Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Dar ir šiandien mes mėgstame pasididžiuoti garsiąja lietuviška tolerancija, kuri betgi pražudė imperiją ir vos nepražudė pačios tautos." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-14 12:35 (#68059 - in reply to #68051)
Subject: Atlietuvėjimas


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
Antanas - 2009-09-13 10:27 PM

Jeigu Lietuva 1920 m. gauna Vilnių ir jį išlaiko, tai situacija tampa panaši į dabartinę mūsų situaciją- prasideda lietuvių kėlimasis į Vilnių, ir miestas stipriai lietuvėja, lenkams garantuoti kultūrinę autonomiją. Vilnius iki 1940 m. būtų spėjęs sulietuvėt (lietuviai atvykėliai + tuteišių lietuvėjimas). 


Na jau na. Nelabai įžiūriu to situacijų panašumo - nepamiršk kad skirtingai nuo dabartinės mūsų situacijos, Lietuva tada būtų turėjusi atlietuvinti vienu metu ne tik Vilnių ir Vilniją(tikriausiai kur kas platesnę negu dabar), bet ir Kauną ir visą Kauno-Kėdainių-Panevėžio-Ukmergės-Jonavos regioną. 1920-1940 Kauno lietuvinimą palengvino tai, kad Kaunas nebuvo reikšmingas kultūrinis lenkų centras. Kiti sulietuvinimą lengvinantys faktoriai buvo totali izoliacija nuo Lenkijos ir ryšių nepalaikymas ir dėl konflikto su Lenkija lietuviškai kalbančioje visuomenėje įsigalėjęs antilenkiškas fanatizmas, kuris stipriai slėgė į izoliuotą vietos lenkų visuomenę.

Jei Lietuva būtų nepraradusi Vilniaus, tada ji būtų turėjusi atlietuvinti jau ne vien ganėtinai provincinį Kauną, bet ir žymiai stipresnes lenkiškas(o taip pat žydiškas) kultūrines tradicijas turintį Vilnių, galbūt ir Gardiną(žiūrint kokio dydžio teritorija Lietuvai būtų tekusi). Seime būtų buvusi žymiai didesnė tautinių mažumų grupė(ne vien lenkų, bet taip pat žydų, ir galbūt gudų), ir su jomis būtų tekę kur kas labiau skaitytis. Lenkiškosios ir tuteišiškosios visuomenės rezistencija lietuvinimui būtų buvusi nepalyginamai stipresnė. Visiškai tikėtina, kad lietuviškos oficialios vienkalbystės tokiomis sąlygomis išlaikyti būtų nepavykę, būtų neišvengiamai tekę priimti lenkų kalbą kaip antrąją valstybinę kalbą. Esant kur kas daugiau lietuvinimo politika nepatenkintų asmenų, mėginimas įvykdyti valstybės perversmą, analogišką 1926m. perversmui, ko gero būtų sukėlęs pilietinį karą.

Vilnius gyventojų lietuvių skaičius būtų aišku mechaniškai augęs lietuvių valdininkų, studentų, karininkų ir kt, sąskaita, analogiškai kaip tai realybėje atsitikio su Kaunu 1919-1940. Bet Vilnius buvo kur kas didesnis miestas už Kauną(kokius 2,5 karto), ir jo mechaninio lietuvėjimo tempai be abejo būtų kur kas lėtesni. Iš kitos pusės, į Kauną, likusį provincijos miestu, būtų kėlęsi žymiai mažiau lietuvių, ir jo lietuvėjimas būtų buvęs kur kas vangesnis.

Nežinau tiksliai, koks procentas lietuvių buvo visoje Lietuvoje 1920.06.12 sienomis, bet manyčiau vargiai daug didesnis už 60 proc.(Kauno Lietuvoje -80-84 proc.)

Beje kaip buvęs kaunietis, aš neretai galvodavau taip - jei ne Pilsudskis, Kaunas būtų likęs nykoku provincijos miestu, o dabar tapo laikinąja sostine ir sąlyginai gražiu miestu. Jau vien už tai kiekvienas savo miestą mylintis kaunietis turėtų padėti gėlių ant maršalo kapo Rasose

Nepamirškime, kad po 1945m. sulietuvinti Vilnių mums "padėjo" sovietai, iškeldinę iš Vilniaus daugumą lenkų ir naciai, įvykdę žydų holokaustą. Atsirado gan nemaža tuščia erdvė, kurią galėjo užpildyti lietuviai. 1920 metais tokios laisvos erdvės nebuvo, lietuviams Vilniuje būtų buvę kur kas mažiau vietos kur kurtis.

Jei Lietuva Vilniaus nebūtų praradusi, greičiausiai nebūtų buvę tokio stipraus antilenkiškumo ir tokios izoliacijos nuo Lenkijos, o tai būtų silpninę lietuvėjimą. Aišku, galima manyti, kad Lietuvos valdžia, nesant Vilniaus konflikto, būtų ėmusi eskaluoti tarkim konfliktą dėl Seinų-Suvalkų krašto. Kol Lietuva 1920 dar nebuvo praradusi Vilnių, lietuviai kaip žinia įsivėlė į sunkias ir bergždžias kovas Suvalkijoje, kur galų gale buvo sutriuškinti, spalio pradžioje atblokšti iki 1919.12.08 linijos ir nebepajėgė laiku permesti kariuomenės į Vilnių. Matyt 1920.08.27 atgavę iš bolševikų Vilnių, lietuviai patikėjo, kad Vilnius yra saugiai jų kišenėje, ir pamėgino visas jėgas skirti Pietų Suvalkijai. Taigi tam regionui buvo teikiama nemaža reikšmė.

Apie kovas dėl Suvalkijos ir dėl Vilniaus galima paskaityti čia
http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Mokslai/LKA/Monografijos/Kariuom...
(skyreliai 0301-0307 skirti kovoms su lenkais, 0101-0108 skirti kovoms su bolševikais, 0201-0203 - kovoms su bermontininkais)
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software