Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Политика на семьдесят, а, может, и восемьдесят процентов - это дискуссия на тему истории." Юлиуш Мерошевский
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
dzukas
Posted 2009-09-14 16:05 (#68081 - in reply to #68009)
Subject: fantazijos


Extreme Veteran

Posts: 412
20020010
Manyčiau, kad ES visgi egzistuoja kaip teisinis subjektas ir dabar, nes ES komisijos reglamentai ir direktyvos turi viršenybę nacionalinės teisės atžvilgiu, o reglamentų iš viso nereikia, kad jie galiotų perkelti į nacionalinę teisę, jie galioja tiesiogiai.

O dėl tiesioginio valdymo Briuseliui, pakol kas niekas nesiruošia tokio įvesti, nes tam reikalo nėra, bet jeigu Belgija skiltų ir Briuselis liktų bešeimininkis, tai Komisija galimas daiktas imtųsi nenumatytų veiksmų ir tuo sukurtų naują teisę. Jau pats Belgijos skilimas priverstų ES naujai improvizuoti - ar abi (ar trys) dalys automatiškai tampa naujais ES nariais, ar reikia su jomis iš naujo pravesti visą stojimo procedūrą 


Tamsta, nesiliaujate spekuliuoti ir fantazuoti
Paskaitykite šiek tiek žemiau:
"The two Communities (European Community and Euratom) making up the European Union each have legal personality. However, the Treaty on European Union does not contain any provisions on the Union's legal personality even though the Union comprises the two Communities and two areas of intergovernmental cooperation, namely common foreign and security policy (CFSP) and police and judicial cooperation in criminal matters."
http://europa.eu/scadplus/glossary/union_legal_personality_en.htm

ES komisijos apskritai nėra. Yra Europos bendrijų komisija (Commission of European Communities).

Juo labiau Komisija nekuria savo teisės. Ji veikia išimtinai savo kompetencijos ir mišrios kompetencijos ribose, o kompetencijos ribas nustato valstybės narės tarvyriausybinėmis sutartimis (tokiomis kaip Mastrichto, Nicos, Amsterdamo, Lisabonos).

Tiesą pasakius Belgija faktiškai jau yra padalinta gan senokai ir Briuselis dabartinėje sąrangoje yra atskiras federacinis vienetas, greta Flandrijos ir Valonijos. Taip, kad Belgijai galutinai suirus, greičiausiai Briuselis taptų laisvu miestu. 

Kaip tvirtai įžvelgiate hipotetinis ateities procesus galima tik stebėtis

Dėl Briuselio kaip laisvojo miesto labai abejoju, mat, nepaisant, administracinio statuso jame dominuoja frankofonai ir frankofonų politinės jėgos. Briuselis neturi atskirų politinių partijų. Flamandai balsuoja už savo sąrašus, o frankfonai už savuosius. Papildomai, Briuselis yra visiškai apsuptas flamandų teritorijos, kuri pastebimai prancūzėja Valonijos link. Dėl šios teritorijos irgi gali kilti problemų, nes vietiniai gyventojai jau pradeda reikšti nepasitenkinimą. Jiems visus teisinius reikalus reikia tvarkyti olandų kalba, jie priversti balsuoti už flandrijos partijas, nes tik tokį partijų sąrašą gauna.

Netgi tokios detalės kaip žemė ant kurios stovi Briuselio oro uostas gali turėti daug įtakos. Briuselio oro uostas yra jau Flandrijos teritorijoje. Išsiskyrimo atveju politinis centras krypsta nuo Briuselio Antverpeno link. Vargu, ar flamai būtų linkę vystyti Briuselio oro uostą, o ne Antverpeno.

O ar jis būtų savarankišku ES nariu, ar perduotų savo įgaliojimus Komisijai - sunku spręsti. Bet jeigu Briuselis nutartų, nepajėgdamas tapti savarankišku ES nariu, atiduoti įgaliojimus ES, nei Flandrija, nei Valonija tam prieštarauti negalėtų, nes nei vienai iš jų dabar Briuselis nepriklauso. Kiltų nemažas politinis cirkas, kur kas maštabiškesnis negu rietenos dėl Vilniaus 1920-23m. 


Net jei Briuselis ir norėtų perduoti įgaliojimus Komisijai. Tai yra neįmanoma netgi teoriškai. Komisija neturi tokių teisių - administruoti suverenius administracinius vienetus. Kita vertus, vien mintis, jog valstybė perduodama valdyti realiai niekam neatskaitingui biurokratiniam monstrui jau savaime yra kelianti šypseną.

Dar įdomesnis teiginys, jog nei Flandrija, nei Valonija neturėtų teisių į Briuselį. Pats egzistavimas federacinio vieneto teisėmis dar nereiškia, kad vienetas įgauna apsisprendimo teisę dėl savo ateities kai tai liečia valstybės suvereniteto klausimus.

Valstybės išsiskyrimo atveju problemų tikrai būtų, bet ir Europos dėmesys koms būtų žymiai didesnis negu konfliktams kur nors periferijoje
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software