvo žmogaus teisių pažeidimas ir gal būt net ir yra jėgų, kurios iš principo, tai yra pasirengusios padaryti. Bet ir lietuviams nereiktų vengti atsiprašyti už politiką prieš lenkus Kauno Lietuvoje 1919-1940m. nereikia pamiršti, jog tai tik visuomeninė organizacija. Tai tikrai nėra ir nebus politinė jėga, atstovaujanti gyventojų interesus. Bet galima suprasti žmones, kurie kentėjo lenkų okupaciją ir dabar išvysti LLRA suorganizuotus ulonus paraduojančius Vilniaus apylinkėse. Tai jau skandalinga. Jei jau užbraukėme brūkšnį, tokių dalykų nereikėtų daryti. Bet tai tik vienas problemų aspektas. Įdomiau yra tai, jog kai kur žmonės mokintis lietuviškai turi mažiau šansų nei tarpukariu kai vei9kdavo bent "Ryto" finansuojamos mokyklos.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software