Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Events in the past may be roughly divided into those which probably never happened and those which do not matter." William Ralph Inge (1860 - 1954)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Pana Grzybowska
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Apie viską... Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-22 12:37 (#68706 - in reply to #68697)
Subject: Informacinės erdvės ir stereotipai


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
Kultūra žmones tam tikru mastu niveliuoja. Mes esame programuojami kultūrinės aplinkos ir daugelį dalykų priimame kaip savaime suprantamus, nors šiaip jau į juos galima būtų pažiūrėti ir kitaip. Tauta - tai tam tikra informacinė-kultūrinė erdvė, kurios viduje komunikacija yra žymiai intensyvesnė, nei su kitoms grupėms priklausančiais individais. Lietuviškoje informacinėje erdvėje mes perskaitome ir išklausome daugybę dalykų, kurie šiaip jau nėra tokie vertingi, kad kam nors kiltų mintis juos versti ir supažindinti su jais visą žmoniją. Ir vis dėlto būtent ši informacija formuoja mūsų mąstymo įpročius, įgūdžius ir stereotipus. Lygiai tas pats vyksta ir kitų tautų informacinėse erdvėse. Kai mes susipažįstame su kitų tautų kultūriniais pasiekimais, mes nematome to proceso, mes susipažįstame tik su jo rezultatais - tam tikrais iškilesniais reiškiniais, kūriniais. Mes nesame veikiami tų stereotipų, kurių veikiami kūrė šių kūrinių autoriai. Kiekvienos tautos kultūrą mes vertiname iš šalies. Tai iš esmės išveda pasaulinės kultūros raidos procesą iš daugelio uždarų ratų. Jei stereotipas trukdo suprasti kokį nors paprastą dalyką, kitos tautos atstovas tą supras ir pataisys, nes tas stereotipas jo neveikia. O šiaip be stereotipų jokia kultūra neįmanoma. Jeigu pasaulyje būtų tik viena tauta ir viena informacinė erdvė, žmonija tiesiog būtų daug panašesnė į avinų bandą.
 


Iš principo su šiomis mintimis galima sutikti. Būtų tik keletas komentarų.

1. Lietuvių tauta išgyveno ir tokiais laikotarpiais, tarkim sovietmečiu, kada lietuviškos informacinės-kultūrinės erdvės nebuvo. Be abejo, informacinė erdvė lietuvių kalba egzistavo, bet tai nebuvo lietuviška informacinė erdvė, o tik tam tikru lietuvišku koloritu paspalvinta bendrasovietiška, kurioje cirkuliavo tie patys sovietiniai stereotipai ir ideologemos. Kokiu būdu tauta, būdama kaip jūs sakote "informacinė-kultūrinė erdvė" galėjo egzistuoti 50 metų, neturėdama tos informacinės-kultūrinės erdvės?

2. Esama tam tikrų profesijų žmonių, kaip antai techninių ir gamtos mokslų atstovų, kurių komunikacija neišvengiamai daugiausia skleidžiasi nelietuviškoje informacinėje erdvėje, kadangi šie mokslai pagal savo pobūdį visiškai indiferentiški tautinių kultūrų požiūriu, didžioji dauguma informacijos juose - nelietuvių kalba, o net ir tada jei technikos ar gamtos mokslų tekstas parašytas lietuviškai, jame nėra absoliučiai nieko lietuviška. Ar tai reiškia, kad tokie žmonės, dėl savo profesijos menkai dalyvaujantys lietuviškoje kultūrinėje-informacinėje erdvėje, jau yra nelietuviai?

3. Lietuviškoje kultūrinėje-informacinėje erdvėje menkai dalyvauja ir įvairūs emigrantai. Neretai jie tiesa sakant ir lietuviškoje erdvėje jau menkai dalyvauja, ir į nelietuvišką taip ir neįsijungia. Tas pats klausimas - ar jie jau nelietuviai ar mažiau lietuviai?

4. Ar laikytinos įvairios lietuviškų komercinių televizijų pokalbių laidos, realybės show, serialai, tokie kaip "Nekviesta meilė" ir kitokios mass-culture apraiškos lietuviška informacine-kultūrine erdve?

