Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-10 18:18 (#67848 - in reply to #67835)
Subject: RE: tušti pliurpalai


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
dzukas - 2009-09-10 2:12 PM

Linas Kondratas - 2009-09-10 4:54 PM

Antanas - 2009-09-10 1:40 PM

Esmė ta, jog dalis lenkų nori leisti vaikus į lietuvikas mokyklas, o vietinė lenkiška valdžia jiems visokeriopai trukdo. 


Esmė yra tokia - lietuviai pristatė daug lietuviškų mokyklų ten kur yra maža ar visai nėra lietuvių, o paskui ėmė aktyviai agituoti, kad lenkų tėvai leistų vaikus į lietuviškas mokyklas. Kažkiek tokių atsirado, ypač tų, kurie leisdavo anksčiau vaikus ne į lenkiškas, o į rusiškas mokyklas, Suprantama AWPL ir kitos lenkų organizacijos tokiai lietuvių agitacijai priešinosi. Gal kai kur leidžiantieji į lietuviškas mokyklas buvo ir išdavikais ar panašiai apšaukti, pasitaikė matyt ir tokių asmenų visuomeninio boikoto atvejų.

Panašiai būta ir posukiliminiais laikais(1864-1905), kada caro valdžia pristatė galybę cerkvių tose vitovėse, kur nebuvo stačiatiki,ų ir ėmė aktyviai agituoti lietuvius pereiti į stačiatikybę, o katalikų bažnyčia ir visa vietinė visuomenė aktyviai tam priešinosi. 


Jūs faktais kalbėkit, o ne bobučių prisiklausę. Kur ir kiek kokių mokyklų atidaryta? Sunku įsivaizduoti, kad lietuviai darytų spaudimą lankyti lietuviškas mokyklas, kai visos savivaldybės viena LLRA Leisti vaikus į lietuviškas mokyklas nori dalis tėvų, trokštančių, jog jų vaikai lengviau integruotųsi į visuomenę ir tai yra jų pasirinkimas.

Analogija su stačiatikybės įvedimu nelabai tinka, nes perėjusieji į stačiatikybę gaudavo įvairių lengvatų, į juos valdžia palankiau žiūrėjo. 


Keistas požiūris - lyg tenykščiai gyventojai būtų vien savivaldybių žinioje kaip kokiam rezervate, o centrinė valdžia jiem valdžios neturėtų. Ogi daug lengvatų priklauso būtent nuo centrinės valdžios.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software