Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Все исторические законы имеют свой срок давности." Мария фон Эбнер-Эшенбах
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-13 19:49 (#68036 - in reply to #68034)
Subject: RE: Revindikacinė koncepcija


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
tikras lietuvis - 2009-09-13 4:31 PM

Linas Kondratas - 2009-09-13 4:15 PM

tikras lietuvis - 2009-09-13 4:00 PM

Linas Kondratas - 2009-09-13 1:38 PM

tikras lietuvis - 2009-09-13 1:07 PM

Linas Kondratas - 2009-09-13 11:36 AM

tikras lietuvis - 2009-09-13 11:20 AM

Linas Kondratas - 2009-09-13 10:39 AM

1. seneliai, žinoma jei jie ne popieriniai, o tikri, t.y. tie, kurie dalyvauja vaiko augime, be jokios abejonės (kartu su tėvais) apsprendžia vaiko tautybę - kaip išauklės, toks ir bus; 


Sutinku, kad seneliai neretai turi svarbų vaidmenį formuojant vaikų etninį identitetą, bet esama ir išimčių, o Vilniaus krašto atvejis buvo buvo būtent toks - ten tėvai su su seneliais dažnai dar kalbėdavo lietuviškai, su vaikais jau lenkiškai ar gudiškai, o tarp savęs gal kartais taip, kartais anaip, bet prie vaikų lietuviškai vengdavo, kad tik vaikas šios "nelemtos" kalbos neišmoktų. Nes visi matė, kaip vargsta tik lietuviškai mokantys, kai patenka į rusišką valdišką mokyklą arba į lenkišką kleboniją poterių mokytis. O su gudų kalba visur buvo galima daugmaž sklandžiai praeiti. Ir kadangi ta gudų kalba atrodė tam tikra "sugadinta" ponų kalbos versija, žmonės ją perėmę, jausdavo didelį pasididžiavimą ir savo vertės padidėjimą, kad štai vienu laipteliu link ponų pasilypėję. Ir jeigu neduok Dieve į kaimą, kur būdavo daugiau tokių šviežiai sugudėjusių ar sulenkėjusių, būdavo paskiriamas lietuvis klebonas, kuris imdavo kaimiečius(dar kiek tai mokančius lietuviškai) mokinti lietuviškų poterių, pastaruosius apimdavo siaubas - "ką, mus nori vėl pažeminti, mūsų žmogišką vertę sumažinti". Ir imdavo kelti skandalus bažnyčioje, baubti lyg laukiniai. Priešingai, ten, kur kaimas dar būdavo nepradėjęs gudėti, kaimiečiai irgi iš pradžių pamurmėdavo ir pasimuistydavo, kad štai jiems nebeleidžia "šventa kalba" poterių šnekėti. bet paskui kai įprasdavo ir pamatydavo lietuviškų poterių pranašumus(kad gali suprasti, ką meldžiasi), tada jau mielai kalbėdavo poterius lietuviškai ir priešingai, imdavo bambėti, jei vėl atkeldavo lietuviškai nemokantį kleboną.

2. pilsudskiai, bumblauckiai (ar kiti lenkomanų "šiknabirbiai") gali aiškinti apie kažkokias litvinų teises, betgi puikiai žinome, kad net LDK buvo lietuvių sukurta valstybė, todėl jau nebe LDK galėjo būti tik lietuviška su tik lietuviškomis žemėmis, todėl Vilnijos gyventojų "norai" atsiskirti nuo Lietuvos yra tas pats kaip dabar "žemaičiai" vepezoja apie savo tautinį išskirtinumą, nors jokia tauta niekada nebuvo ir nebus; 


Taip bet, ir lenkiškieji sluoksniai, kada aušrininkai panoro atsiskirti nuo lenkų, laikė tą norą atsiskirti "vepėzojimu" ir aiškino, kad lietuviai tėra "liaudis", o ne tauta, ir kad kaip tauta egzistuoti jie niekada nepajėgsią.
Vadinasi, kai mes norime nuo kažko atsiskirti, tai gerai, o kai kažkas nuo mūsų nori atsiskirti, tai blogai? Būkime biedni, bet teisingi. Jeigu mes laikome vilnijiečių ar žemaičių norus "vepėzoijimu", gal būt buvo teisūs ir lenkai, taip ar panašiai pavadindami aušrininkų siekius?

 
1.Aha - vis tik pripažįstate, kad Lietuvos "lenkai" iš tikrųjų yra tikrų tikriausi lietuviai!
2. Todėl, kad jų šnekos niekuo neparemtos - lietuviai visada buvo tauta (žemaičiai, gi, niekada nebuvo tauta, o tik gentys , kurių buvo ir garsesnių už juos - pvz., žiemgaliai netgi turėjo savo karalių). Neskleiskite čia lenkomanų propagandos - manęs tokiais fokusais tikrai nepaveiksite. 


