Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-21 15:32 (#68640 - in reply to #68638)
Subject: RE: Vertybės


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
Antanas - 2009-09-21 12:26 PM

O 1920 m. per St. Seimo rinkimus krikdemai apgavo tautininkus. 1927 m. reikėjo kalbėtis apie naujos konstitucijos rengimą, krikdemai griežtai atsisakė tai daryti. Jie buvo įsikabinę į savo priimtą 1922 m. konstituciją. Lenkijoje seimas bendradarbiavo su Pilsudskiu, todėl jo nereikėjo naikinti 


Bet kiek man yra žinoma, St. Seimo rinkimuose tautininkai(tiksliau Tautos Pažanga) pralaimėjo dėl to, kad jie atsisakė nuo dvarų parceliacijos, o ne dėl kokų nors krikdemų kėslų. Ką tamsta turėjai omenyje.1927m. konstitucinė reforma aišku buvo reikalinga. Bet A.Smetona irgi nebuvo pernelyg linkęs bendradarbiauti. Jis norėjo tokio "bendrdarbiavimo", kad jo būtų klausoma kaip vado ir jam pritariama.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software