Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "We are not asking for a complete opening of NATO’s door, just a small enough opening so that Lithuania can get through it." Lithuanian Prime Minister Gediminas Vagnorius, speaking to journalists in July, 1998
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Sarunas
Posted 2009-09-15 13:57 (#68148 - in reply to #68024)
Subject: RE: Projekto torpedavimas


Elite Veteran

Posts: 1039
5005001010105
> 1. Priimti Kauno ir Vilniaus kantonų suformavimą, tuo pat metu pareikalaujant, kad iš Lenkijai Rygos sutartimi tekusių žemių į pietus nuo Nemuno būtų suformuotas dar vienas, pavadinkime Naugarduko kantonas ir taip pat sujungtas federaliniais pagrindais su Kauno ir Vilniaus kantonais.

Lenkai nenori gražinti Vilniaus, tai iš jų pareikalauti dar ir Naugarduko?

> 2. Kad būtų atkurta Lietuvos-Lenkijos valstybių siena buvusi iki 1795 metų

Lietuviai panašiai ir norėjo, nors, aišku, 1795 m. LDK siena logiškiau nei Suvalkų gubernijos pietinė riba.

> 3. Pasiūlyti paskelbti Lietuvą monarchija ir pasiūlyti Lietuvos dk sostą kuriam nors iš Lietuvos aristokratų, tarkim Nesvyžiaus Radviloms.

Monarchija tuo metu nebuvo madinga. Be to, beveik visi žymesnių aristokratų šeimų atstovai nusiteikę prolenkiškai (Taujėnų Radvila "atsivertė" jau vėliau).

> Manau, kad tokie pasiūlymai būtų parodę Kauno veikėjus kaip turinčius užmojį ir europietišką mąstymą, sugebančius žvelgti toliau negu Kauno kantono ribos,kartu tai būtų įnešę baisiai bjaurios sumaišties į lenkų vidaus politiką ir diplomatiją, juk ne vienam vakariečiui lenkų pretenzijos į gudiškas Naugarduko-Brastos žemes atrodė ganėtinai abejotinos, o sosto pasiūlymas aristokratų giminei ko gero didelę dalį "zubrų" nuteikęs kur kas palankiau Lietuvai.

Keliant papildomas teritorijas pretenzijas ir vietoje demokratinės parlamentinės respublikos skelbiant monarchiją?

> Tačiau Kauno veikėjai nuėjo kitu keliu, pateikdami susiaurintą Hymanso projekto versiją, kuri faktiškai numatė Vilnijos kaipo autonominio krašto inkorporavimą į Kauno Lietuvą.

Lietuva turėjo paskelbti, kad Želigovskiada buvo ne Lenkijos vyriausybės organizuota akcija, o tikras sukilimas? Be to, po POW samokslų ir Želigovskiados buvo pernelyg didelis nepasitikėjimas Lenkija. Pagaliau ar realiai ta "Vidurio Lietuva" galėjo būti savarankiška derybų šalimi, o ne papildoma širma Lenkijos kombinacijoms? Ar nepervertinate jūs tos "Vidurio Lietuvos"?

> Tiesiog vVakarų diplomatai nutarė, kad Lietuvos veikėjams, kurie temoka mąstyti Kauno kantono rėmais, jo vieno ir užteks...

Vakarų diplomatams paprasčiau ir naudingiau buvo palaikyti stipresnįjį
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software