Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "People ask for criticism, but they only want praise." W. Somerset Maugham (1874 - 1965)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-15 14:51 (#68157 - in reply to #68148)
Subject: RE: Projekto torpedavimas


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
Sarunas - 2009-09-15 10:57 AM

> 1. Priimti Kauno ir Vilniaus kantonų suformavimą, tuo pat metu pareikalaujant, kad iš Lenkijai Rygos sutartimi tekusių žemių į pietus nuo Nemuno būtų suformuotas dar vienas, pavadinkime Naugarduko kantonas ir taip pat sujungtas federaliniais pagrindais su Kauno ir Vilniaus kantonais.

Lenkai nenori gražinti Vilniaus, tai iš jų pareikalauti dar ir Naugarduko?

> 2. Kad būtų atkurta Lietuvos-Lenkijos valstybių siena buvusi iki 1795 metų

Lietuviai panašiai ir norėjo, nors, aišku, 1795 m. LDK siena logiškiau nei Suvalkų gubernijos pietinė riba.

> 3. Pasiūlyti paskelbti Lietuvą monarchija ir pasiūlyti Lietuvos dk sostą kuriam nors iš Lietuvos aristokratų, tarkim Nesvyžiaus Radviloms.

Monarchija tuo metu nebuvo madinga. Be to, beveik visi žymesnių aristokratų šeimų atstovai nusiteikę prolenkiškai (Taujėnų Radvila "atsivertė" jau vėliau).

> Manau, kad tokie pasiūlymai būtų parodę Kauno veikėjus kaip turinčius užmojį ir europietišką mąstymą, sugebančius žvelgti toliau negu Kauno kantono ribos,kartu tai būtų įnešę baisiai bjaurios sumaišties į lenkų vidaus politiką ir diplomatiją, juk ne vienam vakariečiui lenkų pretenzijos į gudiškas Naugarduko-Brastos žemes atrodė ganėtinai abejotinos, o sosto pasiūlymas aristokratų giminei ko gero didelę dalį "zubrų" nuteikęs kur kas palankiau Lietuvai.

Keliant papildomas teritorijas pretenzijas ir vietoje demokratinės parlamentinės respublikos skelbiant monarchiją?

> Tačiau Kauno veikėjai nuėjo kitu keliu, pateikdami susiaurintą Hymanso projekto versiją, kuri faktiškai numatė Vilnijos kaipo autonominio krašto inkorporavimą į Kauno Lietuvą.

Lietuva turėjo paskelbti, kad Želigovskiada buvo ne Lenkijos vyriausybės organizuota akcija, o tikras sukilimas? Be to, po POW samokslų ir Želigovskiados buvo pernelyg didelis nepasitikėjimas Lenkija. Pagaliau ar realiai ta "Vidurio Lietuva" galėjo būti savarankiška derybų šalimi, o ne papildoma širma Lenkijos kombinacijoms? Ar nepervertinate jūs tos "Vidurio Lietuvos"?

> Tiesiog vVakarų diplomatai nutarė, kad Lietuvos veikėjams, kurie temoka mąstyti Kauno kantono rėmais, jo vieno ir užteks...

Vakarų diplomatams paprasčiau ir naudingiau buvo palaikyti stipresnįjį 


Tamsta nesupratai, ką aš norėjau pasakyti. Aš juk kalbėjau apie tai, kaip lietuviai "gražia forma" galėjo sužlugdyti Hymanso projektą, kartu neparodydami nacionalinio ribotumo. Aišku, kad tų reikalavimų lenkai nebūtų priėmę, bet juos atmesdami jau jie būtų atsidūrę diplomatiškai nerangioje(awkward) situacijoje.

O idėja apie monarchiją būtų ne tokia jau ir kvaila. Didžioji dalis to meto senosios Europos demokratijų buvo monarchijos(Britanija, Olandija, Belgija, Skandinavijos šalys ir NB, tebėra ir šiandien). Vakarų Europos šalys labai nepasitikėjo neaiškios kilmės nestabilia valstybėle, kurios šviežiai susiformavęs politinis elitas atrodė mažumėlę(ar smarkiai) linkstąs į bolševizmą arba į draugystę su Vokietija. Siūlymas atkurti monarchiją ir garsios didikų giminės iškėlimas į monarcho sostą būtų buvęs labai stipri garantija vakariečių akyse.

Aišku, idėją apie monarchiją reikėjo kelti pradėti kelti ne 1921, o dar 1919. Ar nebūtų didikas, kuriam pasiūlyta LDK karūna, iš prolenkiško tapęs prolietuvišku? Ir patraukęs į Lietuvos pusę bajorijos daugumą? Ir palankiai Lietuvos atžvilgiu nuteikęs nemažą dalį Lenkijos ir užsienio sluoksnius(šie magnatai turėjo labai plačius ryšius Lenkijos ir Vakarų aristokratijoje). Aišku, lietuvių veikėjai būtų turėję irgi atsisakyti nuo atmestino požiūrio į bajoriją, kaip "atsimetėlius", pripažinti šlėktos teises kultivuoti savo lenkakalbę kultūrą, atsisakyti nuo bolševikiškos dvarų parceliacijos idėjos(Smetona, beje šiai bolševikiškai idėjai buvo iš pradžių priešingas).

Lenkai nenori gražinti Vilniaus, tai iš jų pareikalauti dar ir Naugarduko?  


Idėja būtų ta, kad Lietuva, sutikdama su kantonizacijos planu, daro didelę auką - atsisako nuo etniškai homogeniškos valstybės idėjos - tad turi turėti ir atitinkamą kompensaciją. Antra vertus, tai nebūtų buvusi gryna "teritorinė pretenzija", nes kalba juk apie atskiro kantono suformavimą ir jo sufederavimą su Kauno ir Vilniaus kantonais, o ne apie naujų teritorijų prijungimą prie Kauno kantono.

Hymanso planas(tiksliau būtų jį vadinti Pilsudskio Planu, nes sudarytas buvo Pilsudskio kanceliarijoje ir perduotas Hymansui) beje numatė uniją su Lenkiją labai švelnia forma - nenumatė bendro prezidento/monarcho ir Seimo, nei kokių nors bendrų valstybinių organų, o tik užsienio politikos ir gynybinės politikos koordinavimą ir ekonominę konvenciją, sudarant tris koordinacines komisijas - užsienio reikalų, karinę ir ekonominę paritetiniais pagrindais(po lygų atstovų skaičių iš kiekvienos šalies). Tad manyčiau tokios formos unija turėjo būti priimtina Lietuvai.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software