Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Историк - это нередко журналист, обращенный вспять." Карл Краус
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-13 14:36 (#68019 - in reply to #68017)
Subject: RE: Revindikacinė koncepcija


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
tikras lietuvis - 2009-09-13 11:20 AM

Linas Kondratas - 2009-09-13 10:39 AM

1. seneliai, žinoma jei jie ne popieriniai, o tikri, t.y. tie, kurie dalyvauja vaiko augime, be jokios abejonės (kartu su tėvais) apsprendžia vaiko tautybę - kaip išauklės, toks ir bus; 


Sutinku, kad seneliai neretai turi svarbų vaidmenį formuojant vaikų etninį identitetą, bet esama ir išimčių, o Vilniaus krašto atvejis buvo buvo būtent toks - ten tėvai su su seneliais dažnai dar kalbėdavo lietuviškai, su vaikais jau lenkiškai ar gudiškai, o tarp savęs gal kartais taip, kartais anaip, bet prie vaikų lietuviškai vengdavo, kad tik vaikas šios "nelemtos" kalbos neišmoktų. Nes visi matė, kaip vargsta tik lietuviškai mokantys, kai patenka į rusišką valdišką mokyklą arba į lenkišką kleboniją poterių mokytis. O su gudų kalba visur buvo galima daugmaž sklandžiai praeiti. Ir kadangi ta gudų kalba atrodė tam tikra "sugadinta" ponų kalbos versija, žmonės ją perėmę, jausdavo didelį pasididžiavimą ir savo vertės padidėjimą, kad štai vienu laipteliu link ponų pasilypėję. Ir jeigu neduok Dieve į kaimą, kur būdavo daugiau tokių šviežiai sugudėjusių ar sulenkėjusių, būdavo paskiriamas lietuvis klebonas, kuris imdavo kaimiečius(dar kiek tai mokančius lietuviškai) mokinti lietuviškų poterių, pastaruosius apimdavo siaubas - "ką, mus nori vėl pažeminti, mūsų žmogišką vertę sumažinti". Ir imdavo kelti skandalus bažnyčioje, baubti lyg laukiniai. Priešingai, ten, kur kaimas dar būdavo nepradėjęs gudėti, kaimiečiai irgi iš pradžių pamurmėdavo ir pasimuistydavo, kad štai jiems nebeleidžia "šventa kalba" poterių šnekėti. bet paskui kai įprasdavo ir pamatydavo lietuviškų poterių pranašumus(kad gali suprasti, ką meldžiasi), tada jau mielai kalbėdavo poterius lietuviškai ir priešingai, imdavo bambėti, jei vėl atkeldavo lietuviškai nemokantį kleboną.

2. pilsudskiai, bumblauckiai (ar kiti lenkomanų "šiknabirbiai") gali aiškinti apie kažkokias litvinų teises, betgi puikiai žinome, kad net LDK buvo lietuvių sukurta valstybė, todėl jau nebe LDK galėjo būti tik lietuviška su tik lietuviškomis žemėmis, todėl Vilnijos gyventojų "norai" atsiskirti nuo Lietuvos yra tas pats kaip dabar "žemaičiai" vepezoja apie savo tautinį išskirtinumą, nors jokia tauta niekada nebuvo ir nebus; 


Taip bet, ir lenkiškieji sluoksniai, kada aušrininkai panoro atsiskirti nuo lenkų, laikė tą norą atsiskirti "vepėzojimu" ir aiškino, kad lietuviai tėra "liaudis", o ne tauta, ir kad kaip tauta egzistuoti jie niekada nepajėgsią.
Vadinasi, kai mes norime nuo kažko atsiskirti, tai gerai, o kai kažkas nuo mūsų nori atsiskirti, tai blogai? Būkime biedni, bet teisingi. Jeigu mes laikome vilnijiečių ar žemaičių norus "vepėzoijimu", gal būt buvo teisūs ir lenkai, taip ar panašiai pavadindami aušrininkų siekius?

 
1.Aha - vis tik pripažįstate, kad Lietuvos "lenkai" iš tikrųjų yra tikrų tikriausi lietuviai!
2. Todėl, kad jų šnekos niekuo neparemtos - lietuviai visada buvo tauta (žemaičiai, gi, niekada nebuvo tauta, o tik gentys , kurių buvo ir garsesnių už juos - pvz., žiemgaliai netgi turėjo savo karalių). Neskleiskite čia lenkomanų propagandos - manęs tokiais fokusais tikrai nepaveiksite. 


Kol jie šnekėjo lietuviškai ar bent buvo dvikalbiai - tol dar galima juos laikyti lietuviais, bet kada jie tapo vienakalbiais gudiškai ar lenkiškai kalbančiais, jų lietuviais laikyti nebegalima, juolab, kad pagal savimonę jie laikė save "lenkiško tikėjimo" asmenimis. Tiesą sakant, ir dvikalbių žymi dalis jau nebelaikė savęs lietuviais.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software