Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Everyone is necessarily the hero of his own life story." John Barth (1930 - )
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vytis
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-28 19:52 (#69062 - in reply to #69034)
Subject: RE: Vytis


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
Kad Mickevičius negalėjo bendrauti su Daukantu būdamas išeivijoje, apie tai aš aiškiai parašiau, bet tamsta neperskaitei

Bendrauti jie galbūt galėjo nebent laikotarpiu 1816-1824. Kaip rašo V.Merkys, kurį laiką Mickevičius ir Daukantas mokėsi viename kurse(Mickevičius pradėjo 1 metais anksčiau, bet po metų perėjo į kitą fakultetą), taip kad bent pažįstami jie tikrai turėjo būti.

V.Merkys nurodo, kad Daukantas tikrai artimai bendravo su vienu žemaičiu, kuris buvo ir aktyvus filaretų draugijos narys. 


Dar truputį apie Daukantą
http://www.vilnensis.vu.lt/istorija/42-istorija/916-simonas-daukant...

Beje nors Daukanto užsispyrimas rašyti istorijos veikalus tik žemaitiškai gal gali ir atrodyti truptį donkichotiškas, iš tikro Daukantas matyt žinojo ką daro. Carinė cenzūra žymiai mažiau kreipė dėmesio į žemaičių kalba parašytą darbą, laikė rašymą žemaitiškai ar lietuviškai nelabai rimtu dalyku. Kažin ar Būdas būtų išėjęs ta forma, kuria pasirodė, jeigu būtų buvęs parašytas lenkiškai. Beje, po 10 caro žandarai susizgribo. Buvo duotas potvarkis išimti iš pardavimo dar likusias kopijas ir tėmyti, kad Būdas jokiu būdu nebūtų perspausdintas. Bet per 10 metų daug Būdo kopijų paplito ir tapo prieinamas šviesuomenei ir matyt skaitytojų netrūko, nes vargu ar būtų caro žandarai supanikavę dėl veikalo, kurio niekas neskaito. Tekę yra matyti tvirtinimų, kad Daukantas buvęs nežinomas iki aušrininkų sąjūdžio ir tik pastarieji jį "atkapstę", bet matyt tikrovėje jo veikalas pakankamai skaitytas ir dar jam gyvam esant(mirė 1864)
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software