Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Если хочешь видеть, что было тысячу лет назад, вникай в современность; если хочешь познать огромное множество вещей, начинай их изучение с одной или двух." Сюнь-цзы
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-11 15:02 (#67937 - in reply to #67929)
Subject: RE: tikrai tušti pliurpalai


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
dzukas - 2009-09-11 10:25 AM

Antanas - 2009-09-11 11:32 AM

Linai, problema ta, jog tuometinė Lenkija (1920-1921) buvo linkusi visas teritorines ir tautines problemas spręsti jėga. Ji taip elgėsi ne tik lietuvių bet net ir vokiečių atžvilgiu. 1921 m. Lenkija pralošė Vokietijai referendumą Silezijoje, bet suorganizavo sukilimą ir jėga užėmė dalį Silezijos. Ambasadorių konferecija, kaip visada, pripažino lenkų veiksmus teisėtais. Tiesa, vėliau atėjo 1939 m... 


Daugelis užsienio istorikų pripažįsta perdėta Lenkijos agresyvumą kaimynų atžvilgiu ir kelia klausimą kaip ji tiek kentėjusi po imperiniu jungu, pati ėmėsi tokios politikos. Netgi lenkų draugas N. Davies tą rašo. 


Revindikacinio mentaliteto klestėjimą lenkų(o taip pat ir lietuvių) tarpe galima paaiškinti tuo, kad praeityje abi šios tautos buvo kur kas didesnės, negu tapo vėliau, o vėliau dėl valstybės praradimo, nutautinimo iš kitataučių pusės ir t.t. jų "stan posiadania" smarkiai sumažėjo, todėl abi tautos mėgino atkurti bent kažkokią dalį ankstesnės didybės, o to nebuvo galima padaryti kitaip, kaip tik atsiimant savo "stan posiadania" iš naujųjų savininkų - buvusių nutautintojų(vokiečių, rusų, lietuvių atveju - ir lenkų). O kadangi naujieji savininkai visai nenorėjo geruoju atiduoti savo įgytos mantos seniesiems, tad pastarųjų revindikacinis agresyvumas buvo neišvengiamas.

Edited by Linas Kondratas 2009-09-11 15:02
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software