Kol jie šnekėjo lietuviškai ar bent buvo dvikalbiai - tol dar galima juos laikyti lietuviais, bet kada jie tapo vienakalbiais gudiškai ar lenkiškai kalbančiais, jų lietuviais laikyti nebegalima, juolab, kad pagal savimonę jie laikė save "lenkiško tikėjimo" asmenimis. Tiesą sakant, ir dvikalbių žymi dalis jau nebelaikė savęs lietuviais. 
Vis tik esmė yra ne tai kuo jie save "laiko" (ar teisingiau - prie ko nori dėl įvairiausių priežasčių prisišlieti), o jų kilmė


Kilmė gali būti vienas iš faktorių, kurie apsprendžia žmogaus tautinę savimonę, bet tai tikrai nėra vienintelis faktorius, juk yra pavyzdžiui visai galimas toks atvejis, kai tėvų nelietuvių vaikas nuo mažens augdamas Lietuvoje, lietuviškoje aplinkoje vėliau išsiugdys lietuvišką savimone, nes būtent aplinkos veiksnys pasirodys įtakingesnis į jo tapatybės formavimąsi, negu kilmės ir/ar tėvų auklėjimo faktorius.

Kaip sau bebūtų, jeigu žmogui dėl vienokių ar kitokių priežasčių susiformavo etninė tapatybė ir savimonė, skirtinga nuo jo kilmės, tada kilmė jau vaidmens nustatant jo tautybę nebevaidina, kadangi priešingu atveju, atsitiktų taip, kad žmogus yra skirtingos tautybės negu pats laiko save esąs, o tai jau būtų akivaizdus absurdas. 
Ne absurdas, o toks pat atvejis, kada būna moteris pagal visus požymius, bet psichika antiek pažeista, kad įsivaizduoja save vyru. Ir pradeda save žaloti: viską šalina kas moteriška, o paskui, žiūrėk, kad ir be tų moteriškumo požymių, kažko vistiek trūksta žmogui ir tiek. REIKIA GYDYTI PSICHIKĄ visų pirma, o nedaryti to kas yra nenatūralu = nenormalu. Arba kitas to pat reiškinio pavyzdys. Gimsta normalus vyriukas, bet susideda su pederastais, o paskui visiems šaukia (gal rūra peršti? ir todėl nebesivaldo?): mano teisės, mano teisės. Per pliką subinę tokiam su diržu, psichikos gydymą ir , kaip JAV sėkmingai juos atpratinti nuo pederastizmo taikoma, elektros šoką (kol turim pigios elektros! ). Ir bus sveikas kaip ridikas. Tik, VISŲ PIRMA, valstybė neturi pasiduoti provokacijoms: visi tavi buvo lietuviais, todėl ir tu esi lietuvis. Lietuvoje. Jei jau mazginė antiek susisuko, kad lietuviškumas nepatinka, tai čiuožk iš čia - visi keliai atviri ir būk kuo tik nori. 


Šitokių drastiškų homofobiškų pareiškimų geriau nekomentuosiu. Ne mano tai reikalas galų gale

Bet visgi norėčiau pažymėti, kad tamsta neskiri tai, kas yra biologiška, ir tai kas yra socialu, jeigu lytį ir gal būt seksualinę orientaciją nulemia biologinis paveldas, tai etninė tapatybė yra socialinis faktas ir genų nėra sąlygojama.

 
1. Lietuvių kalboje nėra tokio žodžio (homofobas), todėl prašau kalbos neteršti. 2. Nieko neturiu prieš prieš tikrus homoseksualus, kurie tokiais gimė, bet, kaip ne kartą buvo skelbta spaudoje, visiškai nelenda į viešumą, ramiai gyvena savo gyvenimą ir pyksta ant simonkų, tereškinų ir K'o už jų vardo teršimą. 3. Visa tai, apie ką aš rašiau, yra psichikos nulemta.Todėl belieka konstatuoti - pats nesusigaudote kategorijose. Su kuo ir sveikinu! 


Kas yra normalumas o kas ne, ir kiek iš viso yra prasminga šnekėti apie normalumą yra labai ilga diskusija ir aš į ją čia leistis neketinu. Bet jeigu tamsta manai, kad žmogus, gimęs etniškai mišrioje terpėje arba kultūrų paribyje ir apibrėžiantis savo tapatybę ne pagal kilmę yra nesveikas, tai siūlyčiau tamstai apmąstyti visą tai dar dar kartą, gal prieisi prie kitokios išvados.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software