Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "История вынуждена повторяться, потому что никто ее не слушает." Лоренс Питер
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
tikras lietuvis
Posted 2009-09-16 16:24 (#68197 - in reply to #68195)
Subject: RE: Projekto torpedavimas50050050050050050050020020010101010
Linas Kondratas - 2009-09-16 1:17 PM

tikras lietuvis - 2009-09-16 12:44 PM

Linas Kondratas - 2009-09-16 11:50 AM

Bijau, kad pernelyg gudru, be to, po laiko ramiai sėdint prie kompo lengviau būti gudriu, nei būnant pačiam įvykių sukūryje. Kokia būtų buvusi, kad ir lietuvių (lietuviakalbės) visuomenės reakcija (turint omeny kokios karštos buvo diskusijos dėl pačių Hymans'o projektų)? Nepamirškite, kad padėtį buvo įkaitino ir pasitikėjimą Lenkija kaip galimu partneriu labai sumažino neseni Želigovskiados įvykiai. 


Reikalavimas atkurti LDK istorinėmis sienomis, prijungti daugiau istorinių teritorijų kaip tik ir būtų "pasaldinęs" lietuviams Hymanso projekto piliulę.

> Ir patraukęs į Lietuvos pusę bajorijos daugumą? Ir palankiai Lietuvos atžvilgiu nuteikęs nemažą dalį Lenkijos ir užsienio sluoksnius(šie magnatai turėjo labai plačius ryšius Lenkijos ir Vakarų aristokratijoje).

Lenkijoje, beje, irgi jau bajorija nebevaidino lemiamo vaidmens. Nekalbant apie vakarų Europą.

 


Aukščiausiuose Europos valdžios ir verslo sluoksniuose kilminiai aristokratai gal ir nevaidino tokio reikšmingo vaidmens kaip kažkada anksčiau, bet visgi jų įtaka dar buvo ir jos nereikia nedavertinti, net ir Prancūzijoje, o juolab Didžiojoje Britanijoje. Labai svarbus buvo platus aristokratų giminystės ir pažinčių tinklas.

Tuo metu tai jau buvo nepopuliaru 


Nemokėjo, deja, mūsų diplomatai ir politikai eiti prieš srovę, priimti, reikalui esant nepopuliarius ir nestandartinius sprendimus - tame buvo didelė problema. Pernelyg jau jie buvo susitapatinę su to meto populiariaisiais obalsiais ir idėjomis. O sunkią Lietuvos, kaip mažą karinę ir ekonominę reikšmę ir galią turinčios valstybės padėtį būtų galėjusi šiek tiek pataisyti nebent labai išradinga diplomatija. Nebūtinai aišku tokia kaip aš čia pafantazavau

Lietuvos politikai pasižymėjo fundamentalistišku tiesmukiškumu - buvo įsikandę tikslą - etniškai homogeniška Lietuva su Vilniumi, ir ėjo link to kaip arklys kuriam akys iš šonų uždengtos Bet tas tikslas tuo metu buvo visiškai nerealus, buvo variantai arba Lietuva su Vilniumi, bet pripažįstanti daugiatautiškumą, arba homogeniška Lietuva, bet be Vilniaus.

Tai, kad Lietuva galiausiai Vilnių atgavo, buvo galima tik dėl nelaimingai susiklosčiusius istorinės situacijos - didelės SSSR pergalės 2-me pasauliniame kare ir Lietuvos aneksijos 50-iai metų. Jei situacija būtų susiklosčiusi laimingiau - nebūtų tokios stambios SSSR pergalės ir didesnį vadmenį būtų vaidinę Vakarų Sąjungininkai, arba Vakarų Sąjungininkai būtų sugebėję anksčiau apsidirbti su japonais - Lietuva Vilnių būtų mačiusi kaip savo ausis.. Galbūt Lietuva kaip kompensaciją būtų gavusi nebent kokį gabalą Rytų Prūsijos, gal ir ne, bet Vilniaus gavusi nebūtų. 
Ar tik Jūs vėl nenukrypote į prolenkiškumą? Kur objektyvus požiūris? 


Manau, kad situacija kai po 1945 Lietuva būtų likusi nepriklausoma be Vilniaus tikrai yra laimingesnė negu kad situacija, kurioje Lietuva su Vilniumi buvo 50 metų kalinama sovietiniame kalėjime. Neįžiūriu jokio prolenkiškumo :sm10: 
Kas Jums sakė, kad mes po karo iš nugalėtojų, kaip teisingumo ženklo, nebūtumėme atgavę Klaipėdos bei Vilniaus krašto, gal netgi viso? Kodėl Jūs tuo tikras? Jūs negalite būti tikras, nes niekas nežino kas ir kaip ten būtų buvę.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software