Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Генеалогия - история происхождения от некоего предка, который сам отнюдь не стремился выяснить свою родословную." Амброз Бирс
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-16 17:39 (#68206 - in reply to #68204)
Subject: RE: Projekto torpedavimas


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
> Reikalavimas atkurti LDK istorinėmis sienomis, prijungti daugiau istorinių teritorijų kaip tik ir būtų "pasaldinęs" lietuviams Hymanso projekto piliulę.

Bijom Lenkijos įtakos ir tam prašom dar padidinti potencialiai prolenkiškų gyventojų skaičių? Beje, svarbiausia, kokia būtų Antantės diplomatų reakcija į papildomus lietuvių teritorinius reikalavimus? Tie lietuviai pasirodo yra net ne buki kietakakčiai, o šiaip tiesiog bepročiai?
Šiaip jau 1920 m. derybose su sovietų Rusija iš pradžių lietuviai bandė gauti ir bent jau dalį jūsų minimų teritorijų. Tiesa, jos būtų turėję tapti baltarusišku Pjemontu (Baltarusių autonomija Lietuvos sudėtyje). Bet tai buvo prieš metus.
 


Ne visai prolenkiškų, kadangi absoliuti dauguma teritorijoje į pietus nuo Nemuno buvo gudiškai kalbantys stačiatikiai. Kažkaip neatrodo, kad jie būtų prolenkiškesni už Vilnijos gudiškai kalbančius "lenkiško tikėjimo" katalikus tuteišius.

Beje trijų kantonų planas buvo ne kieno nors kito o paties Pilsudskio, tik Pilsudskis norėjo įsteigti trečiojo kantono sostinę Minske, tik endekiški lenkų derybininkai tai sužlugdė, atidavę Minską bolševikams(taigi gal ir netiesiogiai, bet tie derybininkai yra atsakingi ir už Kurapatų tragediją). Būtų buvę gardaus juoko, jeigu lietuviai būtų pasiūlę Pilsudskio planą, o lenkai jį būtų į skutus sunešioję

> Nemokėjo, deja, mūsų diplomatai ir politikai eiti prieš srovę, priimti, reikalui esant nepopuliarius ir nestandartinius sprendimus - tame buvo didelė problema. Pernelyg jau jie buvo susitapatinę su to meto populiariaisiais obalsiais ir idėjomis. O sunkią Lietuvos, kaip mažą karinę ir ekonominę reikšmę ir galią turinčios valstybės padėtį būtų galėjusi šiek tiek pataisyti nebent labai išradinga diplomatija. Nebūtinai aišku tokia kaip aš čia pafantazavau

Būtent. Viskas atsiremia į demokratinės valstybės vieną iš problemų - reikia labiau atsižvelgti į visuomenės nuomonę nei nedemokratinio režimo atveju. Kurios iš šiuolaikinių demokratinių valstybių užsienio politika pasižymi "minties šuoliais" analogiškais jūsų siūlomam? Kaip paaiškinti visuomenei (aktyviai jos daliai) kas čia vyksta? Nesakysi juk, kad mes čia tik apsimetinėjam, kad derybų nutraukimu galim būtų apkaltinti lenkus? 


Visuomenei būtų buvę galima paaiškinti, kad Lietuva siekia ne tik Gedimino sostinės - Vilniaus, bet ir Mindaugo sostinės - Naugarduko bei Gardino bei Brastos - Kęstučio ir Vytauto pilių. Argi būtų tokia idėja liaudžiai nepatikusi?

Apskritai pasakius, tai diplomatines inciatyvas reikėjo rodyti ne tada, kai jau lenkai buvo Vilniuje, o tada, kai vydamos bolševikus, lenkų armijos ėmė nesulaikomai artėti prie Vilniaus. Reikėjo skubiai pareikšti, kad Lietuva atsisako etniškai homogeninės valstybės ir ketina kurti lietuvių-lietuvos lenkų ar lietuvių-lietuvos lenkų-gudų valstybę ar ką nors panašaus. Aišku, tuo pat metu ir permesti visas galimas pajėgas į Vilniją Štai tada tikrai būtų buvusi tikrai didelė tikimybė(gal 80-90 proc.), kad Pilsudskis būtų nerizikavęs pulti lietuvių, kurie tokius gerus pasiūlymus kelia ir be to dar gali skaudžiai krimstelėti Gal tai netgi būtų sustiprinę Pilsudskio poziciją Rygos derybose, ir tam idiotui Grabskiui nebūtų pavykę prašikti Minsko. O Vilnius būtų likęs lietuvių rankose ir jau ta dvitautę ar tritautę valstybę būtų galima buvę išsiderėti nepalyginant palankesnėmis lietuviams sąlygomis.

> Lietuvos politikai pasižymėjo fundamentalistišku tiesmukiškumu - buvo įsikandę tikslą - etniškai homogeniška Lietuva su Vilniumi, ir ėjo link to kaip arklys kuriam akys iš šonų uždengtos Bet tas tikslas tuo metu buvo visiškai nerealus, buvo variantai arba Lietuva su Vilniumi, bet pripažįstanti daugiatautiškumą, arba homogeniška Lietuva, bet be Vilniaus.

Problema buvo ne daugiatautiškumas pats savaime, o Lietuvos lenkų mažumos ir jos kilmės problema. Tuo metu juk riba tarp Lietuvos "lenko" ir lietuvio dažnai būdavo labai slidi. Prisiminkime, kad ir klasikinį brolių Ivanauskų atvejį, kur vienas brolis galėjo būti Želigovskio vyriausybės nariu, o kitas - labai karštu lietuviu.  


Na va, būtent tai ir patvirtina Bumblausko idėją, kad tai buvo iš esmės pilietinis karas tarp dviejų skirtingų lietuvių atmainų(naujalietuvių ir senlietuvių), o ne vien Lenkijos karas prieš Lietuvą.

Edited by Linas Kondratas 2009-09-16 17:49
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software