Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "История вынуждена повторяться, потому что никто ее не слушает." Лоренс Питер
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-12 15:28 (#67996 - in reply to #67965)
Subject: RE: tikrai tušti pliurpalai


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
dzukas - 2009-09-11 5:01 PM

Linas Kondratas - 2009-09-11 6:12 PM

Nacionalistai tai ta aktyvioji visuomenės dalis, kuri laikosi nacionalistinių pažiūrų. Viskas aišku. Jeigu turėti galvoje visą Lietuvą, ne vien tą teritoriją, kurią kontroliavo Kauno vyriausybė, tai juk buvo alternatyvių pažiūrų - visgi Vidurio Lietuvos kūrėjai buvo vietiniai žmonės, ne Varšuva juos atsiuntė. Galų gale būta ir Kauno Lietuvoje ne taip jau mažai kas, kas su lietuviško nacionalizmo idėjomis nesutiko ar buvo priešingas, bet vargu ar jiems kas leido prie balso prieiti. 


Abstraktesnio apibrėžimo nebegalima sugalvoti:) Jūs minėjote, lietuvių nacionalistus, o ne Lietuvos, tai ties jais ir likime. Lietuvos valstybės vairą 1918-1920 m. laikė įvairios orientacijos asmenys- nuo Voldemaro iki Sleževičiaus (nuo dešinės iki kairės)- ar Vilniaus atžvilgiu jų pozicijos skyrėsi?

Jei jau teigiate, kad nemažai kas nesutiko tai pagrįskite. Mėtotės išvedžiojimais ir niekad nepagrindžiate. 


Vilniaus atžvilgiu manau lietuvių politinių jėgų požiūris nesiskyrė, bet manyčiau, kad net ir "senlietuvių" veikėjai, kurie vėliau steigė "Vidurio Lietuvą" laikė Vilnių Lietuvos sostine.

Esminingiausi klausimai tarp "senlietuvių" ir "naujalietuvių" buvo tuo metu ne Vilniaus priklausomybės klausimas, o kti klausimai

-kokį vaidmenį turi vaidinti "senlietuviai" ir kiti slaviškai kalbantys Lietuvos gyventojai naujoje Lietuvoje

-ar Lietuva turi būti "didelė", tai yra apimti dalį istorinių Lietuvos žemių, ar apsiriboti taip vadinamomis "etnografinėmis"(tiksliau sakant pseudoetnografinėmis) sienomis

-kiek glaudūs turi būti atkurtosios Lietuvos ryšiai su Lenkija, ar priimtina kokios nors formos unija ar federacija su Lenkija

O ar buvo kokio nors nuomonių skirtumo šiais klausimais tarp pačių lietuvių veikėjų, deja neteko skaityti. Bet netikiu, kad būtų galėjusi būti visiška vienmintystė. Teko kažkur skaityti, kad vėliau E.Galvanauskas esą buvęs Hymanso projekto šalininku.

Dėl tų "etnografinių" ribų man kyla daug neaiškumų. Kiek žinau, jos daugiausiai buvo brėžiamos ten, kur atseit 16-17a. buvusi etninė lietuvių riba, kuri nustatoma pagal stačiatikių-katalikų skiriamąją ribą, nors man yra tekę signatarų namuose matyti Gabrio-Paršaičio parengtą žemėlapį, kur lietuvių "etnografinės žemės" siekia iki Brastos ir Pinsko. Apskritai, sunku iš viso pasakyti, kiek "etnografinių teritorijų" koncepcija turėjo prasmės buvusiose LDK teritorijose, nes kalbos, kilmės, savimonės, religijos duomenys dažnai tapusavyje nesutapdavo ir vienas kitam prieštaraudavo. Ką pavyzdžiu besakyti apie buvusius unitus, paverstus stačiatikiais, bet dar ilgai išsaugojusius skirtingumą nuo senųjų stačiatikių - jie kalbėjo gudiškai, vadinosi neretai litvinais, lenkai juos laikė prievarta suschizmatinta lenkų liaudimi, o rusai - rusų gentimi? Gudiškai kalbantys lietuviškos kilmės katalikai buvo ne mažesnė mįslė. Tad labai norint, bet kokios tautos nacionalistai galėjo statistinių manipuliacijų pagalba "pagaminti" sau tinkamas "etnografines ribas".
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software