Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2009-09-14 22:11 (#68125 - in reply to #68105)
Subject: RE: Atlietuvėjimas50050050050050050050020020010101010
Linas Kondratas - 2009-09-14 4:00 PM

dzukas - 2009-09-14 3:22 PM

Antanas - 2009-09-14 6:07 PM

Prijungus Vilnių prie Lietuvos sustotų lenkų migracija į jį. 


Tikrų lenkų taip, bet tuteišai migruotų į Vilnių. 


Tikrų lenkų iki 1914 didelės migracijos ir nebuvo - Vilniuje šiaip ar taip buvo gan stipri caro priespauda ir rusifikacija, nepalanki lenkiškumui terpė. Greičiau jau iš Vilniaus buvo didesnė lenkų inteligentų migracija į Lvovą, Krokuvą ar bent jau Varšuvą. O tuteišių migracijos be abejo būta nemažos. Iki 1914 būta nemaža ir "rusų tikėjimo" baltarusių migracija. Bet ypač daug į Vilnių migravo žydų. Rusai Vilniuje daugiausia buvo kariškiai ir valdininkai.

O po 1920 be abejonės į Vilnių migravo tam tikras skaičius tikrų lenkų - valdininkų, mokytojų, intelektualų, studentų. Prijungus prie Lietuvos vietoj jų aišku būtų migravę lietuviai ir tų lietuvių, kaipo sostinėje, o ne vaivadijos mieste būtų buvę daugiau, negu kad būta 1920-39 "tikrų lenkų". Bet vargu ar tuteišių būtų migravę mažiau, gal net daugiau, nes tikėtina, kad būtų buvęs gyvesnis pramonės vystymasis.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8E%D...
Так, по данным переписи 1897 года, среди 154 532 жителей насчитывалось 61 847 (40,0 %) евреев, 47 795 (30,9 %) поляков, 30 967 (20,1 %) русских, 6 514 (4,2 %) белорусов, 3 238 (2,1 %) литовцев, 4 171 (2,7 %) — других.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wilno#Demografia
Według spisu dokonanego przez okupacyjne władze niemieckie 14 grudnia 1916 w Wilnie mieszkało 74 466 (53,67%) Polaków, 57.516 (41,45%) Żydów ,2 909 (2,09%) Litwinów, 2 219 (1,59%) Rosjan, 611 (0,44%) Białorusinów, 880 (0,63%) Niemców, 193 (0,13%) innych osób . Łączna liczba ludności wyniosła wówczas 138 794.

Według spisu powszechnego z 9 grudnia 1931 Polacy stanowili 65,9% mieszkańców miasta (128,6 tys. osób), Żydzi 28% (54,6 tys. osób), Rosjanie 3,8% (7,4 tys. osób), Białorusini 0,9% (1,7 tys. osób), Litwini 0,8% (1579 osób), Niemcy 0,3% (600 osób), Ukraińcy 0,1% (200 osób), inni 0,2% (ok.400 osób). Wiarygodność spisu jest podważana przez niektórych historyków.[2][3]
 
Vienžo - sutinkat, kad tikrų lenkų nelabai kiek ir gali būti Vilnijoj?
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2020 PD9 Software