Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Everyone is necessarily the hero of his own life story." John Barth (1930 - )
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2009-09-13 16:11 (#68027 - in reply to #68024)
Subject: RE: Projekto torpedavimas50050050050050050050020020010101010
Linas Kondratas - 2009-09-13 12:55 PM

Visgi 1921 dar būta visai realių galimybių konfliktą išspręsti priimtinu būdu, pvz. Hymanso projekto pagrindu. Hymanso projektas(ypač jo pirminė versija, numačiusi Vilniaus ir Kauno kantonų lygiateiškumą ir lietuvių-lenkų dvikalbystę visoje Lietuvoje) visai atitiko tiek Pilsudskio, tiek ir Vidurio Lietuvos veikėjų sumanymus. Deja, kategoriškai nesutikdami su tuo, kad Vidurio Lietuva būtų pripažinta savarankiška derybų šalimi, Kauno veikėjai iš esmės projektą sužlugdė. Varšuvoje būta nemažai projekto priešininkų, kuriems Kauno užsispyrimas buvo labai palankus. Pripažinus Vidurio Lietuvą derybų šalimi, Varšuvos veikėjams žlugdyti projektą erdvė būtų labai sumažėjusi.
Deja, žlugo mėginimas ne tik išspręsti Vilniaus problemą, bet ir sukurti geresnę ir autentiškesnę Lietuvą, kuri išlaikydama lietuvišką paveldą, nebūtų atsisakiusi ir lenkiškai-bajoriško paveldo.  Optimistiškas požiūris. Sužlugdė ne todėl, kad nenorėjo pripažinti "Vidurinės Lietuvos" kaip atskiro veikėjo, o todėl, kad nenorėjo turėti ką nors bendro su Lenkija. Lietuvių tikslas buvo nacionalinė valstybė, o ne bendra valstybė su lenkais. Lietuviai pirmiausia turėjo tvirtai atsiskirti nuo Lenkijos, kad galėtų vėl su ja draugauti ir lenkai turėjo tą pripažinti.

Kurti valstybę, kuria lenkai stengtųsi panaudoti kaip marionetę, ir pastaroji nuolat būtų vidinių konfliktų sukūryje? Neskaitant gimstančios kultūros lietuvių kalba kovos? Ne ačiū.
Be to, ta "Vidurinė Lietuva", net neįtraukė visų lietuvių apgyvendintų teritorijų. 


Kad Kauno veikėjai nenorėjo priimti Hymanso projekto ir stengėsi jį torpeduoti, tai gal ir suprantama, bet kad jie pasirinko ne patį geriausią kelią tam torpedavimui - vykdė siaurą, provincialią ir susigūžusią diplomatiją, kuri Vakarų valstybių atstovams atrodė "ožių ant tilto" politika. Lenkai aišku buvo ne geresni, bet jeigu jiems tą ožiškumą dėl suprantamų priežasčių Vakarai galėjo dovanoti, tai Lietuvai - tikrai ne, Jeigu jau norėta torpeduoti projektą, tai reikėjo tai daryti su užmoju ir polėkiu.

Pavyzdžiui šitaip:

1. Priimti Kauno ir Vilniaus kantonų suformavimą, tuo pat metu pareikalaujant, kad iš Lenkijai Rygos sutartimi tekusių žemių į pietus nuo Nemuno būtų suformuotas dar vienas, pavadinkime Naugarduko kantonas ir taip pat sujungtas federaliniais pagrindais su Kauno ir Vilniaus kantonais.

2. Kad būtų atkurta Lietuvos-Lenkijos valstybių siena buvusi iki 1795 metų

3. Pasiūlyti paskelbti Lietuvą monarchija ir pasiūlyti Lietuvos dk sostą kuriam nors iš Lietuvos aristokratų, tarkim Nesvyžiaus Radviloms.

Manau, kad tokie pasiūlymai būtų parodę Kauno veikėjus kaip turinčius užmojį ir europietišką mąstymą, sugebančius žvelgti toliau negu Kauno kantono ribos,kartu tai būtų įnešę baisiai bjaurios sumaišties į lenkų vidaus politiką ir diplomatiją, juk ne vienam vakariečiui lenkų pretenzijos į gudiškas Naugarduko-Brastos žemes atrodė ganėtinai abejotinos, o sosto pasiūlymas aristokratų giminei ko gero didelę dalį "zubrų" nuteikęs kur kas palankiau Lietuvai.

Priimti tų pasiūlymų lenkų pusė aišku nebūtų priėmusi, bet lietuvių pusė būtų sugebėjusi elegantiškai išsisukti iš Hymanso projekto. Ir nereikia sakyti, kad dabar iš perspektyvos geriau matosi, kaip tik tada ano meto žmonėms turėjo geriau matytis.

Tačiau Kauno veikėjai nuėjo kitu keliu, pateikdami susiaurintą Hymanso projekto versiją, kuri faktiškai numatė Vilnijos kaipo autonominio krašto inkorporavimą į Kauno Lietuvą. Vakarų diplomatai nutarė, kad Lietuvos veikėjams, kurie temoka mąstyti Kauno kantono rėmais, jo vieno ir užteks...

 
Visi tie kantonai, monarchai yra ne kas kita kaip vėl LDK, kuri dėl tokių sudarymo principų vienąkart jai sužlugo.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software