5. Aktyvūs interneto vartotojai taip pat tikriausiai dalyvauja lietuviškoje-kultūrinėje informacinėje erdvėje gan ribotai. Apskritai sakant, šiandien visiškai pilnai galima įsivaizduoti lietuvį, kuris naršo nelietuviškuose interneto puslapiuose, skaito nelietuvišką grožinę literatūrą, žiūri nelietuviškus filmus, visai nesidomi dainų šventėmis ir kitais tautinio folkloro show, abejingas krepšiniui, nemėgsta cepelinų nei didžkukulių, dirba darbą visai nesusijusį su lietuvybe(bankininkystė ar tarkim gamtos mokslai). Tai kas tokį žmogų daro lietuviu? Ar vien tik to, kad jis kalba lietuviškai, užtenka?

6. Man atrodo yra viena sritis, kurios netgi labiausiai atsiribojęs nuo kultūriškai-informacinės lietuviškos sferos žmogus negali išvengti, tai yra administracinė-politinė sfera, susijusi su Lietuvis valstybe. Tai gal būtent aktyvus ir racionalus dalyvavimas būtent politinėje-pilietinėje Lietuvos valstybės sferoje ir daro žmogų lietuviu? Žmogus gali ir menkai dalyvauti lietuviškoje kultūrinėje sferoje ar visai joje nedalyvauti, bet jeigu jis yra angažuotas Lietuvos pilietis, ar nebus jis geru lietuviu? Ir ar nebus prastoku lietuviu tas, kuris nors ir užsiima kasdien tautinio rūtų darželio kultivavimu, bet tik temoka paverkšlenti "kokia bloga valdžia". Aišku, visai gerai būtų užsiimti ir rūtų darželiu ir politine sfera, bet ne visiems viskuo užsiimti ir sveikatos yra.

7. Esu įsitikinęs, kad toksai kitų tautų kultūros suvokimas, kada suvokiamos tiktai kažkokios jo viršūnėlės, žiūrint pro savo sterotipų prizmę yra be galo paviršutiniškas. Norint iš tikro suvokti kitos tautos kultūrinį reiškinį, būtinai būtina pažinti ir procesus bei stereotipus, kurie privedė prie to kūrinio susiformavimo. Teksto negalima suvokti be konteksto. O jeigu tas tekstas įterpiamas į svetimą kontekstą, tai jo suvokimas bus tikrai neadekvatus, kartais "s točnostju do naoborot". Nesakau, kad suprasti kitos kultūros giluminius procesus ir stereotipus lengva, bet nemanau, kad visai neįmanoma. Galu gale net ir Lietuvoje esama žmonių, pvz. Orientalistikos centro darbuotojos dr. Dalia Švambarytė ar dr. Loreta Poškaitė, kurios supranta labai sudėtingas japonų ir kinų kultūras tikriausiai pilniau ir adekvačiau, negu vidutinis statistinis japonas ar kinietis. Aišku užsienietis kitų kultūrų specialistas ko gero negalės prilygti tenykščiams specialistams, bet pasiekti supratimą, viršijantį vidutinio tos kultūros nešėjo lygį tikrai gali. O ne tokių egzotiškų kultūrų supratimas manau prieinamas ir pakankamai giliai besidomintiems nespecialistams. O platesnei profanų masei adekvatesnį svetimų kultūrų supratimą gali padėti susidaryti specialistai.

8. Stereotipai gali būti dviejų rūšių - įsisąmoninti ir neįsisamoninti. Jeigu žmogus, vertindamas svetimas kultūras, įsikandęs laikosi savųjų įsisąmonintų stereotipų, tada tai bus paprasčiausias ideologinis fanatizmas ir nuo jo vaistas gan paprastas - nebūti fanatiku. Jei žmogus įsikibęs laikosi ideologinių stereotipų, nežvelgia į juos kritiškai, tai reiškia, kad jis tiesiog atsisako mąstyti ir priklausyti homo sapiens rūšiai. Keblesnis dalykas yra neįsisąmoninti, pasąmoniniai stereotipai. Tai yra tokios prielaidos kuriomis žmogus vadovaujasi vertindamas, bet kurios pačios lieka neįsisamonintos, už sąmonės lauko ribų. Tada ir prie gerų norų gali būti neįmanoma į tuos stereotipus pažvelgti kritiškai. Bet ir tuos stereotipus atskleisti galima, tiktai tam reikia nemažų pastangų iš kvalifikuotų specialistų - filosofų, kultūrologų pusės.

9. O dabar dar norėtųsi paklausti - ar kam nors yra realiai tekę susidurti su situacija, kada koks nors savasis stereotipas trukdė suprasti kitos kultūros reiškinį, kėlė nesusišnekėjimą, kuo tai pasireiškė konkrečiai. Turiu galvoje ne diskusijas šiame forume su litvinistais ir rusų šovinistais, bet daugiau situacijas gyvame bendravime.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2019 PD9 Software