Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Перезахоронение останков Радзивиллов.
[Frozen]

Moderators: Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      ФОРУМЫ -> Форум истории Литвы Message format 
 
VirginijusD
Posted 2009-09-08 01:15 (#67514 - in reply to #67507)
Subject: RE: Перезахоронение останков Радзивиллов.500500500500200200
1627 m. perkeliant į Dubingių bažnyčią Radvilos Juodojo ir Elžbietos Šidloveckos palaikus bažnyčios statybos darbai buvo greičiausiai jau užbaigti.  

Pirmas, apie 1562 m., specialiai reformatų maldos namams pastatytas pastatas buvo Radvilų rūmuose, užėmusiuose kvartalą dab. Šv. Jonų ir Pilies gatvių sankryžoje. Šios bažnyčios rūsyje buvo palaidota Mikalojaus Radvilos Juodojo žmona Elžbieta Šidlovecka - Radvilienė, o ir jis pats 1565 m. balandžio 27d. testamente prašosi būti palaidotas šalia žmonos bažnyčios rūsyje. Po kung. Mikalojaus Radvilos Juodojo mirties 1565 m. gegužės 28 d., kurį laiką reformatų pamaldos dar buvo laikomos Radvilų rūmuose, bet 1569 m. Vilniaus vyskupui Valerijonui Protasevičiui kovai su reformacija pasikvietus jėzuitus ir Radvilos mažamečiams vaikams sugrįžus į katalikų tikėjimą, reformatų maldos namai iš rūmų buvo pašalinti, tėvų palaikai išvežti į Dubingius, kuriuos valdė Mikalojus Radvila Rudasis. 

http://www.ref.lt/mambo/index.php?option=com_content&task=view&id=1...

Edited by VirginijusD 2009-09-08 01:42
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software