Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "People ask for criticism, but they only want praise." W. Somerset Maugham (1874 - 1965)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2009-09-09 22:40 (#67768 - in reply to #67761)
Subject: RE: tušti pliurpalai50050050050050050050020020010101010
dzukas - 2009-09-09 5:06 PM

Linas Kondratas - 2009-09-09 5:46 PM

Taip, bet visa bėda ta, kad Lietuva buvo padariusi neatsargų pareiškimą, kurį buvo galima interpretuoti kaip Lietuvos sutikimą Ambasadorių konferencijos arbitražui. Paskui Lietuvos diplomatija mėgino aiškinti, kad Lietuvos pareiškimas buvo "blogai" suprastas, bet kaip sakoma, "žodis ne žvirblis", juolab, kad Santarvininkams labai reikėjo to "žvirblio", kad galų gale užrišti tą įkyrų Vilniaus klausimą.

Visiškai galimas daiktas, kad ir baltarusiams, žiūrint kaip būtų Stalinas nusprendęs, o jo kaprizas vargu ar labai priklausė nuo Lietuvos pretenzijų ar nepretenzijų. Galimas atvejas, kad Stalinui 1939m. būtų išviso šovę į galvą Vilniaus Lietuvai nesiūlyti, o savitarpio pagalbos sutartį Lietuva vistiek būtų buvusi priversta pasirašyti. Galėjo būti ir taip, kad Stalinas būtų nutaręs 1944 Vlniaus LSSR neatiduoti, o atiduoti BSSR.

O blogiausias scenarijos Lietuvai būtų buvęs, jeigu Hitleris būtų pripažinęs Laikinąją Lietuvos Vyriausybę. Tada LLV būtų buvusi priversta paskelbti karą antihitlerinei koalicijai, o po karo Vakarų šalys ją, kaip šalį priešininkę, būtų ramiausia sąžine perdavę Stalinui aneksuoti ir pripažinę aneksijos teisėtumą. Tada Stalinas būtų Lietuvą įjungęs autoniminės respublikos ar autonominės srities teisėmis į BSSR. Be to, visi Lietuvos dipukai iš vakarinių zonų būtų buvę deportuoti į SSSR ir išvežti į lagerius. Ir šiandien dėl Vilniaus ir visos Lietuvos ginčytųsi Lenkija su Lukašenko.  


Nereikia piešti tokio apokaliptinio scenarijaus. Mat, jei Lietuva būtų veikusi kaip "savarankiškas" subjektas (kaip Vengrija, Slovakija, Rumunija). Tai vargu ar sovietai būtų galėję teigti atsiimantys savo teritoriją. Lietuvai, galbūt, būtų buvę šansų tapti satelitine valstybe. Kadangi Vilnius jau buvo sovietų pripažintas ir atiduotas Lietuvai- būtų sudėtingiau jį vėl atimti ir kuo argumentuoti? Kita vertus, LLV pripažinimas buvo nerealus. Tad vienintelis šansas mums tapti bent jau oficialiai nepriklausomais buvo išlikti vokiečių įtakos sferoje ir išlaikyti nepriklausomybę iki 1941 m. birželio 22 d. O tas buvo realu tik kartu su vokiečiais užpuolus Lenkiją 1939 m. Gal ir gerai, kad nepuolėm, netapom agresoriais. Nors tie patys lenkai Čekoslovakijos nepasigailėjo ir pasiėmė savo gabalą

Aš manau, kad dėl Vilniaus kažkokį teigiamą vaidmenį suvaidino ir LKP. Kremlius buvo suinteresuotas paimti Lietuvą, tad reikėjo kiek skaitytis tiek su Lietuvos vyriausybe ir jos pretenzijomis, tiek ir su LKP, matyt, turėjo, kažkiek įtakos. Be abejo, Stalinas galėjo ir neatiduoti Vilniaus ir vistiek įvesti įgulas, tad kartais skambantys kaltinimai, kad už Vilnių buvo įsileista sovietų kariuomenė ir taip okupuota Lietuva yra juokingi. Ar vienu ar kitu atveju, sovietai būtų įkurdinę savo įgulas.  Dėl to ar būtų kokios tai žemės mūsų. Juk Stalinas, berods, A.Sniečkui siūlė prie Lietuvos prijungti Kaliningrado sritį? Gal tai buvo Lietuvos šansas?

Edited by tikras lietuvis 2009-09-09 22:48
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software