Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-10 16:26 (#67827 - in reply to #67825)
Subject: RE: "Lenkiškos" pavardės


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
Šarmaitis - 2009-09-10 1:14 PM

Linas Kondratas - 2009-09-10 2:59 PM

Šarmaitis - 2009-09-10 11:45 AM

Linas Kondratas - 2009-09-09 11:49 AM

Visi tie Paukštel, Gaidel ir Kiškel lietuviškai nešneka, nešnekėjo nė jų tėvai ir ko gero, jau ir seneliai. Taip kad jie yra ir taip visiški lenkai, nieko lietuviško neturintys, ir niekaip dar labiau jų "sulenkinti" negalima. Galų gale jų pavardės ir dabar rašomos, Paukštel, Kiškel o ne Paukštelis, Kiškelis. Dabartinės tų pavardžių formos yra tiesiog transkribuotos lietuviško alfabeto raidėmis iš kirilicos, tad iš esmės rusiškos. Jeigu jie taptų Pauksztel ir Kiszkiel, nieko iš esmės nepasikeitų, jos liktų kaip buvo slaviškos, tik jau lenkiškos, o be rusiškos. Be to yra daugybė lenkų pavardžių visai nelietuviškos kilmės - Narkiewicz, Kowalewski, Tomaszewski, Lawrynowicz. Kokia prasmė rašyti juos LR piliečio pasuose iš kirilicos lietuviškai transliteruota forma - Narkevič, Kovalevski, Tomaševski, Lavrinovič, užuot rašius žmoniškai? Sovietų valdžia rusino lenkus, o dabar lietuvių valdžia nori to rusinimo rezultatus įteisinti.

 


Norkus > Narkiewicz
Kovelis > Kowalewski
Tomas > Tomaszewski
Laurynas > Lawrynowicz

Nieko tikrai lenkiško. 


Kowal tai jau neabejotinai lenkiška šaknis, o kad "Norkus" būtų lietuviškos kilmės asmevardis, kažkaip abejoju. Etimologija ne itin aiški.
Likę du yra kilę iš krikščioniškų asmenvardžių, kurie neabejotinai nelietuviškos kilmės(aišku ir ne lenkiškos). Krikštavardžiai į Lietuva atėjo per lenkus, bet neretai ir per rytų slavus: Ivaškevičius/Iwaszkiewicz < Iwaszko, Vasiliauskas/Wasilewski < Wasilij, Kvedaras < Chvedar < Fedor; Kvietkus < Chvedko < Fedko. Rytų slavų kilmės krikštavardžiai dabar pas lietuvius paprastai tenaudojami tik pavardėms, nors kai kurie ir kaip vardai pvz. Grigalius(ir pavardė Grigas) < Grigorij(vakarų tradicijoje Gregorius > Grzegorz

Kovas > Kovelis, Kovalis
Norbutas, Norgailas, Normantas, Norvaišas, Norvydas, Norvilas,... > trumpinys Norys, Norius > Norkus
Krikštavardžiai atėjo nebūtinai per lenkus, nes iki XVIII amžiaus pabaigos daug bažnyčių buvo naudojama tik lotynų kalba, nors, žinoma, dauguma raštininkų buvo lenkai. 


Pavardžių Narbut, Narmont, Narwojsz, Norwid esama ir pas lenkus. Formos su "a" matyt yra kilusios iš ankstesnio lietuviško tarimo, kada dar visos "o" tarėsi kaip "a". Bet ar Narkiewicz irgi yra iš tos pačio šaknies dar nėra 100 proc. tikra. Gal ir taip.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software