Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Если хочешь видеть, что было тысячу лет назад, вникай в современность; если хочешь познать огромное множество вещей, начинай их изучение с одной или двух." Сюнь-цзы
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-14 17:50 (#68097 - in reply to #68089)
Subject: RE: Atlietuvėjimas


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
dzukas - 2009-09-14 1:43 PM

Linas Kondratas - 2009-09-14 12:35 PM
Beje kaip buvęs kaunietis, aš neretai galvodavau taip - jei ne Pilsudskis, Kaunas būtų likęs nykoku provincijos miestu, o dabar tapo laikinąja sostine ir sąlyginai gražiu miestu. Jau vien už tai kiekvienas savo miestą mylintis kaunietis turėtų padėti gėlių ant maršalo kapo Rasose  


Nebloga filosofija. Turbūt, ir dabar dar keikiat Staliną, kad Vilnių atidavė Tuo tarpu, aš džiaugiuosi, jog turėjau galimybę gimti Lietuvos teritorijoje, o ne Baltarusijoje

Dar Nikolajui I nepamirškite padėkoti už Kauno gubernijos įsteigimą, Aleksandrui II už sprendimą statyti Kauno tvirtovę.


Mano asmenine nuomone Kauno naujamiestis (tarpukarinio periodo) užgožė senamiestį ir jis iki šiol negavo deramo dėmesio. Dabar Akropolis dar labiau pakeitė gravitacinį centrą :


Staliną dėl Vilniaus ne keikiu, o giriu. Turėtų vilniečiai jo paminklą stoties aikštėje atstatyti. Jei Vilnius būtų atitekęs Belarusijai, dabar ko gero visas senamiestis atrodytų kaip Vokiečių gatvė , visi šnekėtų rusiškai Būtų antras Minskas. Dabar visgi šiek tiek panašu į europietišką civilizuotą miestą

Nikolajui už Kauno guberniją gal ir būtų galima padėkoti, o štai Aleksandrui už tvirtovę - jau tikrai ne. Padarė didelės žalos miesto urbanistinei plėtotei. Be to, Nikolajus taip pat priskyrė prie Žemaičių Vyskupijos dalį Vilniaus Vyskupijos ploto(sulig Kauno gubernijos sienomis), kas tenykščiams lietuviams išėjo į naudą(Žemaičių vyskupijoje buvo stipresnės lietuvybės pozicijos).
Nepamirškime, kad po 1945m. sulietuvinti Vilnių mums "padėjo" sovietai, iškeldinę iš Vilniaus daugumą lenkų ir naciai, įvykdę žydų holokaustą. Atsirado gan nemaža tuščia erdvė, kurią galėjo užpildyti lietuviai. 1920 metais tokios laisvos erdvės nebuvo, lietuviams Vilniuje būtų buvę kur kas mažiau vietos kur kurtis.

Jei Lietuva Vilniaus nebūtų praradusi, greičiausiai nebūtų buvę tokio stipraus antilenkiškumo ir tokios izoliacijos nuo Lenkijos, o tai būtų silpninę lietuvėjimą. Aišku, galima manyti, kad Lietuvos valdžia, nesant Vilniaus konflikto, būtų ėmusi eskaluoti tarkim konfliktą dėl Seinų-Suvalkų krašto. Kol Lietuva 1920 dar nebuvo praradusi Vilnių, lietuviai kaip žinia įsivėlė į sunkias ir bergždžias kovas Suvalkijoje, kur galų gale buvo sutriuškinti, spalio pradžioje atblokšti iki 1919.12.08 linijos ir nebepajėgė laiku permesti kariuomenės į Vilnių. Matyt 1920.08.27 atgavę iš bolševikų Vilnių, lietuviai patikėjo, kad Vilnius yra saugiai jų kišenėje, ir pamėgino visas jėgas skirti Pietų Suvalkijai. Taigi tam regionui buvo teikiama nemaža reikšmė. 


Sovietai atkėlė vartus ir Vilniaus kolonizacijai iš Rytų.
1920 m. būtų atsiradę erdvės ir mokytojams ir kariškiams, ir biurokratams ir tiems paties darbininkams ir provincijos. Mat Vilnius nebūtų buvęs provincijos užkampis, o dinamiška Europos sostinė, kuri plėstųsi kiek didesniais tempais nei lenkiškuoju periodu (gyventojų skaičius pasiekė 1909 m. lygį, tik 1939 m._ 


Kaunas išaugo nuo kokių 60000 1919-1920 iki 160000 1939, viso padidėjo apie 100000 gyv. Vilnius, kuris 1920 turėjo apie 130000 aišku būtų padidėjęs daugiau negu Kaunas, nes būtų didesnė natūralaus gyv. prieaugio dalis gal būt būtų išaugęs kokiu 130000 ir sudaręs 260000(1939 iš tikro atrodo sudarė apie 210000). Bet tai labai grubus spėjimas. Kiek galėtų būti lietuvių tame skaičiuje sunku pasakyti, bet atsižvelgiant į tai, kad 1920 Vilniuje lietuvių beveik nebuvo, tikriausiai būtų kokie 60000-100000 iš bendro skaičiaus.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software