Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Mes, lietuviai, esam mįslinga tauta. Mes vis dar savo dvasioje tebesiblaškom tarp buvusių valdovų imperinės pilies ant Gedimino kalno ir susmegusios į žemę vargdienio lūšnos, vis dar nedrįsdami praverti langų ir mesti drąsų žvilgsnį į Lietuvos rytojaus viziją." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Sarunas
Posted 2009-09-16 12:43 (#68178 - in reply to #68157)
Subject: RE: Projekto torpedavimas


Elite Veteran

Posts: 1039
5005001010105
> Tamsta nesupratai, ką aš norėjau pasakyti. Aš juk kalbėjau apie tai, kaip lietuviai "gražia forma" galėjo sužlugdyti Hymanso projektą, kartu neparodydami nacionalinio ribotumo. Aišku, kad tų reikalavimų lenkai nebūtų priėmę, bet juos atmesdami jau jie būtų atsidūrę diplomatiškai nerangioje(awkward) situacijoje.

Bijau, kad pernelyg gudru, be to, po laiko ramiai sėdint prie kompo lengviau būti gudriu, nei būnant pačiam įvykių sukūryje. Kokia būtų buvusi, kad ir lietuvių (lietuviakalbės) visuomenės reakcija (turint omeny kokios karštos buvo diskusijos dėl pačių Hymans'o projektų)? Nepamirškite, kad padėtį buvo įkaitino ir pasitikėjimą Lenkija kaip galimu partneriu labai sumažino neseni Želigovskiados įvykiai. Gal koks nors absoliutus monarchas arba labai "kietas" diktatorius ir gali sau leisti tokias kombinacijas (bet ir tai, kaip žinia, Rusijos carą Pavlą I galiausiai ištiko apopleksijos smūgis tabokine). Tačiau tai ne to meto Lietuvos atvejis.

> O idėja apie monarchiją būtų ne tokia jau ir kvaila. Didžioji dalis to meto senosios Europos demokratijų buvo monarchijos(Britanija, Olandija, Belgija, Skandinavijos šalys ir NB, tebėra ir šiandien). Vakarų Europos šalys labai nepasitikėjo neaiškios kilmės nestabilia valstybėle, kurios šviežiai susiformavęs politinis elitas atrodė mažumėlę(ar smarkiai) linkstąs į bolševizmą arba į draugystę su Vokietija. Siūlymas atkurti monarchiją ir garsios didikų giminės iškėlimas į monarcho sostą būtų buvęs labai stipri garantija vakariečių akyse.

Aš nesakau, kad kvaila. Norvegija ne taip seniai (prieš 16 m.) paskelbusi nepriklausomybę ir tapo karalyste. Tačiau viskas keičiasi. Tuo metu tai jau buvo nepopuliaru, visi kūrė demokratines respublikas (kitas dalykas, kad ta daugiau ar mažaiu demokratinė santvarka regione išsilaikė tik Suomijoje ir Čekoslovakijoje).

> Aišku, idėją apie monarchiją reikėjo kelti pradėti kelti ne 1921, o dar 1919.

Kėlė 1918 m. ir netgi buvo radę kandidatą.

> Ar nebūtų didikas, kuriam pasiūlyta LDK karūna, iš prolenkiško tapęs prolietuvišku?

Kokios garantijos, kad būtų įvykę būtent taip, o ne nueinant paprastesniu keliu - liekant prolenkišku.

> Ir patraukęs į Lietuvos pusę bajorijos daugumą? Ir palankiai Lietuvos atžvilgiu nuteikęs nemažą dalį Lenkijos ir užsienio sluoksnius(šie magnatai turėjo labai plačius ryšius Lenkijos ir Vakarų aristokratijoje).

Lenkijoje, beje, irgi jau bajorija nebevaidino lemiamo vaidmens. Nekalbant apie vakarų Europą.

> Aišku, lietuvių veikėjai būtų turėję irgi atsisakyti nuo atmestino požiūrio į bajoriją, kaip "atsimetėlius", pripažinti šlėktos teises kultivuoti savo lenkakalbę kultūrą, atsisakyti nuo bolševikiškos dvarų parceliacijos idėjos(Smetona, beje šiai bolševikiškai idėjai buvo iš pradžių priešingas).

Prisidėjusius prie lietuvių nacionalinio atgimimo judėjimo bajorus, sakyčiau, traktavo pakankamai pagarbiai. Savo lenkakalbę kultūrą kas norėjo kultivavo ir toliau. Na o daugiau ar mažiau radikali žemės reforma buvo neišvengiama. Ji vyko ne tik Estijoje ar Latvijoje, kur viskas buvo atlikta dar radikaliau nei Lietuvoje, bet kad ir toje pačioje Lenkijoje. Ir, beje, didžiaja dauguma atvejų Lietuvoje dvarai visgi buvo ne konfiskuoti, o išpirkti. Tad visgi nevadinčiau tai bolševikiniais metodais.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software