Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Those who can make you believe absurdities can make you commit atrocities." Voltaire (1694 - 1778)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-14 22:03 (#68123 - in reply to #68121)
Subject: RE: Lietuvių skaičius


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
tikras lietuvis - 2009-09-14 6:51 PM

Linas Kondratas - 2009-09-14 1:46 PM

tikras lietuvis - 2009-09-14 1:22 PM

Linas Kondratas - 2009-09-14 1:17 PM

tikras lietuvis - 2009-09-14 1:09 PM

Linas Kondratas - 2009-09-14 12:55 PM

Linas Kondratas - 2009-09-14 10:39 AM

Nežinau tiksliai, koks procentas lietuvių buvo visoje Lietuvoje 1920.06.12 sienomis, bet manyčiau vargiai daug didesnis už 60 proc.(Kauno Lietuvoje -80-84 proc.)  


Kauno Lietuvoje 1920-ojo dešimtmečio pradžioje būta apie 2 mln.(be Klaipėdos krašto) gyentojų ir 80 proc. lietuvių. Kiek jų būta Vilniaus Lietuvoje(Maskvos sutarties sienomis), sunku pasakyti, jokių patikimų duomenų nėra, bet grubiai primetant iš akies, ko gero apie kokius 30 proc., tikrai ne daugiau. Katangi laikoma, kad Želigovskis atplėšė 1/3 Lietuvos galima priimti, kad gyventojų skaičius Vilniaus Lietuvoje buvo apie 1 mln.

Kauno Lietuva – 2 mln. 80 proc. 1.6 mln. 0.4 mln.
Vilniaus Lietuva – 1 mln. 30proc. 0.3 mln. 0.7 mln.
Viso Lietuva – 3 mln. 1.9 mln. 1.1 mln.

1.9/3 = 63.3 proc.

Taigi kaip atrodo, Lietuvoje lietuvių skaičius galėjo būti dar mažesnis, negu čekoslovakų procentas Čekoslovakijoje(68proc., grynai čekų - 50proc.)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pierwsza_Republika_Czechos%C5%82owacka

Taigi 1920 Lietuva su Vilniumi irgi būtų buvęs mažas dinozauriukas
 


Pagal 1931 Lenkijos cenzo duomenis, "Vilniaus Lietuvoje" gyveno toks gyventojų skaičius(ne visų apskričių ribos tiksliai atitinka Maskvos sutarties sieną, kai kurios apskritys - Braslavo, Voložino, Gardino apima daugiau nei 1920 sienos, kai kurios apskritys - Pastovių, Vileikos, kurios apima tik nedaug 1920 sienų ploto, mano čia neįskaičiuotos; į regioną į Vakarus nuo Nemuno - Suvalkų, Augustavo, Seinų čia neatsižvelgta)

Szczuczyn 107200
Lida – 183500
Woložyn – 115000
Grodno - 213000
Braslaw – 143000
Oszmiana – 104600
Wilno-Troki – 214500
Wilno – 195100
Swięciany - 136500

Viso - 1412400

Be abejo, 1931 gyventojų skaičius buvo kiek padidėjęs dėl natūralaus prieaugio, lyginant su 1920, be to, į Lenkijos Rytų sritis buvo privežta daug osadnikų(kolonistų) iš Tikrosios Lenkijos, sudariusiu, kaip kai kur rašoma net iki 1/3 visų gyventojų, tad protinga priimti, kad 1920 buvo apie 1 mln.

Lietuvių skaičių iš to cenzo sunku nustatyti, nes pateikiama tik 80000 lietuvių, kas yra absurdiškai mažai. knygoje Litwini w Polsce kiek prisimenu rašo, kad prieškario metais lietuvių su aiškia savimone(dalyvavusių Ryto ir pan. veikloje) būta 200000, o iš viso galėjo būti apie 300000. Tikėtina tad, kad ir 1920 galėjo būti panašus skaičius, dėl asimiliacijos jis vargu ar galėjo išaugti, bet vargu ar daug ir sumažėjo, nes 1920-1939 asimiliacija, nežiūrint Lenkijos valstybės politikos, vyko kiek lėčiau, negu ankstesniais laikotarpiais. "Skylėtuose" regionuose ir "salelėse" asimiliacija jau buvo daug kur užsibaigusi, o ištisiniai regionai - Švenčionių-Adutiškio-Tverečiaus-Mielagėnų ir Valkininkų-Varėnos lenkėjo kur kas lėčiau, nes lenkų ten būta gan nedaug. 
Sutikite - duomenys yra ganėtinai apgulmi. 


Ką reiškia "apgulmi"? Nesuprantu šito žodžio. 
Aha - nesate lietuvis? Bandau paaiškinti - netikslūs (kaip rusai sako - "вокруг да около"). 


Joks žmogus negali žinoti kokios nors kalbos visų žodžių. Tam ir aiškinamieji žodynai daromi.

Tikslių duomenų apie Vilnijos etninę sudėtį iš tikro yra labai sunku rasti, kadangi pats tas objektas sunkiai pasiduoda tiksliam įvertinimui - daugiausia gudiškai kalbantys "lenkiško tikėjimo" "vietiniai"(tuteišiai) turintys be to tam tikrą lietuvišką kultūrinį substratą, neretas iš jų dvikalbis ar trikalbis. Be to surašinėtojai ne visada ir stengėsi būti objektyvūs, pvz. caro laikais stengiamasi buvo didinti "rusų"(t.y. visų pirma gudų) skaičių ir mažinti lenkų, lenkų laikais - didinti lenkų ir mažinti gudų ir lietuvių. Tad prisieina daryti visokius įvertinimus, kurie Dievas žino kiek yra tikslūs. Manau, kad Bronisław Makowski buvo gan rimtas mokslininkas ir jo duomenys, nors tėra spėjimas, gali būti ir arti tiesos.
 
1. Sutinku. Tai buvo tarmybė. 2. Taigi jokio tikslumo negali būti. Ir dar. Kažkada šamano tinklapyje skaičiau, kad kažkoks lenkų mokslininkas, anų laikų, apie 18 ar 19a., rašė apie Vilniaus m. (ar krašto) tautinę sudėtį ir parašė, kad buvo apie 80% lietuvių. Buvo ir tokių skaičiavimų. 


Turėta kalboje slaviškai(visų pirma lenkiškai) kalbantys litvinai(lenkškai yra viena sąvoka - litwini - tiek litwinams tiek lietuviams; mėginta ir lenkų kalboje vartoti litwini ir letuwisy, bet neprigijo). Tas mokslininkas yra Mykolas Balinskis(19a.), žinau tą jo pasisakymą. Galimas daiktas, kad tame skaičiuje suplakė į vieną daiktą litvinus(lenkakalbius, tuteišius("gudus" katalikus) ir gudus unitus) su lietuviais.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software