Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "The palest ink is better than the best memory." Chinese Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vytis
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-28 13:47 (#69034 - in reply to #69026)
Subject: RE: Vytis


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050

Mickevičius studijavo Vilniaus universitete 1815 -1819, Daukantas - 1816-1822, taip kad studijų metu jie tikrai galėjo būti bent pažįstami, nors artimesnės draugystės tarp jų vargu ar būta, Daukantas galų gale buvo 6 metus už Mickevičių vyresnis. Bet idėjos, kurias Daukantas panaudojo savo veikaluose, buvo greičiausiai ne jo paties asmeniškai išgalvotos, tikriausiai jos buvo žinomos VU studentų žemaičių(gal ir ne žemaičių) tarpe. Mickevičius idėją apie "witi" nebūtinai turėjo perimti iš Daukanto asmeniškai. Filomatų ir filaretų ratelyje, kuriam priklausė Mickevičius, būta nemažai ir išeivių iš Žemaitijos ir tikėtina, kad bent kai kurie iš jų priklausė ir tam žemaičių studentų rateliui, kuris telkėsi apie Stanevičių, Daukantą ir kt. O kad po 1824, kada Mickevičius buvo ištremtas į Rusija ir vėliau 1829 išvyko į Europą, jis niekaip negalėjo susitikti su Daukantu, tai neabejotina. Tačiau ir tremtyje Mickevičius bendravo su daugeliu išeivių iš Žemaitijos.
 
Tai ar yra įrodymų, kad Mickevičius bendravo su Daukantu būdamas išeivijoje? Arba kad kažkas iš jo aplinkos artimai bendravo su Daukantu? Bent jau aš tokio atvejo tikrai nesu girdėjęs Net jei tarkim mintys apie "witi" kilo "filomatų - filaretų ratelyje", tai nieko konkrečiai nepaaiškina. Jei tarkim "witi" sugalvojo Mickevičius ir Daukantas studijų Vilniaus universitete metu, turėjo egzistuoti kažkoks bendras šios sąvokos šaltinis, paremtas tradicija, tautosaka ar dar kažkuo iš gyvosios lietuvių kalbos. Ir apskritai, tokie pamąstymai primena sąvotišką "sąmokslo teoriją" kaip Mickevičius su žmudzinu Daukantu specialiai kėsinosi atimti iš mūsų šauniųjų kaimynių "pohonia" ir pervadinti ją "Vyčiu". 


Kad Mickevičius negalėjo bendrauti su Daukantu būdamas išeivijoje, apie tai aš aiškiai parašiau, bet tamsta neperskaitei:)

Bendrauti jie galbūt galėjo nebent laikotarpiu 1816-1824. Kaip rašo V.Merkys, kurį laiką Mickevičius ir Daukantas mokėsi viename kurse(Mickevičius pradėjo 1 metais anksčiau, bet po metų perėjo į kitą fakultetą), taip kad bent pažįstami jie tikrai turėjo būti.

V.Merkys nurodo, kad Daukantas tikrai artimai bendravo su vienu žemaičiu, kuris buvo ir aktyvus filaretų draugijos narys.

Dėl paties Mickevičiaus ir Daukanto bendravimo V.Merkys yra skeptiškas ir pateikia štai tokius argumentus. "Būde" Daukantas pateikia apysakos "Žywilla" vertimą, kuri 1818 pasirodė anonimiškai viename iš Vilniaus žurnalų. Jos tikrasis autorius buvo Mickevičius, bet Daukantas lyg to nežinodamas, priskiria "Žywillos" autorystę Narbutui ar dar kažkam. Todėl V.Merkys daro išvadą, kad kad M. ir D. nebendravę, nes tokių atveju D. būtų žinojęs, kas yra Žywillos autorius. Bet V.Merkys kažkodėl užmiršo, kad Būdas buvo pocenzūrinė knyga, kur D. negalėjo minėti politinio emigranto M. vardo. Taip kad klausimas dėl M. ir D. bendravimo lieka atviras.

Jokios sąmokslo teorijos nėra. Tarp studentų diskusijose beabejo buvo nagrinėjamos įvairios teorijos pagal to meto istorijos mokslo lygį, ir dabar žinoti, ar ten koks studentas išgalvojo ir "nukalė" Witi kaip kokią liaudies etimologiją, ar kas nors rėmėsi kokia faktine medžiaga, negalima. Niekas ten nieko pasivogti neketino. Tiesa sakant, tuo metu niekas dar net nepagalvojo, kad LDK paveldą reiktų dalinti tarp lietuvių ir gudų. Bet tada visokios liaudinės etimologijos dar buvo gan paplitusios ir rimtų mokslininkų tarpe, juo labiau linksmų studentų būrelyje

O kad Mickevičius daug bendravo emigracijoje su žemaičiais emigrantais, apie tai nemažai rašo B.Genzelis. Konkrečiai galima minėti kun. Kiprijoną Nezabitauskį Zabitį, kuris Mickevičiui dedikavo savo žemaitiškų rankraštinių eilių rinkinį, ir Korylskį-Kobeckį, su kuriuo aptarinėjo žemaičių liaudies dainas ir iš kurių ginčo yra išlikęs vienintelis Mickevičiaus lietuviškas autografas. Galėjo kuris iš tų emigrantų pasiūlyti ir idėją apie Witi, kurią galbūt buvo girdėjęs iš Daukanto ar jo rato žmonių.

O gal kas nors nukalė Witi iš lenkiško(Karūnos) termino "Wici"

Wici, starodawny sposób zwoływania wojowników i rycerzy na wyprawę wojenną.

Początkowo były to pęki łoziny lub powrozów rozsyłane przez króla do najważniejszych urzędników w regionie (wojewodów, starostów, kasztelanów), którzy dalej przekazywali je swoim podwładnym za pomocą posłańców używając systemu sztafetowego. W późniejszym okresie wici zostały zastąpione pisemnym listem zwołującym pospolite ruszenie.

Słanie wici wpisywane było do Libri Inscriptionum Metryki Koronnej.

Obecnie, określenie to nie jest stosowane powszechnie, ale nadal oznacza komunikat o ważnych sprawach.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Wici

Kadangi "wici", kaip būdas sušaukti karius, be abejo yra susijęs su priešo vijimu, galęjo kas nors susieti lenkišką "wici" su lietuvišku "vytis" ir nukalti Witi. Bet tai mano grubi hipotezė, tik dabar į galvą atėjusiEdited by Linas Kondratas 2009-09-28 14:11
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software