Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Желание нравиться своему веку часто бывает поводом к тому, чтобы не нравиться потомству." Пьер Мариво
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vytis
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-29 18:42 (#69165 - in reply to #69164)
Subject: RE: Patroniminės priesagos


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
dzukas - 2009-09-29 3:30 PM

Linas Kondratas - 2009-09-29 6:09 PM


Priesaga atrodo sudurta iš fviejų priesagų - ov ir -ič.

-ov yra slavų kalbų vadinamųjų posesyvinių būdvardžių priesaga, petr-ov - reiškia "priklausantis Petrui", gali būti "Petrov dom", "Petrova rubaška", bet taip pat "Petrov syn" ar "Petrova doč", sutrumpintai "Petrov" ar "Petrova". Dabar rusų kalboje posesyviniai būdvardžiai mažai bevartojami, lenkų kalboje jų atrodo iš viso nebėra, bet jie dar labai gyvi čekų kalboje(ten jie patroniminės reikšmės neįgijo).

-ič(vakarų slavų -ic) kaip atrodo yra pagal kilmę mažybinė priesaga(mažybine reikšme -ič priesaga dar tebevartojama serbų-kroatų kalbose, o taip pat yra pagrindinė patroniminė-pavardinė priesaga pas pietų slavus). Panaudota patronimams sudaryti panašiai kaip ir lietuvių mažybinė priesaga -aitis(tarmėse būta pvz. "akmenaitis" - akmenėlis) taip pat vartota patronimams - Petraitis, Jonaitis.

-ov-ič gavosi sukombinavus dvi skirtingas priesagas su patronimine reikšme. 


Būtent. Ir jokių čia vyčių nėra. Pakaktų po metrikas pasiknaisioti- tas pats asmuo Narbut tampa Narbutowicz, o daugint - daugintowicz.
Tik nesu tikras dėl -aitis lietuviško patronimo. Regis, kad jo pavadinimas apsiriboja Žemaitija, kitur labiau paplitusi forma buvo -anis (-onis)- Janonis, Akstinonis, Jagielonis, Markelionis ir pan.)

Moterys pietų Lietuvoje buvo su priesagomis -owna (wilkowna, puodziowna), jei rašydavo lietuviškai - tai tiesiog užrašydavo kieno- (pvz.: Moiciuna, Czapalaycia,, Wenskucia). 


Būta dar ir -ūnas - pvz. Petkūnas - Pet'ko + -ūnas, plg. dar karaliūnas - karaliaus sūnus

-ówna - tai lenkų netekėjusių moterų pavardžių galūnė, ištekėjusių turėtų būti -owa. Priklausant nuo vyriškos pavardės formos, būta dar ir -anka(netekėjusių) ir -yna(ištekėjusių), pvz. Sapieżanka ir Sapieżyna (iš Sapieha). Pavardės su -ski skirtingų netekėjusioms ir ištekėjusioms formu neturėdavo, būdavo -ska, nors pas Mickevičių "Pone Tade" yra Wojszczanka iš Wojski(titulas, ne pavardė).

Edited by Linas Kondratas 2009-09-29 18:46
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software