Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Events in the past may be roughly divided into those which probably never happened and those which do not matter." William Ralph Inge (1860 - 1954)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Slovakijos patirtis Lietuvai
[Frozen]

Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
  Frozen      FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Linas Kondratas
Posted 2009-09-29 16:31 (#69156 - in reply to #69155)
Subject: RE: V.Landsbergis numovė kelnes istorikams!


Elite Veteran

Posts: 954
50020020050
Šarmaitis - 2009-09-29 1:09 PM

Linas Kondratas - 2009-09-29 3:48 PM

Aštrusis_dantis - 2009-09-29 12:35 PM

Laikyti, kad Želigovskis buvo toks pat ar panašus blogis, kaip sovietinė KPSS yra visiškas esmės nesuvokimas. Visgi, skirtingai nuo KPSS ir SSSR, Želigovskis nenešė jokios nužmoginančios santvarkos. 


Jūs teigiate, kad Lenkija nevykdė lenkinimo politikos okupuotame Vilniaus krašte? Paklausinėkite senų dzūkų. Be to aš nelyginu santvarkų, aš šiuo atveju lyginu veiksmus - Želigovskis Lietuvos atžvilgiu pasielgė lygiai taip pat kaip Sovietų Sąjunga Lenkijos atžvilgiu. 


Aš nieko nesakiau, kad lenkinimo politikos nebuvo, be abejo buvo. Bet skirtingai nuo bolševikų, Želigovskis ir Lenkija neketino nei likviduoti religijos ir bažnyčios, nei panaiknti moralės ir normalių žmoniškų santykių, nei atimti nuosavybės. Blogiausia kas galėjo atsitikti, tai vieno tautiškumo(lietuviško) pakeitimas kitu(lenkišku), bet išliekant civilizuotomis ir žmogiškomis vertybėmis pagrįstai visuomenei. Tuo tarpu bolševizmas siekė naikinti viską - ir religiją, ir moralę, ir žmogiškumą, ir nuosavybę. Jis nesiekė pakeisti vieno tautiškumo kitu, o iš viso sunaikinti bet kokį tautiškumą.

O tarp Lenkijos ir "senalietuvių" karo prieš "jaunalietuvius" bei sovietinės agresijos prieš Lenkiją tikrai sunku įžiūrėti kokias nors paraleles. 


Paskaičius Basanavičiaus prisiminimus aiškiai matosi, kad lietuvių padėtis buvo žymiai geresnė valdant vokiečiams ar rusams, negu lenkmečiu. 


Visų pirma tamsta truptį ne į temą. Basanavičius tikriausiai Rusijos imperiją turėjo galvoje, o ne bolševikus.

Antra vertus, tvirtinti, kad lietuvių padėtis vokiečių okupacijos metu(1915-1918) buvo geresnė negu Lenkijos valdžios laikotarpiu(1920-1939)(Vilniaus krašte) būtų ko gero visiška nesąmonė, turint galvoje negailestingas rekvizicijas, prūsų feldfebelių patyčias, cenz0rą ir visišką judėjimo suvaržymą. Lenkijoje nei 1919-1926, kol dar buvo demokratija, nei vėliau Sanacijos režimo metu tokių suvaržymų, kaip kaizerinės okupacijos metu, tikrai nebuvo.

Teigti, kad Rusijos imperijoje lietuvių padėtis buvo geresnė negu Lenkijos 2 Respublikoje irgi kažkaip liežuvis neapsiverstų. Apie laikotarpį 1864-1905 iš viso nešneku, bet netgi dėl 1905-1915 laikotarpio būtų galima rimtai suabejoti. Visgi didesniąją 2 Respublikos dalį būta nemažai Ryto draugijos mokyklų, o 1905-1915 lietuviškų mokyklų atrodo kaipo tokių nebuvo, tik leista dėstyti lietuvių k. kaip dalyką. Nekalbant jau apie tai, lad Lenkija buvo civilizaciškai pažangesnė valstybė už Rusiją.

Bet turint galvoje Basanavičiaus prorusišką(ir tikriausiai ir provokišką) bei antilenkišką nuostatą, toks jo supratimas būtų dėsningas, nors jis nebūtinai atspindi realybę.
Top of the page Bottom of the pageFrozen
Jump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software