Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "History is Philosophy teaching by examples." Thucydides
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
dzukas
Posted 2009-09-14 22:14 (#68126 - in reply to #68106)
Subject: RE: Atlietuvėjimas


Extreme Veteran

Posts: 412
20020010
Linas Kondratas - 2009-09-14 7:04 PM

Antanas - 2009-09-14 3:48 PM

Tie mūšiai dėl Seinų- didžiausia Lietuvos klaida. Reikėjo koncentruotis Vilniaus gynybai. 


Jeigu pvz. Vilniuje būtų buvę sutelkta labai daug lietuvių kariuomenės, tada būtų kiek didesnė tikimybė, kad Pilsudskis būtų nesiryžęs imtis "maišto", nes užsitęsę ir kruvini mūšiai būtų buvę labai neparanku ir dėl Santarvininkų, ir dėl vidaus politikos.

Jeigu nepaisant visko, Pilsudskis būtų pasiryžęs, tada grynai kariškai lietuviai vistiek šansų atsilaikyti nebūtų turėję, net ir sukoncentruodami visą armiją prie Vilniaus. Jėgos buvo per daug nelygios. Bet buvo šansų užtempti pasipriešinimą, ir gal būt tada būtų suveikęs Santarvininkų spaudimas arba Lenkijos vidaus politikos faktoriai arba būtų sustiprėjęs kareivių iš Tikrosios Lenkijos nepasitenkinimas. 


Grynai, kariškai lietuviai šansų turėjo atsilaikyti. Juk Želigovskis turėjo vieną diviziją ir pagalbos neturėjo tikėtis.
Vilnių lietuviai atidavė be mūšio, o priešintis ėmė ties demarkacijos linija. Giedraičiai yra svarbios kautynės mums, bet jos situacijos pernelyg nepakeitė. Želigovkis neturėjo tikslo užimti Kauno ar net Lietuvos iki Kauno. "Maišto" rezultatai visiškai atitiko lenkų interesus. Teigimas, kad lietuviai žygiavo į Vilnių, o tik santarvininkai sutrukdė yra makaronų kabinimas.

O dėl Seinų, manau, kad jie moderniosios lietuvių tautos tapsmui svarbesni negu Vilnius. Vienintelis lietuviškos kultūros miestas, kuriame buvo galima kalbėti lietuviškai. Ko reikėjo lįsti į Augustavą, kuris nepriklausė Lietuvai po 1569 m. neaišku.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software