Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "The palest ink is better than the best memory." Chinese Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Sarunas
Posted 2009-09-16 16:59 (#68204 - in reply to #68186)
Subject: RE: Projekto torpedavimas


Elite Veteran

Posts: 1039
5005001010105
> Reikalavimas atkurti LDK istorinėmis sienomis, prijungti daugiau istorinių teritorijų kaip tik ir būtų "pasaldinęs" lietuviams Hymanso projekto piliulę.

Bijom Lenkijos įtakos ir tam prašom dar padidinti potencialiai prolenkiškų gyventojų skaičių? Beje, svarbiausia, kokia būtų Antantės diplomatų reakcija į papildomus lietuvių teritorinius reikalavimus? Tie lietuviai pasirodo yra net ne buki kietakakčiai, o šiaip tiesiog bepročiai?
Šiaip jau 1920 m. derybose su sovietų Rusija iš pradžių lietuviai bandė gauti ir bent jau dalį jūsų minimų teritorijų. Tiesa, jos būtų turėję tapti baltarusišku Pjemontu (Baltarusių autonomija Lietuvos sudėtyje). Bet tai buvo prieš metus.

> Aukščiausiuose Europos valdžios ir verslo sluoksniuose kilminiai aristokratai gal ir nevaidino tokio reikšmingo vaidmens kaip kažkada anksčiau, bet visgi jų įtaka dar buvo ir jos nereikia nedavertinti, net ir Prancūzijoje, o juolab Didžiojoje Britanijoje. Labai svarbus buvo platus aristokratų giminystės ir pažinčių tinklas.

Tuo metu buvo respublikų ir demokratijos "mada".

> Nemokėjo, deja, mūsų diplomatai ir politikai eiti prieš srovę, priimti, reikalui esant nepopuliarius ir nestandartinius sprendimus - tame buvo didelė problema. Pernelyg jau jie buvo susitapatinę su to meto populiariaisiais obalsiais ir idėjomis. O sunkią Lietuvos, kaip mažą karinę ir ekonominę reikšmę ir galią turinčios valstybės padėtį būtų galėjusi šiek tiek pataisyti nebent labai išradinga diplomatija. Nebūtinai aišku tokia kaip aš čia pafantazavau

Būtent. Viskas atsiremia į demokratinės valstybės vieną iš problemų - reikia labiau atsižvelgti į visuomenės nuomonę nei nedemokratinio režimo atveju. Kurios iš šiuolaikinių demokratinių valstybių užsienio politika pasižymi "minties šuoliais" analogiškais jūsų siūlomam? Kaip paaiškinti visuomenei (aktyviai jos daliai) kas čia vyksta? Nesakysi juk, kad mes čia tik apsimetinėjam, kad derybų nutraukimu galim būtų apkaltinti lenkus?

> Lietuvos politikai pasižymėjo fundamentalistišku tiesmukiškumu - buvo įsikandę tikslą - etniškai homogeniška Lietuva su Vilniumi, ir ėjo link to kaip arklys kuriam akys iš šonų uždengtos Bet tas tikslas tuo metu buvo visiškai nerealus, buvo variantai arba Lietuva su Vilniumi, bet pripažįstanti daugiatautiškumą, arba homogeniška Lietuva, bet be Vilniaus.

Problema buvo ne daugiatautiškumas pats savaime, o Lietuvos lenkų mažumos ir jos kilmės problema. Tuo metu juk riba tarp Lietuvos "lenko" ir lietuvio dažnai būdavo labai slidi. Prisiminkime, kad ir klasikinį brolių Ivanauskų atvejį, kur vienas brolis galėjo būti Želigovskio vyriausybės nariu, o kitas - labai karštu lietuviu.

> Tai, kad Lietuva galiausiai Vilnių atgavo, buvo galima tik dėl nelaimingai susiklosčiusius istorinės situacijos - didelės SSSR pergalės 2-me pasauliniame kare ir Lietuvos aneksijos 50-iai metų. Jei situacija būtų susiklosčiusi laimingiau - nebūtų tokios stambios SSSR pergalės ir didesnį vadmenį būtų vaidinę Vakarų Sąjungininkai, arba Vakarų Sąjungininkai būtų sugebėję anksčiau apsidirbti su japonais - Lietuva Vilnių būtų mačiusi kaip savo ausis.. Galbūt Lietuva kaip kompensaciją būtų gavusi nebent kokį gabalą Rytų Prūsijos, gal ir ne, bet Vilniaus gavusi nebūtų.

Mes nežinome. Nepamirškite, kad Lenkija kaip kompensaciją už praradimus rytuose gavo nemažai žemių kitoje pusėje. Gal kaip tik būtų buvusi proga pagaliau sutvarkyti nuo 1920 m. besivelkančią problemą Vokietijos saskaita - rytuose siena pagal Kerzono liniją. Juolab, kad de facto vakarinės Baltarusijos ir Ukrainos prijungimą prie SSSR vakarų valstybės priėmė.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software