Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Все исторические законы имеют свой срок давности." Мария фон Эбнер-Эшенбах
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-17 18:40 (#68331 - in reply to #68316)
Subject: RE: Projekto torpedavimas


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
> Ne visai prolenkiškų, kadangi absoliuti dauguma teritorijoje į pietus nuo Nemuno buvo gudiškai kalbantys stačiatikiai. Kažkaip neatrodo, kad jie būtų prolenkiškesni už Vilnijos gudiškai kalbančius "lenkiško tikėjimo" katalikus tuteišius.

Na gerai - visokių. Potencialiai prolietuviški nedidelė lietuviakalbė mažuma (Zietela), dalis žydų ir gudų stačiatikių. Potencialiai prolenkiški - didžioji dalis vietinių katalikų. Didesnė (jei ne didžioji) dalis vietinio elito - potencialiai prolenkiška. Tikrai prolenkiškų gal ir mažiau nei Vilniaus krašte. Tačiau tikrai prolietuviškų - gerokai mažiau nei Vilniaus krašte ir reikia gerokai pasistengti, kad prolietuviškų būtų bent jau toks procentas kaip Vilniaus krašte yra lietuviakalbių. Jau minėjau - taikos derybų su sovietų Rusija pradžioje Lietuva bandė pretenduoti bent jau į dalį tų žemių. Tačiau 1921 m., kai lenkai yra užėmę Vilniaus kraštą, kelti dar papildomus teritorinius reikalavimus, išrodys švelniai tariant ne išradinga, o, hm ...
 


Galėjo pradėti štai nuo tokios preambulės: "Lietuva, išreikšdama savo gilų susirūpinimą situacija, susidariusia Vilniaus mieste ir jos srityje ir tuo pačiu reikšdama protestą prieš nepriimtiną formą, kuria buvo suorganizuota "Vidurio Lietuva", kartu reiškia supratimą, kad minėti žingsniai buvo iššaukti dalies Vilnijos krašto gyventojų nuoširdaus susirūpinimo savo tautine kultūrine būtimi, kuris deja kilo iš nepilno supratimo Lietuvos intencijų Vilniaus krašto atžvilgiu, kurios, kaip kuo nuoširdžiausiai pareiškiame, visada buvo kuo taikingiausios ir gero linkinčios; norėdami išsklaidyti mūsų brolių baimę ir nuogastavimus ir užkirsti kelią tolesniam skaudaus konflikto tarp Lietuvos gyventojų eskalavimui, siūlome Vilnijos krašto gyventojams, o taip pat visiems kitiems buvusios LDK 1793 sienų ribose gyventojams sutvarkyti ir suorganizuoti mūsų bendros tėvynės - Lietuvos teritoriją ir politinę sistemą einant Šveicarijos pavyzdžiu, iš trijų sufederuotų kantonų, garantuojant kuo plačiausias teises ir laisvo reiškimosi galimybes visoms Lietuvą sudarančioms tautinėms grupėms, kad naujojoje klestinčioje Rytų Šveicarijoje atgimtų Gedimino, Vytauto ir Jogailaičių didybė".

Na Klimas tikrai būtų geriau parašęs Gaila, neparašė

daliai gal, dalis gal būtų paskaičiavusi, kad lietuviai gali tapti mažuma Lietuvoje. 1920 m. vasarą ir anksčiau dar nebuvo įvykęs Lietuvos-Lenkijos karas su Želigovskiada. 


Nežinau, ar būtų buvę įmanoma Lietuvos žmonėms išaiškinti kantonalinės sistemos ypatybes. Štai pavyzdžiui Tičino kantono italai bendrai Šveicarijos mastu tesudaro 7 proc., prancūziškųjų kantonų - 24 proc. visų Šveicarijos gyventojų, bet prancūzų ir italų teisės ten yra tiek pat apsaugotos, lyg jie būtų dauguma(nes savuose kantonuose jie ir sudaro vietines daugumas), ir jokio pavojaus iš vokiečių, sudarančių Šveicarijos gyventojų daugumą, jie nepatiria.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software